Proč je hluchá tchyně britské královny pochována v Jeruzalémě vedle ruské jeptišky?

Proč je hluchá tchyně britské královny pochována v Jeruzalémě vedle ruské jeptišky?

Foto: Nick Brundle Photography / Shutterstock

Aktualizováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Kdo by neznal Jeruzalém. Město, které je spíše muzeum pod širým nebem, ale také moderním městem, kde se historie prolíná s přítomností. Jeruzalém je jedním z nejstarších trvale osídlených měst na světě. Jeho první zmínky se datují až do 4. tisíciletí př.n.l.

Kdo by neznal Jeruzalém. Město, které je spíše muzeem pod širým nebem, ale také moderním městem, kde se historie prolíná s přítomností. Jeruzalém je jedním z nejstarších trvale osídlených měst na světě. Jeho historie sahá až do 4. tisíciletí př.n.l. 

Na svazích Olivetské hory naproti Chrámové hoře stojí ruský pravoslavný Kostel sv. Máří Magdalény. Byl postaven ruským carem Alexandrem III. na památku jeho matky Marie Alexandrovny v letech 1885 až 1888 v tradičním ruském stylu z bílého pískovce. Zdobí ho sedm věží se zlatými kopulemi.

Kostel sv. Máří Magdalény, ruský pravoslavný kostel na Olivové hoře v Jeruzalémě, Izrael. Fotka od Rafael Dias Katayama / Shutterstock

Ella

V kostele je pochována velkovévodkyně Jelizaveta Fjodorovna (zvaná též „Ella“) neboli svatá Alžběta Ruská, původem hesenská princezna, manželka carova bratra Sergeje, která se po zavraždění manžela stala jeptiškou a pomáhala chudým. V roce 1918 byla ve věku 53 let umučena bolševiky a v roce 1981 svatořečena.

Alice

Své poslední spočinutí zde našla i její neteř, řecká princezna Alice z Battenburgu, matka prince Phillipa, pozdějšího vévody z Edinburghu a tchyně britské královny Alžběty II. Za 2. světové války ukrývala v Athénách židovské uprchlíky a získala ocenění Spravedlivá mezi národy. Narodila se hluchá, přesto se naučila odezírat a ovládala několik jazyků. Zachraňovala Židy před nacistickými represemi, přestože několik členů její rodiny bylo v nacionálně socialistické straně. Po válce založila v Řecku pravoslavný řád jeptišek. O 17 let později se ale musela vrátit do Anglie. 

Zemřela 5. prosince roku 1969. Pochována byla nejprve v královské kryptě v kapli sv. Jiří na hradě Windsor, před smrtí však vyjádřila přání být pohřbena v klášteře sv. Marie z Magdaly na Olivetské hoře v Jeruzalémě. Její přání bylo splněno 3. srpna 1988, kdy byly její ostatky převezeny na místo jejího posledního odpočinku, do krypty pod zdejším chrámem.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama