Doktor inkubátor: Jeho nedonošená dcera nastartovala placené přehlídky novorozenců, které jim zachraňovaly životy

Doktor inkubátor: Jeho nedonošená dcera nastartovala placené přehlídky novorozenců, které jim zachraňovaly životy

Foto: https://digitalcollections.nypl.org/items/5e66b3e8-bd2d-d471-e040-e00a180654d7 / No restrictions, Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Martin Couney, známý jako „Lékař inkubátor", se během svého života zasloužil o záchranu více než 7 000 předčasně narozených dětí. Dosáhl toho tak, že předčasně narozená miminka vystavoval v inkubátorech na veřejné výstavě na Coney Islandu. Za pozorování nedonošenců vybíral od návštěvníků 25 centů.

Na počátku 20. století propagovalo mnoho eugeniků myšlenku, že předčasně narozené děti jsou předurčeny k smrti a nestojí za to je zachraňovat. Eugenika je obor zabývající se ovlivňováním genetického kmene lidského rodu ve snaze působit na ty faktory (genetické i ostatní), které mohou ovlivnit fyzický a duševní vývoj budoucích generací. Někdy se téměř ve stejném významu užívají termíny genové inženýrství (koncentruje se na zavádění pozitivních změn) a genová terapie (zabývá se odstraňováním negativních změn). 

V té době nemocniční zařízení obvykle neposkytovala péči nedonošeným novorozencům, obvykle je odesílala domů s matkou s trpkou předpovědí, že jejich život bude krátký, aby matka mohla strávit alespoň několik momentů se svým dítětem. Couney se nechtěl smířit se skutečností, kdy se předčasně narozené děti musí odebrat na druhý břeh a ukončí se jejich tak krátký život. Tvrdé realitě se postavil právě svou jedinečnou výstavou. Inspirován použitím inkubátorů pro kuřata jako „dětských líhní" na Světové výstavě v Chicagu pochopil potenciál inkubátorů, které dokázaly vrátit do života křehké novorozence od prahu smrti, a chtěl tento úspěch napodobit.

Lékařův zápal pro tuto specializaci se ještě zvýšil, když jeho vlastní dcera Hildegarde přišla na svět o čtyři týdny dříve a vážila pouze 1,3 kilogramu.

Inkubátory určené pro novorozená miminka vznikly v Paříži již v 80. letech 19. století. Martin Couney je představil veřejnosti na výstavě v Berlíně v roce 1896. Následně s nimi cestoval na různá místa a vystavoval je na výstavách, než se nakonec v roce 1903 přestěhoval do Spojených států amerických, kde začal organizovat „představení s dětskými inkubátory“. 

Martin Couney se narodil jako Michael Cohen (nebo Cohn) v roce 1869 ve městě Krotoszyn, které bylo tehdy součástí německého Pruska a nyní patří k Polsku.

Reklama

Návštěvníci výstavy na brooklynském poloostrově Coney Island v New Yorku měli možnost zakoupit vstupenky a pozorovat předčasně narozené novorozence umístěné v inkubátorech. Sestřičky navíc děti občas vyjmuly a předvedly je publiku, aby ukázaly, jak jsou malé. Přesto se našli lidé, kteří s touto praxí nesouhlasili. Poukazovali na to, že jde o neetické zacházení s dětmi a že hlavním motivem je zisk. To však nebylo úplně pravdivé tvrzení.

Couney sice inkasoval peníze od návštěvníků, ale používal je k pokrytí platů zaměstnanců a všech nákladů spojených s chodem inkubátorů, které činily přibližně 15 dolarů denně (přepočteno zhruba 360 Kč) - což byla v té době opravdu vysoká suma. Rodiče nedonošených dětí tak mohli díky těmto penězům využívat služby pro své nedonošené potomky zcela zdarma.

„Couneyho inkubátor býval velký kolem 1,5 m. Byl celý vyroben z oceli, jen jednu stranu měl prosklenou. Vedle něj stál vodní kotel, který dodával teplou vodu do potrubí, které bylo zabudováno pod matrací.“

Pouťová atrakce, šarlatán, falešný lékař

Přestože měl Couney nepochybně dobré úmysly, lékařská komunita ho odsoudila a označila za šarlatána a falešného lékaře, jenž provozuje pouťovou senzaci. V době, kdy předčasně narozené děti byly běžně považovány za geneticky méněcenné a lékaři je často nechávali umírat, byl pro Martina Couneyho tento přístup nepřijatelný, a tak přišel s vlastním řešením. Přesto byl Couney ve zdravotnických kruzích považován za baviče a nikoli za skutečného lékaře. Sám však výstavy a prezentace inkubátorů odůvodňoval tím, že předčasně narozené děti potřebují lepší lékařskou péči, a prohlásil, že s těmito výstavami skončí, jakmile bude péče o předčasně narozené děti na uspokojivé úrovni.

Martin Couney, který si sám sobě přisvojil titul doktora, přestože neměl lékařský diplom, v té době zachránil minimálně 6500 dětských životů. I když opakovaně prohlašoval, že je žákem francouzského lékaře Pierra-Constanta Budina, pionýra v oblasti používání inkubátorů v Evropě, nikdy nebyl schopen předložit důkaz o svém vzdělání.

Většina informací o počinu Couneyho pocházejí z článku s názvem „Saving Babies“ (Zachraňujeme miminka), jenž byl vydán při příležitosti Světového veletrhu zaměřeného na inkubátory pro novorozence v roce 1933. V době, kdy jeho výstava na Coney Islandu v roce 1943 zavřela své brány, začaly tyto život zachraňující přístroje používat prakticky všechny nemocnice v Americe.

Reklama
Reklama