Planeta se soustavně otepluje, poslední doba ledová skončila před 11 500 lety. Podívejte se, proč tomu tak bylo a jaké jsou šance na další dobu ledovou

Planeta se soustavně otepluje, poslední doba ledová skončila před 11 500 lety. Podívejte se, proč tomu tak bylo a jaké jsou šance na další dobu ledovou

Foto: Triff / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Další doba ledová nám v nejbližší době rozhodně nehrozí, ba naopak – teplota rapidně stoupá. Pojďme se zaměřit na to, co dobu ledovou vlastně způsobilo, jak je pravděpodobné, že se ještě někdy zopakuje a co by se stalo, kdyby doba ledová nikdy neskončila.

Zpátky do minulosti aneb v jakém časovém rozmezí trvala doba ledová

Doba ledová na naší Zemi existovala dávno a s dobou meziledovou se střídala v pravidelném cyklu. Nicméně se uvádí, že první doba ledová začala před přibližně 2,5 miliony let (přesněji 2,4 mil. let). Jen tak pro představu, poslední doba ledová započala před 100 000 lety a skončila před 25 000 lety.

Důvod, proč na této planetě doba ledová existovala

Vliv ledových proudů udělal své. Ne vždy jsme byli Slunci tak blízko jako dnes. Potýkáme se s oteplováním celé planety, ale v minulosti začal panovat jiný extrém. Vlivem těchto ledových proudů zamrzla téměř veškerá voda a vytvořily se ledovce. Na rozdíl od přesvědčení většiny lidí na této planetě, doba ledová nevznikne náhle. Neprobudíte se a nezjistíte, že je vše zamrzlé. Vždy se jednalo o pozvolný pokles teplot. Jedná se o periodu, která se vrací v téměř pravidelných intervalech.

Jak by to tady mohlo vypadat, kdyby doba ledová neskončila

Na toto je velmi těžké odpovědět. Zkusme se nad tím trochu zamyslet. Začněme u nás jakožto u živočišného druhu. Rozhodně bychom nevymysleli žádnou elektřinu ani jiné vymoženosti, zaměřili bychom se převážně na shánění potravy, v tomto případě na lov. Nejspíše bychom vyhubili mamuty i další živočišné druhy, poněvadž bychom vůbec nepřemýšleli nad ohrožením různých druhů. Evoluce by probíhala pomaleji, jelikož bychom se neměli čemu novému přizpůsobovat. Naše těla by zdobila hustá srst, jak to bylo u našich předků. Je hodně pravděpodobné, že bychom postupem času neměli co lovit, a tak bychom mohli nakonec jakožto druh vyhynout.

Nicméně pokud bychom se adaptovali na příjem odlišné stravy, přežili bychom. Ke svým rodinným příslušníkům bychom se nejspíše chovali lépe než dnes, poněvadž bychom je potřebovali ke svému přežití stejně jako oni nás.

Další doba ledová není vyloučena, ovšem je nepravděpodobná

Další doba ledová by měla nastat přibližně za 50 000 let. Je ovšem na každém z nás, jak si představí, že bude probíhat a jak se na ni lidstvo připraví. Nicméně tato perioda je silně narušena vlivem globálního oteplování a změnou klimatu. Je tedy velmi pravděpodobné, že již nikdy nenastane.

Doba ledová je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších událostí na této planetě. Jen těžko si lze představit, jaký život během doby ledové byl. Nicméně jde o významnou událost, která byla spolu s ostatními zapotřebí, abychom dnes mohli žít tak, jak žijeme. Není vyloučeno, že bez dob ledových bychom nežili stejně jako dnes. Bez nich by evoluce proběhla jinak. Buďme proto vděční za to dobré i za to špatné, co se na naší planetě kdy odehrálo.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama