Paní z Elche vyniká jako jedna z nejpodivnějších starověkých soch. Vyvolala teorie, které ji spojují s dávno zapomenutou společností, nebo dokonce s mimozemšťany

Paní z Elche vyniká jako jedna z nejpodivnějších starověkých soch. Vyvolala teorie, které ji spojují s dávno zapomenutou společností, nebo dokonce s mimozemšťany

Foto: Carole Raddato / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zvláštní a netypickou bustu údajně našel mladý dělník, když při čištění pozemku převrátil jakýsi kámen. Koho busta zobrazuje a kdo je jejím autorem? Vědci se nedokážou shodnout na odpovědích.

Co je známo

V roce 1897 se španělským archeologům podařilo učinit pozoruhodný objev. Na soukromém pozemku v L'Alcudia, archeologickém nalezišti vzdáleném asi dva kilometry jižně od španělského města Elche, objevili starověkou ženskou bustu. Archeologové a historici se domnívají, že se jedná o dílo Iberů, předřímských obyvatel Pyrenejského ostrova. Vznik iberského artefaktu je datován do 6. – 4. století př. n. l. Některé teorie však připisují původ sochy jiným autorům včetně mimozemské civilizace. 

Vzhled sochy

Nález pozoruhodné asi 60 cm vysoké busty vzbudil celosvětový zájem. A to především díky své vynikající kvalitě řemeslného zpracování naznačující silné helénistické vlivy a také díky výjimečnému výrazu tváře. Celá busta vypadá velmi mohutně a zobrazuje ženu se vznešeným výrazem. Existují spekulace, že busta původně mohla být součástí sochy celého těla. Další zvláštností sochy je komplikovaná čelenka, kterou po stranách hlavy tvoří dvě velké spirály, tzv. „rodetes“. Kromě toho má socha okolo krku robustní a elegantní náhrdelník s množstvím přívěsků. V době svého nalezení socha obsahovala stopy dekorativních barev jako bílé, modré a červené. Chemické složení kamene dokládá, že byla vytesána v místě svého objevení. 

Teorie iberské bohyně

Původ sochy a její význam zůstává stále předmětem vášnivých debat mnohých odborníků. Podle archeologů, kteří se zabývají sochou, byla Paní z Elche pravděpodobně symbolickým prvkem náboženského kultu z iberského období. Její vzhled, vysoký účes a ikonická hlavová pokrývka naznačují, že mohla představovat bohyni úrody. Jedna z teorií věří, že paní z Elche je zobrazením hlavní kartaginské bohyně Tanit, kterou uctívali iberští Kartáginci. Tanit byla spojována s nebesy, plodností a mateřstvím. Další teorie tvrdí, že socha zobrazuje iberskou vládkyni, což by mohla vysvětlovat přítomnost šperků a vznešené tváře.

Zajímavé alternativní teorie

Neobvyklé prvky na soše jako prodloužená hlava a zvláštní čelenka zapříčinily vznik řady alternativních teorií. Jednou z nich je teorie nezávislých odborníků o zobrazení potomka bájné civilizace Atlantidy, která po potopení své vlasti kolonizovala Pyrenejský poloostrov. Další nálezy artefaktů představující ženy s podobnými čelenkami poukazují na možnou spojitost s Féničany. Jejich civilizace vrcholila mezi lety 1100–200 př. n. l. a obsáhla prakticky celé Středomoří včetně Pyrenejského ostrova. 

Význam sochy

Nicméně kvůli nedostatku informací o kultuře, která vytvořila sochu, a nedostatku písemných pramenů jsou všechny tyto teorie pouze spekulativní. I přesto je socha důležitou součástí španělského kulturního dědictví a je velmi ceněna jako jeden z nejvýznamnějších artefaktů iberské kultury. V současné době je umístěna v Národním archeologickém muzeu ve španělské metropoli Madrid. 

Reklama
Reklama