Mohyly v Andách ukrývají monumentální starověké stavby: Peruánci kopali hroby do tisíce let starých nekropolí

Mohyly v Andách ukrývají monumentální starověké stavby: Peruánci kopali hroby do tisíce let starých nekropolí

Foto: Mayumitorres / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Čtyři mohyly na kopci Cerro Colorado nedaleko města Barranca, které ukrývají monumentální stavby včetně pozůstatků chrámu s pohřebišti, jsou cílem badatelů z Peru a Polska. Ti zjistili, že počátky komplexu sahají do 2. poloviny 3. tisíciletí př. n. l.

Archeologické naleziště se nachází v Peru, na okraji města Barranca, v údolí Pativilca. Toto místo je badatelům z minulosti známé již několik desetiletí, ale až dosud nebylo jasné, z jaké doby pochází a co skrývá. V současné době jsou zde čtyři mohyly, pod nimiž jsou předkolumbovské stavby. Doba jejich vzniku a funkce však zůstávaly neznámé, popisuje polský populárně-vědecký web Science in Poland

V roce 2022 tým archeologů z Peru a Polska, působící jako součást skupiny Programa de investigacion „Los valles de Barranca“, zahájil výzkum v rámci nového projektu. Jejím šéfem je peruánský archeolog Plinio Guillen Alarcón a spoluzakladatelem a členem krakovský bioarcheolog Łukasz Majchrzak. Vykopávek se zúčastnili studenti polské Jagellonské univerzity a Univerzity sv. Marka v Limě.

Monumentální architektura

Výzkum byl proveden na dvou mohylách. „Již během prvních sondážních výzkumů, tedy výkopů ve velmi omezeném rozsahu, jsme narazili na pozůstatky monumentální architektury ze sušených cihel a kamenných kvádrů," uvedl Łukasz Majchrzak, který se na projektu podílí mimo jiné na výzkumu lidských ostatků. Podle jeho názoru monumentální podoba budov svědčí o vysokém postavení místa v době jeho rozkvětu.

Na vrcholu nejvyšší mohyly archeologové objevili zničené hroby s lidskými ostatky v podobě pohřebních svazků – mrtví byli zabaleni do kvalitních látek, rovněž malovaných. Tyto hroby byly umístěny ve zbytcích chrámu postaveného ze sušených cihel.

Reklama

„Jedna z nich (látek), 3 m dlouhá, byla zdobena zoomorfními vyobrazeními a je unikátní - podobné látky se dosud v celých Andách nenašly,“ dodal Majchrzak. Přítomnost zdobených textilií v hrobě daného zesnulého svědčila o jeho vysokém postavení v komunitě. Tyto artefakty byly nalezeny v hrobě chlapce ve věku asi 6 let. Jeho lebka byla úmyslně zdeformována.

Tým vědců nedávno představil výsledky fyzikálně-chemických rozborů provedených metodou radioaktivního uhlíku, která umožňuje poznat stáří organické hmoty. Ukazují, že areál byl postaven kolem roku 2500-2200 př. n. l. a zkoumané pohřby byly uloženy v letech 772 až 989 n. l. Tyto analýzy provedl prof. Tomasz Goslar z Poznaňské radiokarbonové laboratoře. Majchrzak poukázal na to, že obyvatelé And na opuštěných pietních místech zřizovali nekropole. Bylo tomu tak i zde, protože hroby byly vykopány do staveb starých několik tisíc let.

Nejstarší vzorky byly odebrány z trávy, která byla smíchána s maltou, jež držela pohromadě kamenné bloky, které tvořily stavbu v podobě pyramidy. Nachází se několik desítek metrů od nejvyšší mohyly. Ve 3. tisíciletí př. n. l. vznikla v Andách velká sídla s monumentální architekturou a díky kontaktům s Amazonií se rozšířilo zemědělství. V Amazonii byly zemědělské technologie známé o několik tisíc let dříve.

Posvátné město Caral-Supe

Největší komplex s pyramidovými stavbami postavenými ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. se nachází v lokalitě Caral, třicet kilometrů jihovýchodně v údolí Supe. 'V posledních dvou desetiletích propagovala badatelka Ruth Shadyová tuto lokalitu jako ´kolébku andské civilizace´ a tvrdila, že je jedinečná. Mezitím stále více archeologů tvrdí, že takových míst mohlo být více. Monumentální stavby podobné těm v Caralu byly objeveny v hlubinách údolí Pativilca a Fortaleza. Náš objev naznačuje, že v prvním z těchto údolí byly také postaveny v blízkosti oceánu. Je zřejmé, že máme co do činění s fenoménem pokrývajícím mnohem větší území, než se dosud předpokládalo," říká Majchrzak.

Říše Wari a univerzita čarodějnic

Upozorňuje, že zkoumané hroby z 8.-10. století pocházejí z doby, kdy toto místo patřilo k říši Wari. Jedna z nejvýznamnějších lokalit této kultury, Castillo de Huarmey, se nachází jen 70 km severně od Barranky. Již několik let ho zkoumá tým vedený profesorem Miłoszem Gierszem z Archeologické fakulty Varšavské univerzity.

Koloniální duchovní a objevitel jihoamerických kultur Antonio de la Calancha (1584-1654) barvitě popsal okolí Barranky. De la Calancha tvrdil, že je plná čarodějů a čarodějnic. „Dokonce zašel tak daleko, že řekl, že na Barrance existuje ‚univerzita čarodějnic‘. Zmínil se také o chrámu, kde se tito čarodějové scházeli, aby se setkali s ‚démonem‘, který jim pak vyčítal, že se modlí španělsky a jednají se Španěly obecně,“ řekl Majchrzak. Tehdejší Evropané označovali předkolumbovské bohy za démony.

„Jedinečné umístění našeho naleziště, nedostatek podobných míst v Barrance a nakonec naše nálezy naznačují, že chrám zmíněný kronikářem se nacházel na Cerro Colorado,“ zdůraznil archeolog. To podle něj znamená, že se tam více než sto let po zahájení conquisty pokračovalo v předkolumbovských náboženských tradicích. To znamená, že Cerro Colorado je místem uctívání již téměř čtyři tisíce let. Vědec uvedl, že dvě ze čtyř mohyl na kopci jsou stále neprozkoumané. Vědci doufají, že je budou schopni rozpoznat v příštích letech, píše web Science in Poland

Reklama
Zdroj článku:
Reklama