Tvůrce Braillova písma byl sám slepý od raného věku. Prosazení jeho způsobu písma bylo nadmíru složité

Tvůrce Braillova písma byl sám slepý od raného věku. Prosazení jeho způsobu písma bylo nadmíru složité

Foto: Syn Groucho / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V dnešní době pomáhá Braillovo písmo spoustě nevidoucích čtenářů. Víte však aspoň obecně, kdo to byl Louis Braille, a jak prosadil svůj styl čtení pro slepce?

Slepec od brzkého věku

Louis Braille byl francouz, který se narodil 4. ledna 1809 v Coupvray. Jeho otec dělal sedlářského mistra. Ve třetím roce života si malý Louis při hraní v otcově dílně poranil oči šídlem. Během následujících týdnů se mu v očích rozšířila infekce, která mu kompletně vzala zrak.

Louisův otec pro něj chtěl dobré vzdělání, a tak, když Louisovi bylo 10 let, poslal jej do slepeckého ústavu v Paříži. V tomto ústavu se učilo převážně ústně (děti nečetly, ale bylo jim předčítáno). Mladý Louis se v institutu připojil ke školnímu orchestru a bylo u něj objeveno vysoké hudební nadání. Vysoce inteligentní Louis měl ve škole skvělé výsledky i ve výuce, nicméně jeho životním snem bylo, aby mohl učivo poznávat vlastními smysly a nebyl odkázaný na předčítání druhých.

Louis úspěšně dostudoval, a roku 1826 se stal učitelem. Později také napsal knihu ohledně vývoje svého systému, která nesla velice komplikovaný název – Method of Writing Words, Music and Plain Songs by Means of Dots for Use by the Blind and Arranged for them.

Braillova abeceda, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Mladík, který dal slepcům možnost čtení

Když bylo Louisovi 13 let, objevil již existující tzv. „Noční písmo“. Tento styl čtení pro slepce vynalezl pro vojenské účely kapitán Charles Barbier. Tento druh písma Barbier vytvořil, aby dal výhodu Francii ve slavných Napoleonských válkách. Díky Barbierovu systému bodů mohli důstojníci číst šifrované zprávy i v noci. Na všední užívání byl však tento způsob až moc složitý, a tak Braill začal pracovat na své verzi.

Systém Nočního písma se skládal z dvanácti bodů na každou slabiku, což Braill ve své verzi poupravil tím, že snížil počet bodů z 12 na 6, a systém slabik nahradil písmeny. Takhle Noční písmo zjednodušil pro přístupnější používání a umožnil tím vytvořit 63 kombinací jednotlivých bodů.

Reklama

Svou metodu poté zdokonaloval do roku 1825, kdy ve svých 16 letech představil finální verzi svého bodového písma. Tato verze se ustálila a je používána dodnes. Jakožto učitel slepeckého institutu v Paříži bojoval o prosazení svého písma při výuce. V tom mu bylo vyhověno až v roce 1850.

Později byl Louis Braille za toto písmo odměněn Řádem francouzské čestné legie. Toho, jak se jeho písmo rozšířilo mezinárodně, a jak pomohlo mnoha lidem, se bohužel již nedožil, neboť roku 1852 podlehl tuberkulóze. O 26 let později bylo Braillovo písmo oficiálně uznáno jako metoda vyučování ve školách pro slepé ve všech oficiálních jazycích.

Braillovo písmo v dnešní době

V dnešních dobách se Braillovo písmo dosti usadilo a kromě toho, že pomáhá nespočtu lidí, se v něm pořádají olympiády.

Jednou z těchto olympiád je například tzv. Braillova výzva, což je soutěž, která se každoročně koná v Los Angeles, konkrétně v LA Braille Insitute pro nevidomé studenty, a soutěží se zde v kategoriích jako třeba porozumění čtení, korektura či pravopis. Zároveň je také zajímavý fakt, že podle Braillova písma byl pojmenován asteroid.

V roce 1999 totiž proletěla sonda Deep Space 1 NASA kolem asteroidu, který dostal jméno „9969 Braille“. V České republice vznikla na podporu zrakově postižených lidí tzv. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Tato organizace poskytuje služby čtenářům Braillova písma i organizacím, které chtějí svým nevidomým klientům nabídnout jakékoliv informace v bodovém písmu. Službou, kterou tato organizace nabízí, je například tisk Braillova písma pro soukromé i komerční účely.

Reklama
Reklama