Megalitické stavby jsou víc než jen kámen. Vytvářejí svá vlastní energetická pole

Megalitické stavby jsou víc než jen kámen. Vytvářejí svá vlastní energetická pole

Foto: John Nuttall / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Starověké stavby jsou mnohdy opředeny nejedním tajemstvím. Díky nespočtu výzkumů vyvstávají na povrch nové informace ohledně energetického pole. Právě megalitické stavby totiž mají mít i jiné funkce než obyčejné kameny.

Megalitické stavby mohou měnit lidské vědomí

K tomu, aby se v těle změnily elektromagnetické obvody, stačí pouze nepatrná změna. Ta může překvapivě nastat i změnami v prostředí, které působí na naše vědomí. K takovýmto případům často dochází ve starověkých chrámech a dalších megalitických místech. Někteří vědci tvrdí, že se jedná pouze o takzvaný „wow efekt“, který je vyvolaný vizuálním stimulem z ohromujícího dojmu megalitických staveb. Existují ale důkazy přiklánějící se k naprosto odlišné variantě.

Megalitické stavby mají vlastní energetické pole

Ty tvrdí, že stavby, kterými jsou například starověká posvátná místa, přitahují, ukládají, a dokonce i generují své vlastní energetické pole a vytvářejí takové prostředí, kde lze vstoupit do změněného stavu vědomí.

Vědcem, který se zabýval lokalizováním magnetismu, byl v roce 1983 i inženýr Charles Brooker. Ten testoval Rollrightův kamenný kruh v Anglii. Výzkum potvrdil, že se zde nachází magnetická síla přitahována do kamenů skrz úzkou mezeru fungující jako vchod. Vytváří jakýsi pás připomínající králičí noru, který se spirálovitě stáčí ke středu kruhu. Navíc bylo zjištěno, že další dva z kamenů pulzují střídavým proudem připomínajícím vlnky v jezírku. Brooker dokázal vypočítat průměrnou intenzitu geomagnetického pole v kruhu. Ta měla být daleko nižší, než byla síla naměřená vně kruhu. Přistoupil tedy k verzi, že kameny fungují jako jakýsi štít.

Na základě tohoto i dalších výzkumů se přibližujeme k pochopení toho, jakým způsobem byly stavěny starověké stavby. Ty se velmi často energeticky lišily od svého okolí.  S těmito silami lišícími se od normality je spojen symbol hada. Ten představuje metaforu siločar zemského významu.

Starověcí stavitelé věděli, jak čarovat se silami

Změny magnetického pole mají vycházet pouze z přírodních sil. Ty tak měli starověcí architekti ovládat na velmi vysoké úrovni. To dokazuje i studie energetických polí v Avebury, kde se nachází největší kamenný kruh na světě. Právě ta ukazuje, že jsou megality rozvrženy tak, aby přitahovaly zemní proud do místa. Zároveň má záležet také na kameni samotném. Kameny využívané v megalitických místech obsahují značné množství magnetitu. Podle dalších studií je prokázáno, že megalitické stavby svou sílu projevují nejvíce za úsvitu. Studie v čele s vědcem Mereuxem také dokazují, že elektrická indukce vzniká na základě propojení napětí a magnetických variací.

Reklama
Reklama