Žijeme v době internetu. Víte, jak vznikl a jak se vám dostal domů?

Žijeme v době internetu. Víte, jak vznikl a jak se vám dostal domů?

Foto: Paul Clarke / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zařízení připojené k internetu najdeme v současnosti ve velké většině domácností celosvětově. Jeho cesta do našich životů však byla poměrně dlouhá a dnešní podoba mohla být úplně jiná. Kde se tedy vzal?

Život bez globální informační sítě jednoduše nazývané internet si v dnešní době už ani nedokážeme představit, Stal se neodmyslitelnou součástí téměř všech každé činnosti, ať už pracovní nebo soukromé. Využíváme jej jako pomůcku při vaření, pro zábavu, ale například i při jízdě autem. Obsahuje až neuvěřitelné množství informací a jejich objem se neustále zvyšuje (odhaduje se, že do konce roku 2025 dosáhne až na 175 zetabytů, stejně jako počet zařízení, která jsou k němu připojená. V civilizovaném světě je možné se k internetu připojit prakticky odkudkoliv prostřednictvím různých typů zařízení, mnozí z nás si však ještě pamatují, jaké to bylo bez něj. Kde se tedy internet vzal a jak si našel cestu do našich domovů?

Dávná historie internetu – co byl ARPANET?

Internetu v současné podobě dal základy tzv. ARPANET. Jednalo se o síť, která propojovala pouze několik vědeckých pracovišť a měla sloužit ke sdílení vědeckých poznatků a popohnat tak výzkum a vývoj globálně prakticky ve všech soudobých oblastech. ARPANET se rozvíjel především v 70. letech 20. století, jeho základy již ovšem byly položeny o desetiletí dříve, první koncept sítě přinesl Paul Baran a samotná síť ARPANET (zkratka pro Advanced Research Projects Agency Network) vznikla v roce 1966, první datový balíček byl jejím prostřednictvím odeslán v říjnu roku 1969.

Provoz ARPANETu a jeho ukončení

Ještě před odesláním první zprávy prostřednictvím této sítě byly vytvořeny základní nástroje, jež se v pozměněné formě využívají dodnes, jako jsou komunikační programy a protokoly (již v té době byl vytvořen FTP – file tranfer protocol). Koncem 60. let bylo do sítě zapojeno prostřednictvím velkých univerzitních počítačů jen několik subjektů, do roku 1975 se jejich počet výrazně zvýšil a ARPANET byl využíván po celých Spojených Státech a částečně i mimo ně. V roce 1977 byl přidán protokol TCP/IP, jež síť přetvořil do základní podoby, kterou má dnešní internet. ARPANET obsahoval také nástroje, jež umožňovaly elektronickou poštu, jak ji známe, a po ukončení jeho provozu byl nahrazen globální sítí internetu, který se stal přístupným pro všechny.

Lokální sítě (LAN)

V 80. letech 20. století s kontinuálním rozvojem stolních počítačů přišla i doba lokálních sítí. Právě stále přívětivější design počítačů, který je předurčoval pro osobní užití, vedl k vývoje protokolů umožňujících lokální propojení několika zařízení a sdílení dat. Jejich rozvoj vedl k nutnosti implementace systému rozlišování adres a v roce 1983 vedl k vytvoření systému DNS (domain name system), který se stal rovněž jedním ze základních pilířů dnešního internetu.

World Wide Web

Globální sdílení informací prostřednictvím internetových stránek bylo spuštěno v roce 1990. Prvním prohlížečem byl TheWorldWideWeb, který umožňoval prohlížení stránek po připojení k internetu z běžné domácnosti. Rozvoj prohlížečů pak spočíval především v rozšiřování jejich funkcionality a adaptaci na nová pokročilejší zařízení. V průběhu 90. let 20. století se k síti postupně připojovalo stále více institucí i soukromých domácností a stala se velmi populární, což samozřejmě vedlo k rapidnímu rozvoji jejích možností. Právě v této době byl vytvořen koncept http (hypertext transfer protocol), který zjednodušil výměnu informací na jednotlivých webových stránkách. Původní způsob připojení byl kabelový a vycházel z LAN sítí, které byly zavedeny v 80. letech, tyto byly následně zkombinovány s bezdrátovou technologií.

Globální sdílení informací bylo spuštěno v roce 1990, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Internet dnes

Po více než 30 letech představuje internet virtuální prostor, kde se odehrává řada důležitých činností. Nejenže umožňuje komunikaci v reálném čase na několika úrovních a uchovává velké množství velmi důležitých dat, do jeho prostředí se přenesly také důležité bankovní transakce a v podstatě přetvořil způsob, jakým přistupujeme k platbám i obchodním aktivitám. Internet mnoho věcí zjednodušil, což ovšem platí jak pro pozitivní, tak pro negativní aspekty lidského života.

Reklama
Reklama