První Spartakiáda v roce 1955 proběhla jako vrchol oslav osvobození Rudou armádou

První Spartakiáda v roce 1955 proběhla jako vrchol oslav osvobození Rudou armádou

Foto: Miloň Novotný / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ke komunismu kromě fronty na banány či zavřené hranice patří také spartakiáda. Hromadně pořádané cvičení na Strahovském stadionu naposledy proběhlo v roce 1985. My se ale zaměříme na jeho úplné začátky.

Strahov se inspiroval sokolskými akcemi

První pokusy o spartakiádu proběhly již v roce 1921. Tehdy se jednalo o takzvanou Maninskou I. dělnickou Spartakiádu. Spartakiády tak, jak si je z minulosti pamatujeme dnes, začaly fungovat až v roce 1955. Tehdy došlo k zorganizování vůbec první oficiální spartakiády na Strahově. I přesto, že se jednalo o proagandistickou akci socialistického režimu, spojena byla také s tradicí. A to konkrétně sokolského sletu. Nejeden z pořadatelů patřil k bývalým a zkušeným sokolským cvičitelům.

Komunisté chtěli ukázat velikost Československa

Hlavním cílem těchto akcí tak, jak to uvedl tehdejší prezident Zápotocký, bylo ukázat, jak komunistický stát vzkvétá. První celostání spartakiáda v roce 1955 tak byla považována za první spartakiádu, která musí být vedena myšlenkou předčit a překonat po všech stránkách to, co už doposud bylo ukázáno na dřívějších sokolských sletech, dělnických olympiádách a spartakiádách. Ještě větší rozměr tomuto rčení přidal fakt, že byla pořádána jako vrchol oslav desátého výročí osvobození Československa Rudou armádou.

Přípravy trvaly déle než dva roky

Aby vše bylo naplánováno do posledního detailu a proběhlo podle plánu, organizace vůbec první spartakiády začala již o dva roky dříve. A sice v roce 1953. V následujících měsících a letech se účastníci spartakiády museli naučit svou sestavu. Účastnit se ale nemohl každý. A tak proběhlo několik vyřazovacích kol. Konkrétně došlo k 311 okresním a 28 krajským spartakiádním vystoupením, ze kterých se vybrali pouze ti nejlepší. Ti následně svůj um mohli předvést na strahovském hřišti. Představeno bylo celkem 29 sestav, které byly odcvičeny na známé československé písně.

Spartakiáda byla rozdělena do několika dnů

I. celosvětová Spartakiáda probíhala v několika dnech. Jednotlivá vystoupení byla rozdělena na Den dospělých, Den svazarmu, Den mladých a Den ozbrojených sil. Je to skoro až k neuvěření, celkem se v těchto dnech sjelo na více než 1 700 000 cvičenců. Vše bylo hrazeno ze státního rozpočtu. Komunistická strana československá toužila předvést, jak dobře se její občané mají. A tak se nebála utratit nemalé peníze. Tehdejší rozpočet nakonec překročil neuvěřitelných 45 milionů Kčs.

Hlavním cílem bylo podpořit komunismus 

K zahájení první spartakiády došlo 23. června roku 1955. Neujal se ho nikdo jiný než tehdejší prezident Antonín Zápotocký. I když byla spartakiáda předvedením zdravého ducha v těle všech cvičenců, jednalo se především o představení demokratického státu. Zápotocký při úvodním slovu nezapomněl několikrát připomenout, že je československý lid lidem svobodným.

Představení folklorních souborů bylo jedinečné a neopakovatelné

I přesto, že se spartakiáda konala po svém prvním uvedení ještě několikrát, ta vůbec první byla i něčím speciálním. A to konkrétně masovým vystoupením na 4,5 tisíce účastníků, kteří byli oděni ve folklorním oblečení. Nic takového, co v roce 1955 předvedly folklorní soubory, se již nikdy více neopakovalo.

Reklama
Reklama