Krypteia, rituál mladých bojovníků ve starověké Spartě. Svou krutostí se řadí k jedněm z nejhorších

Krypteia, rituál mladých bojovníků ve starověké Spartě. Svou krutostí se řadí k jedněm z nejhorších

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Rituály za dob našich předků byly posvátné a jejich neabsolvování nebo porušení nebylo přípustné. Takové chování se mnohdy velmi přísně trestalo. Rituály za dávných dob nebyly spojovány jen s příjemnými věcmi. Svědčí o tom rituál Krypteia, který se prováděl ve starověké Spartě. 

Co je Krypteia

Krypteia nazývaná také jako zrůdný rituál spartských chlapců s heslem: „Zabij otroka nejhůře, jak dokážeš!“. Je obecně známo a doloženo, že Sparťané nebyli žádní uplakánci a maminčini mazánci. Byli vychováváni tvrdou spartánskou výchovou. Od sedmi let byli vychováváni v družstvech a za neuposlechnutí, nebo jakýkoliv protest, dostávali rány bičem. Pokud mladík ve věku 21 let vykazoval vyšší inteligenci, mohl být zařazen do zvláštního oddílu zvaného KrypteiaStal se tak jakýmsi skrytým agentem, jehož úkolem bylo zabíjet. Nutno dodat, že tento „rituál“ vyvolení chlapci vnímali jako poslání a odměnu, nikoliv jako trest. Byly to jakési krvavé tréninky, rituály a zkoušky, které zahrnovaly kruté popravy neozbrojených otroků. Cílem bylo připravit mladíky na skutečný život bojovníka.

Kdy Krypteia vznikla

Zrod této krvavé tradice není zcela znám. Už řecký historik Thúkydidés zanechal zmínku, podle které Sparťané roku 425 př. n. l. vyzvali heilóty (druh otroků sloužící spartskému státu), aby poslali do hlavního města ty nejodvážnější muže, kteří si zaslouží svobodu. Do Sparty údajně dorazilo přes dva tisíce nadšených heilótů v domnění, že jejich role otroka skončila. Sparťané je přivítali s otevřenou náručí, byli velmi velkorysí a pozvali je na prohlídku města a svých chrámů. Během exkurze se začali ovšem jeden po druhém beze stopy ztrácet a nikdy už o nich nikdo neslyšel; nikdo je neviděl z města odejít. Dalo by se říci, že Krypteia byla založena na strategii vyvraždit ty nejsilnější a nejchytřejší a ponechat si jen bezmocné otroky.

Proč Krypteia vznikla

Otroctví bylo významnou součástí starověkého spartského společenství. Vládnoucí vrstva tvořila jen zlomek z celkového počtu obyvatel. Právě otroků bylo nejvíce. Patřilo mezi ně i podrobené domorodé obyvatelstvo heilótů. A právě proti heilótům, kteří Sparťany mnohonásobně převyšovali v množství osob, byla Krypteia namířena. Sparťané žili v neustálém strachu a napětí, kdy se spodní vrstva vzbouří proti vládnoucí elitě. Surové chování vůči otrokům bylo pro Sparťany nejosvědčenějším nástrojem moci a pořádku. 

Kdo byli heilóti

Jednalo se o skupinu nesvobodných obyvatel nebo jakýsi druh otroků sloužící spartskému státu (rolníci, zásobovači, nosiči výstroje a zásob). Oproti běžným otrokům měli několik výhod. Nemohli být prodáni, ani koupeni. Mohli si zakládat vlastní rodiny, osady, ale na rozdíl od ostatních otroků nemohli být nikdy osvobozeni. Odváděli „pouze“ 50 % své úrody Sparťanům. Sparťani heilóty nechutnými rituály ponižovali a zabíjeli. Sloužili také jako pomocné sbory ve vojsku.

Průběh rituálu

Sparťané tento rituál pořádali každý rok na podzim. O průběhu rituálu nás informoval Platón (řecký filosof, pedagog a matematik) a později také Plútarchos (starořecký historik a filosof). Mladíci okolo osmnácti let byli v chladném měsíci vysláni stroze oděni, bosí a s obyčejným nožem na spartský venkov obývaný heilóty. Byla to vlastně taková hra na přežití obou zúčastněných stran. Během dne se ukrývali na opuštěných místech a skrytých cestách. V případě, že by je někdo chytil, čekal by je trest. V noci se pak vydávali na lov heilótů. Čím statnější a silnější byla oběť, tím získali za svou kořist větší uznání a respekt. Čím hrůznější a krvavější byl jejich způsob usmrcení, tím lépe byli hodnoceni.

Reklama
Reklama