Archeologové odkrývají podivný 42 tisíc let starý systém předchůdce písma. Komunikace zřejmě probíhala pomocí znaků namalovaných vedle figurálních maleb

Archeologové odkrývají podivný 42 tisíc let starý systém předchůdce písma. Komunikace zřejmě probíhala pomocí znaků namalovaných vedle figurálních maleb

Foto: Francesco Bandarin / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Tečky, svislé čárky a symboly připomínající písmeno „Y“. To jsou nejstarší dosud objevené symboly určené k záznamu důležitých poznatků našich předků. Vytvořili je pravěcí lovci spolu s jeskynními malbami. K čemu sloužily a proč byly vytvořeny?

Jeskyně skrývají mnohá tajemství

V evropských jeskyních jako je Lascaux, Altamira nebo Chauvet nalezneme pozoruhodné pravěké malby. Vznik nejstarších z nich se datuje do doby před více než 42 000 lety. Nejpatrnější prvky tohoto pradávného umění jsou figurativní malby zobrazující divoká zvířata jako jeleny, zubry, koně, a také jejich lovce. Při pozornějším prostudování kreseb si však můžeme povšimnout dalších prvků. Jsou to zvláštní znaky umístěné v blízkosti zvířat nebo přímo na jejich tělech. Jedná se o tečky, svislé čárky a symboly ve tvaru „Y“

Symboly byly dlouho opomíjeny

Jako příklad zmíněných symbolů si prohlédněte doprovodný obrázek u tohoto článku. Tato 21 500 let stará malba z jeskyně Lascaux ve Francii zobrazuje zubra, vyhynulý druh divokého turovitého přežvýkavce. Nad čumákem zvířete je patrná série červených čárek a teček. Kromě těchto abstraktních symbolů se na jeskynních malbách vyskytují i další nefigurativní kresby, jako například strašidelné otisky rukou. Ačkoliv byly všechny tyto zmíněné prvky objeveny před více než 150 lety, badatelé se o ně začali blíže zajímat až v posledních desetiletích

Jedná se o sofistikované proto-písmo

Teprve nedávno se nezávislým badatelům ve spolupráci s vědci z Londýnské a Durhamské univerzity podařilo odhalit komunikační účel sekvencí záhadných symbolů. Podle studie nezávislého vědce Bena Bacona a kolektivu, která byla zveřejněna 5. ledna letošního roku v deníku Cambridge Archaeological Journal, „tyto zdánlivě abstraktní tečky a čáry, když jsou umístěny blízko zvířecích snímků, ve skutečnosti představují sofistikovaný systém psaní, který vysvětluje, jak raní lidé chápali období páření a rození důležitých místních druhů“.  

Výzkum byl pracný, ale vyplatil se

Baconův tým uvádí, že značky přenášely číselné informace a odkazovaly na kalendář, spíše než aby zaznamenávaly řeč.“ Vědcům se podařilo značky dekódovat porovnáváním asi 800 jejich sekvencí na fotografiích maleb z mnoha jeskyní, které byly dostupné v Britské knihovně a na internetu. Studie zjistila, že „lovci-sběrači doby ledové používali systematický kalendář a značení k zaznamenávání významných ekologických událostí“. Analýzou porodních cyklů podobných žijících druhů a pomocí lunárního kalendáře vědci určili, že určitý počet znaků uvedených u zvířete z doby ledové označoval období jeho páření. Podařilo se také rozklíčovat význam symbolu „Y“, který znamenal porod a jeho poloha vůči ostatním symbolům vyjadřovala období, kdy k němu docházelo. 

Pár slov závěrem

I když má studie i své kritiky, její závěr nám přináší možnost nahlédnout do naší dávné historie. Ukázalo se, že pravěcí lovci nežili v přítomnosti, ale tímto pozoruhodným proto-písmem zapisovali své zkušenosti jako odkaz pro následující generace. Tím nám zanechali úžasný záznam o raném způsobu měření času. „Schopnost přiřadit abstraktní znaky jevům ve světě, zaznamenat minulé události a předpovědět budoucí události byla hlubokým intelektuálním úspěchem,“ okomentoval výsledek studie její autor. 

Reklama
Reklama