V době bronzové probíhala velká migrace na území Polska a Ukrajiny. Stěhovali se převážně muži

V době bronzové probíhala velká migrace na území Polska a Ukrajiny. Stěhovali se převážně muži

Foto: HakanGider / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Během střední doby bronzové proudily na území dnešního Polska a Ukrajiny četné migrační vlny, píší polští vědci v časopise Nature Communications. Stopy těchto dávných putujících národů se badatelům daří rozluštit díky novému genetickému výzkumu.

Genetické vzorky použité ve studii pocházejí z 25 lokalit v dnešním Polsku a na Ukrajině. Vědci sekvenovali celkem 91 genomů. To jim umožnilo stanovit přibližnou dobu migračních vln na dobu před 3 500 lety. „Před pozorovanou migrací byla oblast osídlena populacemi ztotožňovanými s různými archeologickými kulturami starší doby bronzové. Ty byly zase potomky pasteveckých komunit, které do Evropy přišly na konci neolitu (asi před pěti tisíci lety) z černomořsko-kaspických stepí". - popisuje spoluautor studie, dr. Maciej Chyleński z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani ve svém prohlášení pro agenturu PAP.

Výzkum týmu naznačuje, že na přelomu starší a střední doby bronzové (cca před 3,8 tisíci lety) došlo k migraci, která se jasně podepsala na genetickém materiálu. Ve vzorcích z archeologických nalezišť je patrný vliv DNA od lovců-sběračů ze severovýchodní Evropy včetně pobaltských států, Běloruska, ale i severovýchodního Polska, popsal polský vědecký server Naukawpolsce.

Na mapy migračních vln se můžete podívat v následujícím odkazu twitterové zprávy polského webu:

Migrovali převážně muži

„Náš výzkum ukázal, že tato migrace byla převážně mužská, což může vysvětlit významnou změnu, kterou jsme pozorovali u dominantních mužských linií během doby bronzové. Celý proces však musel být velmi složitý, protože námi navrhovaný model nevylučuje účast potomků neolitických zemědělských komunit.“ – popisuje Chyleński. Jak dodává, mohli jsme řešit dva procesy. Nejprve se mísili lovci-sběrači se zemědělci, nejspíš někde v severovýchodní Evropě, a teprve později toto smíšené obyvatelstvo spolu s komunitami starší doby bronzové dalo vzniknout tomu, co vidíme ve střední době bronzové.

Výzkum publikovaný v „Nature Communications“ je první rozsáhlou analýzou DNA komunit, které žily na území dnešního Polska a Ukrajiny v době bronzové. „Náš tým provádí rozsáhlý výzkum prehistorických populací. Dosud naší laboratoří prošlo přes 1500 vzorků reprezentujících různá historická období" - popisuje Chyleński.

S odkazem na vědecké plány Dr. Chyleński poukazuje na to, že tým hodlá pokračovat ve výzkumu pravěkých migrací ve střední a východní Evropě. Tým také provádí výzkum populací z pozdější doby železné, což pomůže vysledovat účinky pozorované migrace střední doby bronzové.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama