Keltové nám zanechali mnohé odkazy. Kromě názvu vlasti a genů to jsou třeba klíče, saponát, galoše, pivní sudy i báje

Keltové nám zanechali mnohé odkazy. Kromě názvu vlasti a genů to jsou třeba klíče, saponát, galoše, pivní sudy i báje

Foto: Sebd / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Čechy byly v době okolo 5.–1. století př. n. l. centrem vyspělé keltské kultury. Důkazem jsou archeologické nálezy zejména obrovského opevněného hradiště Závist s monumentální svatyní a mincovnou. Co ještě nám Keltové zanechali?

Bohemia, centrum keltské moci

V dobách největší slávy byli Keltové rozšířeni od Irska až k Dněpru a k břehům Jadranu a Egejského moře. Území Čech obýval v době mezi 5. a 1. století př. n. l. (mladší doba železná) keltský kmen Bojové. Od nich pochází název Čech Bohemia – země Bójů, jak ji tehdy nazývaly sousední kmeny. Odkud Keltové přišli do naší krajiny, nevíme. Neexistují prakticky žádné písemné záznamy o jejich existenci u nás a jediným zdrojem informací jsou archeologické nálezy.

Kolem 5. století př. n. l. stálo v Čechách okolo 50 keltských hradišť, která postupně nahradily dvorce a vesnice v zemědělsky úrodných oblastech, např. v Polabí. Ve 2. století začali Keltové z důvodu germánského tlaku ze severu a římského z jihu budovat první opevněná městská oppida, aby mohli lépe chránit svůj majetek. Slovo „oppidum“ pochází z latinského „obe pedes“, což znamená „nutnost obejít uzavřené celistvé území“, čili útočiště.  

Protože se Keltové nedokázali nikdy sjednotit v celistvý stát s velkou armádou, musely jejich kmeny čelit nepříteli jednotlivě. Následkem toho prohrávali, což okolo roku 0 vedlo k tragickému zániku keltské civilizace na našem území. Na vině jsou nejspíše mnohem bojovnější Germáni, kteří prahli po keltském bohatství. Zatím ale nepředbíhejme a připomeňme si slávu vyspělé keltské kultury na našem území.

Figura Kelta ze dřeva.
Figura kelta ze dřeva | Zdroj: Archivio Pietro Pensa / Creative commons, CC-BY-SA

Oppidum větší než středověká města a s obrovským chrámem 

Čechy lze právem považovat za jakési centrum keltské civilizace. Některá keltská sídliště na našem území se totiž řadí k největším a nejrozsáhlejším v celé Evropě. Tím největším na našem území je Závist nad Zbraslaví – snad „hlavní město“ našich Bójů. 

Závist dosahovala plochy přes 170 hektarů a výrazně přesahovala mnohá středověká královská města. Monumentální hradiště se rozprostíralo na dvou vrších a údolí mezi nimi a bylo obklopené ohromnou kamennou pevnostní soustavou. Uvnitř hradeb vzkvétala řemesla a archeologové zde našli i pozůstatky mincovny. Uprostřed hradiště stála impozantní budova o půdorysu 27 x 11 metrů. Jeho charakter je ve střední Evropě zcela jedinečný a připomíná řecké chrámy. Základy tvořil až 5 metrů vysoký podstavec tvořený pruhy kamenných zdí s příčnými vyzdívkami. Jedná se o nejstarší nalezenou zděnou stavbu na našem území. Okolo této velkolepé svatyně či chrámu byla akropole o velikosti 70 x 55 metrů. Zdá se, že se keltský vládce nechal inspirovat řeckým stavitelstvím, nebo si dokonce najal řeckého architekta.  

Reklama

Odkaz Keltů v naší kultuře

DNA

Jednu z neopomenutelných keltských památek si neseme v každé buňce. Naše DNA je směsicí různorodé genetické informace – jen asi 35 % naší populace má Slovanské kořeny, třetina pochází od Germánů a Keltů a zbytek pochází z různých koutů nejen Evropy, ale dokonce i od Vikingů. 

Objevy a vynálezy

Keltové vynalezli či zdokonalili mnoho nástrojů i předmětů denní potřeby, které používáme dodnes:

 • kalhoty
 • galoše – údajně odvozenina z názvu římské obuvi nazývané „gallica“, kterou Římané převzali od Keltů; jednalo se o kožené boty s dřevěnou podrážkou určené do nepohody 
 • hrnčířský kruh, klíče, kleště, kladívko, železná kosa a srp 
 • pilníky, pily, nože, nůžky 
 • pivní sud
 • saponát – keltský název pro mýdlo 
 • jako první na našem území používali skutečnou měnu (kovové mince statéry) 

Místní názvy 

Od Keltů jsme přejali názvy většiny našich větších řek, uveďme jen některé příklady:

 • Labe  ve významu „bílá, čistá řeka“
 • Jizera – „bystře proudící řeka“ (podobně francouzská Isre, bavorská Isar)
 • Mže – „páchnoucí voda“ (podobně Miess v Korutanech)

Keltský původ mají také názvy našich hor, opět jen pro příklad: 

 • hora Říp – „svah, úpatí“
 • Ještěd – „jasanový les“ 
 • Krkonoše – „kamenné hory“ 

Názvy českých obcí a míst

 • Týn
 • Louny (Luna bylo keltské sídliště)
 • Doksy (močál)

Příběhy, pohádky a báje

Keltové byli nadšení vypravěči. V zimě trávili většinu dne zalezlí ve svých obydlích, kde se scházeli se sousedy a vyprávěli si nejrůznější příběhy. Zanechali nám mnoho pohádek o dracích a skřítcích. Původní keltskou bájí je také pověst o blanických rytířích – armádě válečníků, kteří čekají spící v nitru hory na okamžik, kdy bude zemi nejhůře. Poté přispěchají na pomoc, kamkoliv bude potřeba. 

Reklama
Reklama