Mystická kniha Soyga. Jsou v ní prý magická zaklínadla, návod na kámen mudrců a další neuvěřitelné vědomosti. Stále nerozluštěná

Mystická kniha Soyga. Jsou v ní prý magická zaklínadla, návod na kámen mudrců a další neuvěřitelné vědomosti. Stále nerozluštěná

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Během uplynulých století vznikla celá řada tajuplných a magických knih, jejichž výklad je pro nás dodnes záhadou. K podobným rukopisům se řadí také Soyga, kniha, která měla obsahovat řadu mystických čar a kouzel.

Na světě existuje celá řada legendárních knih, které – ač byly napsány před mnoha staletími – stále ukrývají svá tajemství. Mezi populární literární záhady se řadí například Voynichův rukopis, který se datuje do první poloviny 14. století. Neméně otázek však vyvolává také kniha Soyga, která byla sepsána okolo roku 1500. O této knize se ví velmi málo, měla však být inventářem knihovny tajemného alchymisty a učence mystiky Johna Dee.

K poodkrytí roušky tajemství došlo až na konci 20. století

Po celá staletí byla kniha známa pouze díky odkazům v jiných dokumentech a učenci se obávali, že je původní text nadobro ztracen. Naštěstí byly v roce 1994 nalezeny dva téměř identické výtisky knihy ve stozích dvou anglických knihoven. Je známo, že Elias Ashmole, svobodný zednář ze 17. století, prohlásil, že vévoda z Lauderdale vlastnil Deeův výtisk knihy Soyga. Zda je však Deeův výtisk jedním ze dvou znovuobjevených vydání z roku 1994, není známo.

John Dee se okultismu intenzivně věnoval

Dee sám byl poněkud tajemný. Byl to muž vědy, věnoval se studiu matematiky a astronomie a rozvíjejícímu se umění navigace. Byl však také posedle přitahován studiem okultismu. Dee usilovně hledal kámen mudrců, tedy předmět nebo proces, který by dokázal proměnit obyčejné kovy ve zlato. Zkoumal také věštecké praktiky, numerologii a přesnost astrologických údajů. John Dee byl respektován tehdejší šlechtou a královskou rodinou, byly mu poskytnuty audience u anglické královny Marie a královny Alžběty I., císaře Svaté říše římské Rudolfa II. a polského krále Stefana Batoryho. Po smrti Alžběty I. však upadl v nemilost jejího nástupce, krále Jakuba, a následně zemřel v chudobě.

Jak Dee získal výtisk knihy? Roli v příběhu mohou hrát i andělé

Kniha Soyga je napsána v latině, což do jisté míry usnadňuje překlad textu. Zdá se, že jde o knihu o renesančních magických vírách. Jsou zde části věnované magii a astronomii a identifikaci některých andělů. Dee prý skutečně získal některé informace o knize ze zprostředkovaného rozhovoru s archandělem Urielem. Oním prostředníkem měl být Edward Kelley, který jakožto médium praktikoval tuto komunikaci s nadpřirozenými bytostmi.

Uriel údajně Deeovi řekl, že informace v knize Soyga sahají až do doby Adama v Rajské zahradě a že její obsah může vyložit pouze archanděl Michael. O tom, že by však Dee pokračoval v komunikaci s anděly i s Michaelem, není doložen žádný záznam.

Reklama

Soyga kromě textů obsahuje také hádanky a šifry

Přestože Dee dokázal porozumět latinskému textu, kniha obsahovala také číselné hádanky, které Dee navzdory mnoha pokusům nedokázal rozluštit. Někteří badatelé upozornili, že číselné informace mohou odkazovat na čísla používaná v židovské mystické praxi kabale.

Některá latinská slova se navíc bez zjevného důvodu objevují napsaná pozpátku. Slovo „Soyga“ může být skutečně obráceným slovem „Agios“, což je řecký výraz pro „Svatý“. Studie knihy tak nadále pokračují. Vědci a badatelé doufají, že se nakonec podaří rozluštit číselné kódy a odhalit všechna tajemství, která tento středověký text ukrývá.

Reklama
Reklama