Adam Hubáček

Adam Hubáček

Mé jméno je Adam Hubáček. Jsem vystudovaný historik umění a kulturní historik s velikým zájmem o obor. Psaného textu si velice vážím a rád jej také vytvářím.

Ve svém oboru jsem publikoval již několik knih a odborných článků, píšu ovšem i pro nejširší veřejnost do novin, a i internetových portálů. Historie mě fascinovala již od dětství. Vyrůstal jsem v malém městečku, kde na mě působila pro mnohé neviditelná středověká atmosféra sídla.

Začal jsem se o historii zajímat, a proto následující studia byla pro mě jasná. Nejprve jsem vystudoval dějiny umění, poté dva navazující příbuzné magisterské obory, a nakonec doktorské studium kulturních dějin. V oboru, který mě zcela naplňuje, pracuji jako kurátor menšího městského muzea. Vytvářím nejrůznější výstavy, připravuji expozice, bádám, píši publikace, pracuji s veřejností formou přednášek, edukačních programů i osobního provázení muzeem a městskými památkami apod. Každý návštěvník, který odchází z muzea po všech stránkách obohacený a spokojený, je pro mě důležitý, ať je to dítě, anebo dospělý.

Často navštěvuji jiná muzea a památky, mohu proto psát i o vlastních zážitcích. Zkušenost s autentickými historickými předměty, lidskými výtvory nebo architekturou mi přináší potěšení, které rád předávám lidem dále... Díky patřičnému vzdělání umím vidět souvislosti, které by jinému mohly ujít.

Rovněž cestování patří mezi témata, s nimiž bych se rád podělil. Mám rád nejen cestování za památkami, ale také do přírody. U památek nepreferuji pouze oblíbené zpřístupněné hrady a zámky, ale i historická města a vesnice, stejně jako zapadlé, lokálně významné stavby, mnohdy v tristním stavu. Rád také fotografuji a zajímám se o dějiny fotografie. Psaní kratších i dlouhých textů mě baví, stejně jako odezva na ně.

Co se týká rodinného života, jsem ženatý, mám syna, dvě dcery a pejska. Rád s nimi sdílím všechny zážitky i radost ze života.

E-mail autora [email protected]