Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

Ku Klux Klan je synonymum rasismu v Americe. Otázkou je, zda je stále aktuální

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Pojďme se společně podívat, jak vznikl rasismus, proč byl dlouho považován za normu a v neposlední řadě na to, jak to bylo se známým Ku Klux Klanem.

Původ rasismu v Americe:

Rasismus v Americe má dlouhou a složitou historii, která sahá až do založení země a transatlantického otroctví. Evropští kolonisté přivezli africké otroky do Ameriky v 16. a 17. století, a tato forma otroctví byla hluboce zakořeněná v ekonomickém a společenském životě země.

Rasismus jako norma

Během mnoha let byl rasismus v Americe považován za naprosto normální a ospravedlněný různými důvody, které sloužily jako záminka pro pokračující diskriminaci a násilí vůči Afroameričanům a dalším minoritním skupinám. Mezi tyto důvody patřilo přesvědčení, že Afroameričané jsou biologicky méněcenní nebo že jsou přirozeně vhodní pro manuální práci. Tyto přesvědčení byla často vytvářena a šířena prostřednictvím rasistických teorií, které se opíraly o pseudovědecké studie a lživé tvrzení.

Byl také legitimizován prostřednictvím zákonů a politických opatření, která umožňovala diskriminaci a omezovala práva Afroameričanů. Například Jim Crow zákony, které byly v platnosti v Jižních státech po občanské válce až do 60. let 20. století, legalizovaly diskriminaci v oblastech jako je bydlení, vzdělávání a veřejné služby.

Byl podporován a šířen prostřednictvím masového média a kulturních institucí, které přispívaly k vytváření a udržování rasistických předsudků a stereotypech. Například v Hollywoodu byli Afroameričané často zobrazováni v negativních a dehumanizujících rolích, což přispívalo k šíření rasistických předsudků mezi širokou

První odpůrci rasismu

První lidé, kteří odsoudili rasismus a volali po jeho zrušení, se objevili v pozdním 18. a počátkem 19. století, včetně osvoboditelů jako William Lloyd Garrison a Frederick Douglass. Tito raní zastánci rasové rovnosti čelili významnému odporu a pronásledování a jejich úsilí bylo metou násilí a zastrašovacích praktik.

Reklama

Například William Lloyd Garrison byl zakladatelem a redaktorem časopisu The Liberator, který se stal významnou platformou pro hnutí za osvobození otroků.

Frederick Douglass, bývalý otrok a jeden z nejvýznamnějších osvoboditelů v historii, také přispěl k hnutí za rasovou rovnost prostřednictvím svého psaní a veřejného mluvení. On a další odpůrci rasismu vynaložili významné úsilí na to, aby poukázali na nespravedlnost a nehumánnost otroctví a bojovali za práva Afroameričanů.

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan, skupina založená na nadřazenosti bílé rasy, byl významnou a násilnou silou, která usilovala o udržení bílé dominance a potlačování práv Afroameričanů. Klan působil prostřednictvím systému tajemství a teroru, používajíc lynčování a jiné formy násilí k zastrašování a potlačení Afroameričanů a dalších minoritních skupin.

Ku Klux Klan byl založen v roce 1865 v Tennessee a rychle se rozšířil do ostatních států Jižní Ameriky. Klan používal různé formy násilí, včetně lynčování, výbuchů bomby a útoků na domy a kostely, které sloužily Afroameričanům. Klan také používal svůj vliv k potlačení politického zastoupení Afroameričanů a k udržení rasové segregace.

Ku Klux Klan se stal největší a nejvýznamnější bílý supremacistickou skupinou v Americe a jeho činnost pokračovala až do počátku 20. století, kdy byl v důsledku boje proti němu a dalších formách rasové segregace a diskriminace postupně oslabován. V roce 1971 byl Klan oficiálně zakázán a jeho členové byli souzeni za útoky na Afroameričany a další minoritní skupiny.

I přes tento zákaz se však Klanu podařilo zůstat aktivní v některých oblastech a v několika vlnách se opět objevil jako silná a násilná skupina. V posledních letech se však Klan opět oslabil a jeho vliv je nyní značně omezený.

Pokrok v boji proti rasismu

Postupem času vedly občanská práva a další snahy o boj proti rasismu k významnému pokroku v boji za rasovou rovnost. Zákony o občanských právech a sociální hnutí pomohly rozbít rasovou segregaci a diskriminaci, a Afroameričané a další minoritní skupiny učinily významné pokroky v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a politického zastoupení.

Rasismus dnes

Nicméně rasismus zůstává stále trvalým a významným problémem v Americe dnes. Navzdory pokrokům, které byly učiněny, Afroameričané a další minoritní skupiny stále čelí diskriminaci a nerovnosti v mnoha oblastech života, včetně vzdělávání, zaměstnanosti a trestního práva. V posledních letech hnutí Black Lives Matter přineslo opětovnou pozornost k problematice rasismu a policejního násilí proti Afroameričanům.

Reklama
Reklama