Ověřte si své znalosti v kvízu o všeobecných znalostech

Ověřte si své znalosti v kvízu o všeobecných znalostech

Foto: Rawpixel / Depositphotos

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Kdo by si chtěl všeobecné znalosti uchovat, měl by se průběžně během celého života vzdělávat. Stačí četbou odborné literatury nebo sledováním naučných pořadů.

Všeobecné znalosti nelze podceňovat – kupříkladu studenti, hlásící se na některé střední školy, skládají kromě jiného i zkoušku ze všeobecných znalostí. Samozřejmě jsou požadovány znalosti na úrovni II. stupně základní školy, ale i tak toho není málo.

V dnešní době se zdá, že se úroveň všeobecných znalostí, a to zejména u mládeže, snižuje. Pravděpodobně to bude tím, že velká část mladých lidí, ale také školních dětí vůbec nečte. A přitom základní znalosti o světě, v němž žijeme, o společnosti, jednotlivých státech, o planetě i vesmíru by měly být pokládány za samozřejmost, i když jejich přesná definice není stanovena.

V různých kulturách se pohled na všeobecné znalosti může značně lišit. Zpravidla jde o bazální poznatky z různých oborů, které ovlivňují náš každodenní život: mohou se týkat vědy a výzkumu, historie, umění a kultury, základních práv člověka, zákonů vlastní země. Nejvíce a nejrychleji lze množství základních všeobecných informací získat v ucelených encyklopediích. V knihách, zaměřených na jednu konkrétní oblast, bývají informace pojaty spíše obšírněji a do hloubky daného oboru.

Otázky v dnešním kvízu zahrnují všeobecné informace v rámci II. stupně základní školy, maximálně prvních dvou ročníků školy střední. Zkusíte, jak byste v kvízu obstáli vy?

K všeobecným znalostem je možné vést již i malé předškolní děti. Mnoho autorů vytvořilo různé encyklopedie, odstupňované podle dětského věku. U těch nejmenších bude samozřejmě nutná vaše spolupráce, abyste jim kladli otázky a vysvětlovali odpovědi.

Reklama
Reklama