Místo na planetě, která věda nedokáže vysvětlit: Pohyblivá jeskyně na jihovýchodě Rumunska

Místo na planetě, která věda nedokáže vysvětlit: Pohyblivá jeskyně na jihovýchodě Rumunska

Foto: hecke61/ Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Rumunská jeskyně Movile neudivuje ani svým rozměrem, ani krápníkovým obohacením. Každopádně počet forem života, které nežijí nikde jinde na planetě, je velmi neobvyklý. Proto je to prostor pečlivě chráněný jako bankovní trezor.

Mimořádný výtah zvedá ohromující betonový čtverec, který zajišťuje světlý kovový uzávěr. Pod ním může být mělká šachta s obdélníkovým tvarem a u dna další vyvedení s prostory. Teprve když se jím protlačíme, objeví se primární jeskynní prostory. Srovnatelných jeskyní jsou na světě tisíce a nikdo se o ně nezajímá. Proč je zde tedy takové zabezpečení? Protože Movile Cave má prostředí, které ji vytváří zajímavou v rámci světa!

Organismy žijí v neustálé tmě

Krasové jevy v Rumunsku jsou známé od nepaměti a historie jejich odhalování je bohatá. V pobřežní zóně se totiž nacházejí ostrovy nebo pásma vápenců, kde byly zaznamenány četné jeskyně, a to i v oblasti Mangalie. Dlouhodobě je zkoumán například široký jeskynní rámec Liman s netradičními pravoúhlými vstupními profily. V roce 1986 byla uprostřed topografického výzkumu na západním okraji Mangalie proniknuta do podzemí dutiny. Do jeskyně byla proto prokopána šachta a její prostory byly nalezeny a prozkoumány speleology řízenými Cristianem Lascuou.

Poutníci měli hlavní příležitost načrtnout rámec vstupů o délce asi 240 metrů ve dvou úrovních, přičemž spodní úroveň byla po celou dobu přeplněna vodou. Badatelé žasli nad nevyčerpatelným a nesmírně druhově rozmanitým životem četných svazků bezpáteřních tvorů. Zanedlouho zjistili, že se jedná o troglobiontní tvory, tedy živé bytosti zcela přizpůsobené životu v podzemí. Jsou depigmentovaní a nemají vytvořené oči. Na nohou mají dlouhá tykadla a makadla, které jim umožňují prozkoumávat, přežívat a rozmnožovat se.

V podzemí se nachází spousta kyseliny sírové a celkově v prostředí se nedá dýchat. Živočichové si navykly na tyto podmínky. Aby ekosystém zůstal zachován a mohl se vyvíjet dál, bylo vše zase zapečetěno.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama