TEST: Jste William Shakespeare nebo spíš Jan Žižka? Seznamte se s vaší historickou postavou

TEST: Jste William Shakespeare nebo spíš Jan Žižka? Seznamte se s vaší historickou postavou

Foto: georgios / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Historie je nedílnou součástí lidského života. V historii se odehrálo mnoho událostí, ze kterých si lidé mohou vzít příklad nebo nějaké ponaučení. Dějepis je vyučovací předmět již na základní škole.

Významné osobnosti z historie ovlivnili zásadním způsobem vývoj v mnoha oblastech. Z oblasti dějin můžeme zmínit panovníky či panovnice, dále z oblasti vědy vědce a vědkyně, z oblasti umění skladatele, malíře, sochaře, architekty, spisovatele a básníky, tanečníky nebo herce. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na sportovce.

Zvučná jména jako Martin Luther, Mistr Jan Hus, Marie Terezie, královna Viktorie, Archimédes, Pythagoras, Otto Wichterle, Johann Sebastian Bach či Bedřich Smetana, Pablo Picasso, Jan Blažej Santini, William Shakespeare či Johann Wolfgang von Goethe, Fridrich Dürrenmatt či Karel a Josef Čapkovi nebo Jaroslav Seifert obohatila svým jednáním a činy náš život.

Mistr Jan Hus

Teolog, kazatel a středověký církevní reformátor. Stál za svou pravdou, nebál se kritizovat některé praktiky církve. Za své názory byl v roce 1415 krutě upálen.                    

Martin Luther

Katolický kněz kritizoval v 16. století zneužívání odpustků.

Marie Terezie

Z rodu Habsburků významná arcivévodkyně rakouská, královna uherská, královna česká a markraběnka moravská z 18. století. Iniciovala přestavbu Pražského hradu. Všeobecně je známé její zavedení povinné školní docházky.

Reklama
Marie Terezie se proslavila především zavedením povinné školní docházky.
Marie Terezie se proslavila především zavedením povinné školní docházky | Zdroj: georgios / Depositphotos

Viktorie

Královna Viktorie byla královna Spojeného království Velké Británie a Irska a císařovna Indie. Vládla 63 let na přelomu 19. a 20. století. Toto období se nazývá viktoriánské. Docházelo k mnoha průmyslovým, vědeckým a politickým průlomům.

Archimédés ze Syrakus

Archimédés se uplatnil na poli matematiky a fyziky. Patří mezi významné vědce starověku. Všichni známe Archimédův zákon, který se učíme ve fyzice v hydrostatice.

Pythagoras

Pythagorovu větu z matematiky známe a také ji využíváme (ze 6. století před naším letopočtem).

Otto Wichterle

Český vědec a vynálezce. Blízká mu byla makromolekulární organická chemie. Je spojován s rozšířením měkkých kontaktních čoček a také silonu (20. století).

Johann Sebastian Bach

Vynikající německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje. Komponoval Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Matoušovy pašije či Umění fugy. Na jeho skladby se procvičováním klavírní techniky připravují i malí klavíristé. Je představitel barokního stylu (17./18. století).

Bedřich Smetana

Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. Sborová scéna vesnického lidu vykresluje radost ze života v krásné opeře Prodaná nevěsta. Bedřich Smetana nepsal jen opery, ale i mnoho klavírních skladeb, například polky. Ze studentského života, Jiříkova polka a samozřejmě proslulou Mou Vlast. Smetana je zástupce období romantismu (19. století).

Pablo Picasso

Španělský malíř a sochař, který je zakladatelem uměleckého směru kubismu (19-–20.století). Mezi jeho díla patří například obrazy Avignonské slečny, La Vie, Starý kytarista.

Vyzkoušejte si následující test a dozvíte se, jaká jste historická postava.

Můžete si o své osobnosti více nastudovat a nechat se jí inspirovat ve vašem životě.

Reklama
Reklama