Viktoriánské období v kostce: Přes 60 let panující britská královna Viktorie měla na svědomí velké množství změn

Viktoriánské období v kostce: Přes 60 let panující britská královna Viktorie měla na svědomí velké množství změn

Foto: pictrider / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Viktoriánské období lze chápat jako historické období ve Spojeném království, kdy 20. června roku 1837 usedla na trůn britská královna Viktorie. Její panování trvalo až do 22. ledna roku 1901. Tato přes 60 let dlouhá éra panování je také nazývána érou změn.

Zrod budoucí královny

Viktorie se narodila roku 1819 v Londýně. Když otec zemřel, výchovy se ujala její německá matka, se kterou žila v ústraní. Mluvila výhradně německy, přesto již v pokročilejším věku zvládala bravurně anglický jazyk. Podle dochovaných dokumentů byla Viktorie milé, poslušné a dobrosrdečné dítě, které projevovalo značný zájem o výtvarné umění. Viktorie již od útlého věku milovala malování.

Z princezny královnou

Podle tehdejších pravidel měl na britský trůn usednout některý z Viktoriiných strýců. Problém byl ovšem v tom, že žádný z nich po sobě nezanechal potomka. Ve svých osmnácti letech se tak princezna Viktorie stala královnou. Nutno podotknout, že začátky jejího panování nebyly snadné, neboť v ni nikdo nevkládal příliš velkou důvěru ani respekt. Pod svá křídla si ji vzal ministr lord Melbourn, který ji chránil a radil, jak vládnout. Později si královna Viktorie podmanila celé království. Mluvilo se o ni jako o velmi přísné panovnici, ze které šel strach. Byla však také mimořádně odvážná, rozhodná a okouzlující.

Osobní život

V dnešní době je to přinejmenším divné, dříve tomu bylo jinak. Královna Viktorie totiž zahořela láskou ke svému německému bratranci Albertovi, kterého sama požádala o ruku a v roce 1840 uzavřeli sňatek manželský. O jejich manželství se hovoří jako o neuvěřitelně harmonickém, avšak jsou i zdroje, které tvrdí, že v pozdějších letech jejich harmonický vztah přerostl ve vztah, kde dominovaly neustálé hádky a scény, za kterými většinou stála sama královna Viktorie. Z manželství vzešlo 9 dětí.

Éra změn

Jedno se však královně Viktorii odepřít nedá. Za 64 let svého panování toho stihla opravdu hodně. Proto je její kralování také často nazýváno „Érou změn“.

  • platidlo – britská libra se stala mezinárodním platidlem
  • lodní průmysl – britská námořní flotila převažovala nad ostatními světovými loďstvy
  • doprava – železniční doprava se začala rozvíjet, v 19. století měla naprostá většina anglických měst železniční spojení, v roce 1863 byla také otevřena první linka metra
  • rozvoj – průmysl se na tehdejší poměry rozvíjel velmi rychle, rozvoj začal v Anglii, následoval Wales a Skotsko, došlo také postupnému rozvoji přírodních věd a medicíny (zavádění anestetik a antiseptik), domácnosti začínaly používat plyn ke svícení a ke konci 19. století byl standardem i bojler na ohřev vody
  • hygiena – každá domácnost zaváděla pravidelné používání mýdla, ve městech se budovaly kanalizační systémy
  • zábava a sport – vyšší vrstvy si mohly dopřát divadlo, hudební scénu, muži si velkými doušky dopřávali casina a cirkusy, ti chudší se spokojili s četbou, velmi populárním sportem se stal kriket, jízda na kole a v pozdější době také tenis a fotbal

Všechno ovšem nebylo tak růžové, jak se na první pohled zdá. Nižší společenské vrstvy žily v chudobě. Práce dětí nebyla v té době ničím zvláštním. Prostituce a alkoholismus byly rovněž naprosto normálními jevy.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama