Templáři: Mýty a pravda o tajemném řádu - údajní uctívači Satana hledali potomky Ježíše Krista a dopluli do Ameriky

Templáři: Mýty a pravda o tajemném řádu - údajní uctívači Satana hledali potomky Ježíše Krista a dopluli do Ameriky

Foto: celiafoto / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Templáři jsou řád, který dodnes budí zvědavost široké veřejnosti. Zčásti se o to zasloužila herní série Assassin's Creed či knihy Dana Browna. Protože o nich koluje řada mýtů, skutečná pravda o templářích pro mnohé zůstává tajemstvím.

Kdo jsou to templáři?

Na začátek jen stručně a potom už přejdeme k mýtům. Templářský řád vznikl v roce 1119 v Jeruzalémě a jeho hlavním úkolem bylo chránit křesťanské poutníky cestující do Svaté země před pohany. Řád se dočkal zrušení a brutálního konce na začátku 14. století, ale mezitím stihl získat obrovské bohatství a vliv.

Mýtus jedna: templáři objevili Ameriku před Kolumbem

Relativně nový mýtus propagovaný ve 20. století tvrdí, že templáři roku 1398 vypluli, aby nalezli nové místo pro svůj řád. Podařilo se jim prý dostat až do Ameriky, ale jejich snaha o kolonizaci země selhala. Ale ještě než odešli, zakopali v Novém Skotsku cenné poklady, jako byl například Svatý grál.

Jak to bylo doopravdy? Ačkoliv Kryštof Kolumbus nebyl první Evropan, který doplul do Ameriky (již tisíc let před ním se to povedlo Vikingům), o působení templářů na americkém kontinentu z této doby nemáme žádné zprávy. A jejich domnělé ukryté poklady nikdo nikdy nenašel.

Mýtus dva: Nešťastný pátek třináctého vznikl kvůli templářům

Templáři se dočkali tragického konce v pátek 13. v roce 1307, kdy každého člena řádu ve Francii zatkli na příkaz krále Filipa IV. Mnozí lidé tvrdí, že od tohoto dne se rozšířila fóbie z pátku třináctého.

Jak to bylo doopravdy? Vypadá to, že obava z nešťastných pátků se ve společnosti prosadila až ve 20. století. A i tehdy mohla čerpat z řady jiných událostí. Někteří například poukázali na přítomnost třinácti osob na poslední večeři Ježíše Krista, z nichž třináctým do počtu byl zrádce Jidáš Iškariotský.

Reklama

Mýtus tři: Díky templářům vznikli svobodní zednáři

Na rozdíl od templářů jsou svobodní zednáři aktivní organizace, do níž se mohou zájemci přihlásit. Jedna teorie tvrdí, že svobodní zednáři se zrodili ze zrušeného templářského řádu a jde o jeho přímé pokračovatele.

Jak to bylo doopravdy? Ačkoliv by nás spisovatelé jako již zmíněný Dan Brown rádi přesvědčili o opaku, mezi templáři a svobodnými zednáři žádné pojítko není. Už proto, že ačkoliv templáři zanikli v roce 1307, svobodní zednáři vznikli až o čtyři století později, v roce 1717 v Anglii.

Mýtus čtyři: templáři pátrali po Kristově rodové linii

Podle této teorie bylo hlavním, utajeným úkolem templářů vypátrat žijící potomky Ježíše Krista. Někteří lidé věří, že za tímto účelem vznikla speciální skupina zvaná Převorství sionské, která měla zjistit, kdo je s Kristem pokrevně spřízněný.

Jak to bylo doopravdy? Templáři sice sbírali náboženské artefakty, ale měli plné ruce práce a byli příliš zaneprázdnění tím, aby se pídili po možných Kristových příbuzných. Ani nemluvě o tom, že svá podezření by neměli jak ověřit... genetické testy v té době pochopitelně ještě neexistovaly.

Mýtus pět: Templáři se spolčili s ďáblem

Jedním z důvodů zániku řádu bylo údajné uctívání Satana. Templáři se měli potají účastnit obřadů, během nichž se zříkali křesťanské víry, zneuctili její symboly (například plivali na kříž) a slibovali věrnost ďáblu a jeho modlám.

Jak to bylo doopravdy? Spolčení s ďáblem králi Filipu IV. posloužilo jako záminka pro zrušení templářů a zabavení jejich obrovského bohatství. Ve skutečnosti templáři byli oddaní katolické církvi, dodržovali celibát, a když se zrovna nemodlili, doprovázeli věřící napříč Evropou. Na mučicích nástrojích se sice přiznali mnozí templáři k tomu, z čeho je obvinili, ale to není právoplatný důkaz.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama