Svobodní zednáři, tajné bratrstvo, které usilovalo o převzetí vlády nad světem a děsilo tehdejší inkvizici

Svobodní zednáři, tajné bratrstvo, které usilovalo o převzetí vlády nad světem a děsilo tehdejší inkvizici

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Svobodní zednáři jsou napříč historií známí jako bratrstvo, které chce ovládnout svět. Slovo zednář bylo v náboženství synonymem slova zrádce. Historie a církev však tyto teorie přehnaně nafoukly, a skutečnost o zednářích je docela jiná.

Svobodní zednáři

Toto bratrstvo vzniklo v Anglii na začátku 18. století, a je často označováno jako zasvěcovací řád, jelikož jeho cílem je morální a intelektuální zdokonalování lidstva. Zednáři vyznávají svobodu slova, toleranci a veškeré humanistické ideály. Napříč historií se o tomto společenství mluvilo jako o přísně tajném, nicméně toto přízvisko vzniklo tím, jak byli zednáři ve společnosti přijati. Hlásáním tolerance, svobody slova a podobných ideálů si na přelomu 18. a 19. jedinec mohl jenom uškodit, a v některých zemích (třeba v Rakousku), bylo zednářství úplně zakázáno. Tímto stylem byl nařčen ze spojení se zednáři i náš prezident, Tomáš Garyk Masaryk, když měl v Gdaňsku, na setkání Řádu dobrých templářů, přednášku o škodlivosti alkoholu.

Z těchto důvodů bylo pro zednáře nebezpečné přijímat nováčky, a proto se rozneslo, že jde o utajovanou společnost, která operuje proti inkvizici. Samotný pojem, Svobodní zednáři, pochází ze samotné symboliky a víry bratrstva – práce na stavebním kameni. Zednáři totiž tvrdí, že každý z nás je balvanem, který musí být otesán a zasazen do stavby chrámu lidství, jakožto základní stavební kámen.

Právě tato myšlenka přivedla do bratrstva spoustu známých osobností, mezi které patřil například náš český prezident, Edvard Beneš.

Legendy a historie

Různé legendy, mýty a teorie tvrdí, že Svobodní zednáři mají daleko hlubší historii, než která je zaznamenána, a že pocházejí až ze starého Egypta, Řecka či Říma a jsou srovnáváni např. s bájnou Atlantidou. Jedna z konspiračních teorií praví, že zednáři tajně vládnou celému světu a tahají za nitky napříč celou historií. Vyvolávají války a různé hospodářské krize, poštvávají proti sobě národy a mají prsty ve zničení celých civilizací. Proti zednářům v minulosti bojovala církev i různé totalitní režimy.

Část zednářské struktury ve formě diagramu
Část zednářské struktury ve formě diagramu | Zdroj: Jack O'Toole / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Je známo, že mezi zednáře patřila většina Židů, a proto za období 2. světové války utrpělo bratrstvo značné ztráty na životech. Církev měla se zednáři teologický spor, kdy obě strany mluví o milosti boha trochu jinak. Zednáři tvrdí, že se k boží milosti dá dopracovat vlastní pílí a studiem, avšak podle církevních studií se k ní dopracovat nelze, neboť musí být seslána. Historie nás však učí, že ne vždy je všechno tak, jak je psáno v učebnicích, a nemůžeme vždy věřit tomu, co se stalo, neboť historii píší ti, co vyhráli bitvu, ne ti poražení.

O problematiku Svobodných zednářů a problémy s církví se lehce opírá velice zajímavá kniha od Dana Browna, Šifra mistra Leonarda, která na situaci nahlíží poutavým a dobrodružným způsobem.

Reklama
Reklama