Co otisky prstů prozradily o jeruzalémských řemeslnících

Co otisky prstů prozradily o jeruzalémských řemeslnících

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Archeologové v Izraeli ve spolupráci s tamní policií po důkladné analýze otisků prstů nalezených na keramických střepech, pocházejících z 5. či 6. století, učinili neočekávaný objev.

Zločin, či převratný objev?

Jednoho chladného, deštivého odpoledne v září roku 2020 přijely dva izraelské vozy s blikajícími světly a houkajícími sirénami k archeologickým vykopávkám v Motze, čtvrti v horách západně od Jeruzaléma. Z vozidel vystoupili čtyři policisté a s vážným výrazem ve tvářích přistoupili k místu výkopu. Nepřijeli však odhalovat stopy po zločinu, ale zkoumat starověké otisky prstů v rámci neobvyklé spolupráce mezi archeology a policejním oddělením v projektu s názvem Tel Moza Expedition.

Zcela nedotčené otisky

Vykopávky probíhaly od listopadu roku 2019 na téměř tříhektarovém pozemku. Pod zemí byly objeveny stopy po starověkých stavbách a artefaktech z raně byzantského období, tedy z konce 4. století až začátku 7. století.

Odhalené části staveb odkazovaly na dříve zde stojící kostel či pec, v jejímž výklenku byly nalezeny hliněné fragmenty lamp a střešních tašek, poblíž i zbytky džbánů a hliněných misek. A právě na střípcích lamp byly objeveny tajemné otisky prstů. Zarážející bylo nejen jejich množství, ale také zachovalost. Z důvodu, že se jednalo právě o otisky, bylo vhodné spojit síly s izraelskou policí a podrobit nálezy důkladné analýze. Jednalo se o první spolupráci mezi archeology a policií vůbec.

Podrobná analýza díky moderním technologiím

Ido Hefetz, izraelský znalec otisků prstů pracující na kriminalistickém oddělení, neskrýval překvapení, když ho k místu vykopávek povolalo jeruzalémské policejní ředitelství. Hefetz je jedním ze čtyř věhlasných expertů specializujících se na otisky prstů, kteří opakovaně svědčí u soudních procesů.

V místě vykopávek nejprve sejmul zcela a částečně zachovalé otisky, později i neúplné, jejichž jednotlivé části se pokusil složit jako puzzle. Jeho nepostradatelným nástrojem pro odhalování byl automatizovaný systém založený na podrobné identifikaci otisků prstů známý jako biometrická autentizační databáze. Metoda poskytuje ověřené výsledky v krátké době. Nejprve zkoumá, zda hřbety otisků obsahují dostatečné množství specifických vzorů, mezi které patří tzv. křížení.

Podobnost se současností

Hefetzovo bádání odhalilo, že hlína použitá při výrobě lamp byla kvalitní, neboť díky ní zůstaly otisky zachovalé a použitelné pro další výzkum. Samotné otisky pravděpodobně byly vytvořeny levým či pravým palcem, přičemž jejich hloubka byla důkazem použité hrnčířské techniky. Dále bylo prokázáno, že na vrchní i spodní části každé lampy byly ty samé otisky palců, což Hefetze vedlo k závěru, že hrnčířem byl jeden a ten samý člověk. Nejzásadnějším objevem bylo zjištění, že dnešní otisky prstů se od nálezu starého více jak 1 500 let příliš nezměnily.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama