Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nález

Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nález

Foto: Gorodenkoff / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V Burton Agnes v Yorkshire v severní Anglii byl nalezen předmět v podobě bubnu s rytým dekorem. Pozoruhodný objev je označován za nejvýznamnější památku prehistorického umění, která byla v Británii nalezena za posledních 100 let.

Výjimečný objev

Archeologové během vykopávek poblíž vesnice Burton Agnes v Yorkshire v severní Anglii objevili velmi neobvyklou 5000 let starou vyřezávanou bubnovou „sochu“ vytvořenou z kamene. Předmět byl objeven na místě starého panství na venkově v Yorkshire v roce 2015 a odborníci strávili posledních pár let studiem tohoto unikátu. Objev označili za jeden z nejvýznamnějších příkladů prehistorického umění, který kdy byl nalezen na britské půdě

Vystavení předmětu

Britské muzeum v Londýně teprve nedávno uveřejnilo bližší informace o tomto pozoruhodném předmětu v souvislosti s jeho vystavením v muzeu. Nález bude součástí výstavy věnované neolitickému nalezišti Stonehenge, která se zaměří na tuto slavnou stavbu v historickém kontextu. Výstava se v Britském muzeu uskuteční od 17. února 2023. 

Folktonské bubny, neolitu, 2600-2000 př. n. l. Nalezeno ve východním Yorkshiru, Anglie
Folktonské bubny, neolitu, 2600-2000 př. n. l. Nalezeno ve východním Yorkshiru, Anglie | Zdroj: Johnbod / Creative commons, CC-BY-SA

Není to hudební nástroj

Počáteční fáze výstavby ve Stonehenge byla dokončena přibližně před 5000 lety a pozoruhodný vyřezávaný buben byl datován do stejného časového období. Zatímco tvar malého, kompaktního, soudkovitého předmětu je nepopiratelný, funkce tak jasná není. Předmět se rozhodně nepoužíval jako hudební nástroj. Místo toho musí být klasifikován jako určitý typ neolitické kamenné sochy magického významu.

Stejná výzdoba

Britské muzeum charakterizuje buben jako „jeden z nejkomplikovaněji zdobených předmětů tohoto období nalezených kdekoli v Británii nebo Irsku“. Ve Spojeném království byly nalezeny pouze tři další podobné předměty. Styl výzdoby bubnu se podobá mnoha jiným předmětům nalezených v okolí Stonehenge. I další nálezy na jiných místech ve Spojeném království sdílejí tyto stylové a umělecké podobnosti a odhalují existenci jednotné kultury, která zjevně vzkvétala v neolitické Británii před 5000 lety.

Kanec, hliněná figurka, neolitu, Sarab, Národní muzeum Íránu
Kanec, hliněná figurka, neolitu, Sarab, Národní muzeum Íránu | Zdroj: Nationalmuseumofiran / Creative commons, CC-BY-SA

Hledání pozůstatků sjednocené britské neolitické kultury

Buben z Burton Agnes byl nalezen uvnitř neolitického hrobu tří dětí, které byly všechny pohřbeny společně. Buben byl umístěn poblíž hlavy nejstaršího dítěte spolu s křídovou kuličkou a leštěným kostěným špendlíkem.

Reklama

Komunity z období neolitu pravděpodobně sdílely „umělecké styly i náboženské představy na pozoruhodné vzdálenosti,“ uvádějí archeologové Britského muzea.

Geometrická výzdoba

Plocha bubnu je pokryta rytinami abstraktních obrazů obsahující trojúhelníky a postavy ve tvaru kosočtverce. „Analýza těchto rytin pomůže rozluštit symboliku a náboženské představy doby, ve které byl postaven Stonehenge,“ řekl Wilkin. 

Odhalení tragické ztráty v dávných dobách

Radiokarbonové datování kostí jednoho ze tří dětí odhalilo, že k pohřbu v Burton Agnes došlo někdy mezi lety 3005 až 2890 před naším letopočtem.

Křídový buben nalezený vedle kosterních pozůstatků byl nějakým typem obřadního talismanu. Byl pečlivě umístěn, aby chránil děti před zraněním, když podnikly svou nebezpečnou cestu do posmrtného světa.

Předmět vyjadřující emoce

Do bubnu byly vyvrtány tři otvory, pravděpodobně jeden pro každé ze tří těl. Dvě z dětí byly umístěny tak, že se držely za ruce, což naznačovalo, že jsou ve skutečném životě přátelé nebo sourozenci. V tuto chvíli neexistuje žádný náznak toho, jak děti zemřely, ale zdá se pravděpodobné, že všechny byly oběťmi jediné katastrofické události. Neil Wilkin popsal scénu dětí s předmětem podobným bubnu jako „velmi dojemnou“. Je jasné, že hrob dětí byl připraven s velkou péčí, možná jejich rodiči nebo jejich komunitou jako celkem. Emoce, které předmět v podobě bubnu vyjadřuje, jsou silné a nadčasové.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama