Pravda o Excaliburu aneb původ a historie meče krále Artuše

Pravda o Excaliburu aneb původ a historie meče krále Artuše

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Excalibur, jeden z nejznámějších mečů na světě, je bájný magický meč, který králi Artušovi zajišťoval právoplatnou moc nad Británií. Mohl tento meč skutečně existovat a odkud se vzal jeho zvučný název? Pojďme spolu poodhalit pravdu.

Historie názvu je spletitá

První zmínky o Excaliburu nalezneme ve velšských příbězích z 12. století, které zároveň poprvé uvádějí hrdinu jménem Artuš. Meč se zde nazývá „Caledvwich“, což je složenina dvou slov s významem „tvrdá štěrbina“. Prapůvod názvu nejspíš hledejme v řečtině, kde „chálybs“ znamená „ocel“. Tento meč moci si velšské příběhy nejspíše zapůjčily z irské mytologie. Zde totiž nalézáme čepel „Caladbolg“ patřící králi Fergusovi.

Meč se dříve nazýval Caliburn

Ve 12. století napsal velšský mnich Geoffrey z Monmouthu kroniku s názvem Historie králů Británie. V kronice se jako jedna ze zásadních postav objevuje král Artuš. Autor kroniky zde polatinštil jméno bájného meč do tvaru „Caliburn“, který pozdější autoři upravili až na Excalibur. Kronika byla ve své době velmi populární. Dnes je ovšem považovaná za historicky velmi nevěrohodnou. 

Existoval vůbec král Artuš?

Historici zatím nedokázali existenci krále Artuše potvrdit ani vyvrátit. Podle jedné teorie měl být Artuš skutečným válečníkem, který v 6. století vedl Brity do války proti útočícím Sasům. Artuš byl v souladu s pozdější tradicí často ztotožňován s Ambrosiem Aurelianem, britským vojevůdcem ve vítězné bitvě u Mount Badon.

Král Artuš žádá Paní jezera o meč Excalibur | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Vznik klasické artušovské legendy

Příběh o králi Artušovi a magickém meči ve 13. století romanticky rozvedl francouzský básník Robert de Boron. V jeho básni Merlin se poprvé objevuje motiv meče uvízlého v kameni. Okolo roku 1200 jej měl z kamene vytáhnout Artuš, vyvolený mladík a skutečný dědic Uthera Pendragona. Podle klasické verze legendy, Artušova smrt od Thomase Maloryho z 15. století, předpověděl čaroděj Merlin: „Kdo vytáhne meč z tohoto kamene a kovadliny, stane se právoplatným králem celé Anglii.“ Oblíbenou legendu v různých úpravách rozvedli další autoři. 

Meči moci se to v mýtech jen hemží

Magický „meč moci“ má mnohem starší kořeny než je artušovská legenda. Z řecké mytologie známe mnoho takových mečů. Jeden z nich použil titán Kronos k sesazení svého otce Urana. Nadpřirozenou silou měla oplývat také „Žlutá smrt“, meč Julia Caesara. Meče moci zmiňuje také severská a keltská mytologie. Francouzský hrdina z 8. století, sir Roland, o kterém vypráví proslulá Píseň o Rolandovi, vítězil v bojích díky čepeli Durendalu. A mohli bychom jmenovat další příklady. Zkrátka každý legendární hrdina musí být vybaven magickým mečem, který mu pomáhá být úspěšným. Ostatně vzpomeňme si na Tolkienova Pána prstenů a meč Narsil, který propůjčil moc pouze Isildurovu dědici.

Excalibur možná skutečně existoval

Při exhumaci údajného Artušova hrobu v roce 1191 v opatství Glastonbury měl být objeven i meč, který byl identifikován jako Excalibur (tehdy ještě nazývaný Caliburn). Podle mírové Messinské smlouvy z téhož roku dal anglický král Richard Lví Srdce tuto vzácnou relikvii darem svému spojenci Tancredovi, králi Sicílie. Kde meč skončil a zda to byl skutečně Excalibur zůstává dodnes záhadou. 

Reklama
Reklama