Zrod labyrintů: Starověké spletité cesty mohly být divy pravěku

Zrod labyrintů: Starověké spletité cesty mohly být divy pravěku

Foto: turtix / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Labyrinty jsou magické, dobíjejí lidem energii a jsou téměř tak staré jako lidstvo samo. Jejich výstavba je připisována mnoha starověkým kulturám. V dobách před vznikem organizovaných náboženství měly labyrinty pro lidi obdobný spirituální význam.

Labyrinty stavěli již třeba Keltové, ve starověku je ale znali třeba i obyvatelé daleké Indie. V pohanských dobách měly na lidi v mnohém podobný vliv jako později vznikající náboženství.

Archeologické pozůstatky v Evropě

Labyrinty se nám do dnešních dnů zachovaly především díky rytinám v kameni, roztroušeným po celé Evropě. Některé z těchto archeologických nálezů se pyšní stářím až 5 000 let. S postupem času se vědomost o labyrintech šířila, což značně podpořily i mince z Kréty, na kterých byly labyrinty vyobrazeny. Tyto symboly, umisťované u hrobek a svatých míst, dnes obestírá aura tajemna a jejich původní účel zůstává předmětem spekulací.

Rozdíl mezi labyrintem a bludištěm

Labyrintem vede jediná cesta, byť pořádně klikatá. Oproti tomu v bludišti narazíte na mnohá rozcestí. A přitom ne každá z cest, kterou si na těchto rozcestích vyberete, vede tím správným směrem.

Historie a objevy

Nejstarší známý labyrint na evropském kontinentu, jehož stáří lze přesně určit, byl nalezen na řeckém Peloponésu. Tento labyrint, vyrytý do hliněné tabulky, byl objeven ve zbytcích mykénského paláce krále Nestora v Pylosu a jeho původ sahá 3 200 let do minulosti.

Reklama

Kromě toho, na Sardinii v lokalitě Luzanas byla objevena skalní hrobka s labyrintem, o kterém se dříve tradovalo, že je nejstarší na světě. Nicméně, nedávné studie naznačují, že je ve skutečnosti mnohem mladší.

V Lombardii, v severní Itálii, je národní park bohatý na skalní rytiny – zde lze nalézt až 250 000 rytin, z nichž některé, datované do doby bronzové a železné, zobrazují labyrinty.

Ve španělském Pontevedře se na každém kroku setkáme se skalními rytinami z doby bronzové, mezi nimiž vynikají i labyrinty, jako je například Pedra do laberinto.

Antické pověsti

V antickém Řecku byl pojem labyrint spojen s komplexními a záhadnými strukturami, jako jsou jeskyně či budovy se zamotanými chodbami. Antické texty nám tak předávají svědectví o impozantních stavbách, které by v dnešní době mohly být označovány za divy světa.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama