Je tu možnost, že před Velkým třeskem existoval jiný vesmír. Jeho síla a energie se k nám dostává skrze černé díry

Je tu možnost, že před Velkým třeskem existoval jiný vesmír. Jeho síla a energie se k nám dostává skrze černé díry

Foto: Goddardovo středisko vesmírných letů NASA / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Starší vesmír existoval před Velkým třeskem a důkaz o jeho existenci lze stále nalézt v černých dírách. Fyzik a matematik sir Roger Penrose to prohlásil poté, co obdržel Nobelovu cenu za pokrok v Einsteinově obecné teorii relativity a za důkaz existence černé díry.

Pozůstatky dřívějšího vesmíru

Sir Roger Penrose (narozený 8. srpna 1931, Colchester, Essex) tvrdí, že nevysvětlitelné oblasti elektromagnetického záření na obloze, známé jako „Hawking Points“, představují pozůstatky dřívějšího vesmíru. Jedná se o součást hypotézy „konformní cyklické kosmologie“ a předpokládá se, že tyto skvrny tvoří konečný odliv energie známý jako „Hawkingovo záření“, přenášený černými dírami ze staršího kosmu.

Co je Černá díra

Černá díra je oblast vesmíru, kde se materiál zhroutil na sebe a má tak silnou gravitaci, že světlo nemůže uniknout. K takové události mohlo dojít ve středu naší galaxie. Reinhard Genzel a Andrea Ghez, kteří sdíleli Nobelovu cenu se sirem Rogerem, poskytli nejpřesvědčivější důkazy o supermasivní černé díře v centru naší galaxie.

Jak dlouho existuje

Existuje možnost, že časová osa úplného vypaření černé díry je delší než věk našeho současného vesmíru, a proto ji nelze detekovat.

Velký třesk nebyl začátkem

„Něco bylo před Velkým třeskem, a to něco je to, co budeme mít v naší budoucnosti,“ řekl sir Roger podle The Telegraph. „Máme vesmír, který se rozpíná a rozpíná a veškerá hmota se rozpadá a v této mé bláznivé teorii se tato vzdálená budoucnost stává velkým třeskem dalšího eonu.

Hawkingovy body

„Náš Velký třesk tedy začal něčím, co byla vzdálená budoucnost předchozího eonu a podobné černé díry se nejspíše vypařovaly pryč, prostřednictvím Hawkingova vypařování, a vytvořily tyto body na obloze, které nazývám Hawkingovy body. Tyto body jsou asi osmkrát větší než průměr Měsíce a jsou mírně zahřátými oblastmi. Pro nejméně šest z těchto bodů existují docela dobré důkazy.

Spory o teorii

Mnoho badatelů tuto teorii kritizovalo s tím, že existence záření emitovaného těmito černými dírami musí být ještě prokázána. Navíc, protože nekonečně obrovský vesmír v jedné existenci se musí stát nekonečně malým vesmírem v další, všechny částice musí ztrácet hmotu, jak vesmír stárne, což je koncept, který byl také přijímán skepticky.

Konvenční i nekonvenční kosmologie

Podle konvenční kosmologie zaznamenal vesmír po Velkém třesku krátkou expanzi nebo „inflaci“, což by odstranilo anomálie ve struktuře vesmíru. Sir Roger řekl, že černé díry byly velice přehlíženy, dokud nebyla prokázána jejich realita. „Lidé byli v té době velmi skeptičtí, trvalo dlouho, než byly černé díry akceptovány... jejich důležitost je, myslím, doceněna jen částečně,“ řekl podle zprávy BBC.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama