Kdo a proč umístil na odlehlé ostrovy pradávné labyrinty? Komunisti měli vysvětlení: Pasti na ryby

Kdo a proč umístil na odlehlé ostrovy pradávné labyrinty? Komunisti měli vysvětlení: Pasti na ryby

Foto: Vitold Muratov / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na malém, nehostinném ostrůvku v ruském Bílém moři je rozeseta unikátní sbírka staveb datovaných do období kolem 3000 let př. n. 1. Nachází se tu více než třicet kamenných labyrintů, kamenných mohyl, svatyň, stovky hromad kamení a kamenný symbol připomínající kruh s hroty, který zřejmě představuje slunce.

Velký zaječí ostrov je malý ostrůvek v Bílém moři, který je součástí Soloveckých ostrovů. Přesto právě zde car Petr První Veliký zakládal ruské námořní loďstvo pro odražení útoků Švédů. Součástí loďstva byla a dodnes je také válečná vlajka, kterou bylo nutno posvětit. Na ostrově však nebyla žádná církevní ani jiná stavba a proto byla k tomuto účelu postavena tato kaple (Cerkov Andreja Pervozvannogo), na jejíž stavbě se prý dokonce podílel i sám car osobně. I takto historicky cenná stavba byla později využívána jako součást Gulagu, který na ostrovech zřídil komunistický režim v roce 1923 ....

V následujícím videu si můžete poslechnout český výklad při prohlídce Zaječího ostrova:

Solovecké ostrovy tvoří šestice hlavních ostrovů a bezpočet malých ostrůvků a útesů uprostřed Bílého moře, které má skutečně velmi zvláštní barevný odstín a také patří k nejčistším mořím světa. 

Osídlení ostrovů sahá velmi daleko do lidské historie. Nejstaršími památkami na lidské osídlení jsou Solovecké labyrinty, kruhové útvary z kamenů, které vytvářejí cestičky labyrintem. Podle skrovných nálezů je jejich stáří odhadováno na zhruba 5 000 let a jejich význam nebyl nikdy přesvědčivě vysvětlen, přestože se jejich průzkumem zabývala spousta věhlasných vědců a historiků, kteří vypracovali řadu teorií.

Obzvlášť zajímavé jsou labyrinty soustředěné v západní části ostrova. V průměru měří 6 až 24 metrů a tvoří je řady balvanů. Řady se stáčejí jako spirály a jejich vchod je zároveň východem.

Reklama

Archeologové si dlouho lámali hlavu, jaký mohou mít tyto labyrinty význam. Mohly symbolizovat svatyně, kde se pradávní obyvatelé ostrovů připravovali na posmrtný život – jakousi poslední zastávku před smrtí? Představovaly labyrinty kanály, v nichž probíhaly specifické rituály
usnadňující duším mrtvých odchod na onen svět?

Ve starých slovanských mýtech lidé uctívali zemi a pečetili přísahy tím, že se jí dotýkali, a před smrtí se jí zpovídali ze svých hříchů. Všechny obřady a modlitby probíhaly pod širým nebem a každá skála a kámen byly posvátné. Byl tento malý ostrůvek považován za posvátný zdroj zemské energie?

Nejčastěji prezentovaná teorie hovoří o tom, že jsou to místa koncentrující nejrůznější magické síly.
Ty způsobují, že člověk, který projde labyrintem do jeho středu a jinou cestou zase ven, je touto cestou duševně očištěn.

Kamenná bludiště ve Švédsku

Labyrint Trojaborg na ostrově Gotland je datován do období 1000 let př. n. l. Skládá se z několika stovek kamenů a jedná se o jeden z 300 podobných labyrintů ve Švédsku. Místní pověra praví, že podaří-li se vám projít křivolakou stezkou, aniž byste některý z kamenů posunuli, budete v budoucnu šťastní a spokojení.

Reklama
Reklama