Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

Záhady a poslání tradičních pohádek: Proč jsme fascinováni nadpřirozeným

Foto: nem44a / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

I když jsou pohádky určené především dětem, tak je mají rádi i dospělí. V pohádkách se totiž můžete setkat s nadpřirozenými bytostmi a můžete probudit svou fantazii.

Pohádka

Pohádka je literární útvar založený na vyprávění s dobrým koncem. V pohádce se objevuje nadpřirozené bytosti nebo kouzla. Často se pohádky předávají v rámci lidové slovesnosti z generace na generaci. Zajímavé je, že některé pohádky byly původně určené pro dospělé, jako příklad můžeme zmínit Pohádky bratří Grimmů.

Děj pohádky

Děj pohádky se odehrává ve smyšlených reáliích, ale vypráví o vzorcích lidského chování ve skutečném životě. Pohádku můžete pojmout jako umění nebo jako didaktickou pomůcku. Také slouží jako odraz kolektivně nevědomých psychických procesů a jejich vzorců, takzvaných archetypů.

Archetypy představují základní struktury, podle nichž se vyvíjí psyché člověka v průběhu života.

Symboly v pohádkách

V pohádkách naleznete mnoho symbolů. Slovo symbol pochází z řeckého slova symballein, což znamená spojovat. Opakem je slovo diabollein, což znamená rozdělovat. Svoji symboliku mají v pohádkách jednotlivé postavy, ale i místa kde se děj odehrává. V pohádkách můžete narazit na les, mlýn nebo zámek.

Mlýn na opuštěném místě

Pokud se mlýn nachází na opuštěném místě je spojován se zlou pověstí. Často představují sídla pro černokněžníky nebo čerty nebo vodníky.

Reklama

Mravní hodnoty

V pohádkách se dbá na mravní hodnoty. Vždy je představená nějaká situace, kde se musí hlavní postava nějak zachovat. V pohádkách je vždy vidět správný směr který je v souladu s mravními hodnotami. Děti se tak učí mravním hodnotám.

Díky pohádce se dozvíte nějaký poučný příběh. Náměty pro pohádky se přebírali z evropské i mimoevropské slovesnosti. Z tohoto důvodu najdete v pohádkách více rovin sdělení. Společným znakem je předání mravního poselství v duchu křesťanské tradice.

Pohádka o Smolíčkovi

Čtenáři jsou zaraženi hned na začátku příběhu. V domácnosti žije jelen a ten má vychovávat dítě Smolíčka?

Jelen se zlatými parohy symbolizuje v raně křesťanském výtvarném umění Krista. Jelen představuje také symboliku čistoty.

Jméno Smolíček znamená člověka zasmoleného, zašpiněného. Zde máme na mysli nečistotu duchovní. Smolíček je vlastně hříšník. A proč?

Jezinky unesou Smolíčka, když je Smolíček sám doma a otevře jim dveře. Jsou to bytosti, jež Smolíčka opakovaně klamou. Slovo Jezinky je odvozeno od slovesa jíst. Připomíná starořímské ženské démony, zvané lamije neboli žroutky. Na základě pramenů od antických spisovatelů jde o bytosti upírské povahy, které svádějí mladé muže erotickými přísliby. Poté je vraždí a požírají jejich maso.

Smolíček podléhá svodům Jezinek třikrát. Jelen vždy vyslyší Smolíčkovo volání o pomoc a vždy jej znovu zachraňuje.

Další symbolika v pohádce

Tři kroky či úkoly, čtvrtý úkol je klíčový

Hlavní hrdina pohádce musí splnit tři úkoly. V pohádkách se často objevují tři kroky k vysněnému cíli s tím, že ten čtvrtý krok je klíčový, protože dochází k rozuzlení situace.

C.G. Jung

Když tento významný švýcarský lékař a psychiatr uvažoval o těchto situacích, dospěl k názoru, že trojice je neúplná. Čtveřice už tvoří úplnost. Číslo čtyři je tedy symbolem úplnosti nebo řešení situace.

Vyprávění o souboji s drakem

Souboj s drakem je častým jevem ve starých sumerských a babylonských mýtech. Na východě i západě Evropy se stal oblíbeným hrdinou v souboji s drakem svatý Jiří. Římský mučedník se stal ve středověku patronem mnoha zemí.

České pohádky a souboj s drakem

V českých pohádkách najdete dvě různé varianty. V první variantě koná rytíř hrdinské skutky inkognito, například v převleku zahradníka s přezdívkou Ba- ja- ja od Boženy Němcové nebo v šatech ovčáka v podkrkonošské verzi od Jana Štefana Kubína.

V další variantě je hrdina doprovázen zvířecími pomocníky. O lásku i uznání osvobozené princezny usiluje soupeř, který se náhle vynoří. Obvykle se jedná o zrádného sluhu. Tato varianta je od Karla Jaromíra Erbena a pohádka má název Drak dvanáctihlavý.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama