Při opravách v Notre Dame archeologové odkryli překvapivý nález – olověný sarkofág lidského tvaru ze 14. století

Při opravách v Notre Dame archeologové odkryli překvapivý nález – olověný sarkofág lidského tvaru ze 14. století

Foto: Acoma / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V dubnu 2019 zachvátil ničivý požár historickou katedrálu Notre Dame v srdci Paříže. Archeologické vykopávky pod katedrálou Notre Dame odkryly mimořádné poklady.

Nečekané objevy

Francouzští experti popsali objev jako „mimořádný a emocionální“. „Všechno toto bohatství jsme odkryli pouhých 10–15 cm pod podlahou křížení lodí (transeptu). Bylo to naprosto nečekané. Byly tam výjimečné artefakty dokumentující historii katedrály,“ řekl Christophe Besnier, který vedl vědecký tým archeologů.

Okolnosti nálezu

Celý objev byl způsoben přípravou na rekonstrukci požárem z dubna 2019 poškozené stavby. Před instalací lešení pro rekonstrukci věže byly provedeny preventivní zkoušky, aby se zkontrolovala stabilita podloží. Během tohoto procesu byl objeven podzemní topný systém z 19. století se sarkofágem v podobě lidského těla ležícím mezi cihlovými trubkami. Nebyly to však jediné objevy. „Podařilo se nám poslat dovnitř malou kameru, která ukázala zbytky látek, organickou hmotu, jako jsou vlasy a zbytky rostlin,“ vysvětlil archeolog Christophe Besnier. Skutečnost, že vlasy a rostlinné prvky jsou stále uvnitř hrobky, znamená, že tělo je ve velmi dobrém stavu uchování. Nález vysoce hodnotila také francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelot. 

Tajemný olověný sarkofág

Odborníci se domnívají, že olověný sarkofág pravděpodobně patřil církevnímu hodnostáři z počátku 14. století – podle Dominique Garcii z Národního institutu pro archeologický výzkum představuje jedinečný pramen pro pochopení středověkých pohřebních praktik.

Další zkoumání

Dominique Garcia řekl, že sarkofág bude podroben dalšímu zkoumání a restaurování. Rovněž budou provedeny testy DNA na ostatcích. Garcia však také poznamenal, že při zkoumání sarkofágu a analýze těla a dalších předmětů uvnitř se musí postupovat s maximálním respektem a etikou, neboť jde o lidské ostatky.

Stovky nálezů

Olověný sarkofág je jednoznačně nejvýznamnějším nálezem pod zkoumanou částí podlahy katedrály. Ta však skrývala stovky dalších nálezů, od dalších hrobů přes malé fragmenty po velké kamenné bloky. Nechyběla díla řezbářská a sochařská, jako jsou vyřezávané ruce, nohy, tváře, architektonické prvky či florální motivy. Jednou z nejpozoruhodnějších nalezených plastik byla neporušená hlava muže z kamene, jež byla pravděpodobně zpodobněním Ježíše Krista. Některé z nalezených sochařských děl si uchovaly původní polychromii – jsou tedy barevné jako ve středověku.

Reklama

Pod podlahou se dochovaly např. prvky z přepážky mezi kněžištěm a hlavní lodí, která oddělovala duchovenstvo a sbor od zástupu věřících. V katolických kostelech byla chórová přepážka většinou odstraněna během protireformace v 16. a 17. století. Zdá se, že její fragmenty uchoval pod podlahou katedrály Eugèn Viollet-le-Duc během restaurování budovy v 19. století.

Zpřístupnění objevů

Poté, co se v dubnu 2019 osmsetpadesát let starou katedrálou, jednu z nejsymboličtějších a nejnavštěvovanějších pařížských památek, zasáhl ničivý požár a téměř zničil celou budovu, prezident Emmanuel Macron se zavázal, že ji do pěti let nechá znovu postavit a otevřít pro veřejnost. Termín byl stanoven s ohledem ke konání olympijských her v Paříži v roce 2024.  Při prezentaci památky by měly být zohledněny i nečekané mimořádně vzácné objevy, které po podrobné analýze obohatí naše chápání historie katedrály Notre Dame v Paříži.

Reklama
Reklama