Kvíz: Vánoční koledy jsou neodmyslitelnou součástí vánočních svátků

Kvíz: Vánoční koledy jsou neodmyslitelnou součástí vánočních svátků

Foto: MKucova / Depositphotos

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Už během celého adventu je lidé poslouchají a zpívají. Pro křesťany jsou Vánoce především oslavou zrození Ježíše Krista. Předpokládá se, že základem vánočních koled jsou s největší pravděpodobností liturgické písně.

Do nich se promítlo nejen narození Ježíše, ale také nálada zimního času, kdy si lidé po celoroční lopotě mohli trochu oddychnout a rovněž i lidové muzikantství. Oslavoval se rovněž zimní slunovrat, kdy se lidé radovali z toho, že už budou noci kratší a dny se budou prodlužovat. Kromě toho se v koledách objevuje poděkování za dobrou úrodu, plodný dobytek a přání dobrého zdraví.

Ještě v dobách nedávno minulých chodili koledníci od chalupy k chalupě a svým zpěvem onu křesťanskou událost připomínali a udržovali mezi lidmi dobrou náladu a naději. Za to bývali odměňováni výslužkou.

Na základě českých vánočních koled vznikala hudební umělecká díla, takzvané pastorely, což jsou převážně vícehlasé zpěvy v doprovodu dechových a smyčcových nástrojů. Jednou z našich nejznámějších českých pastorel je Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.

Jedním ze smyslů Vánoc i vánočních koled byla dobrá vůle mezi lidmi a také obdarovávání. Lidé přicházeli k narozenému Ježíškovi a přinášeli mu dary, což pak přešlo ve zvyk obdarovávat se vzájemně. A proto se často vypráví dětem, že Ježíšek nosí dárky nyní, když mu je kdysi lidé přinášeli ke kolébce.

Reklama

Již odedávna bývali obdarováváni i chudí a pocestní, tuláci i žebráci, hospodář obdarovával své čeledíny i služebnictvo, ale také nikdy nezapomněli ani na zvířátka.

Všechny vánoční koledy, přestože jsou různého původu a mají různý obsah i styl, vyjadřují především radost, mír a naději. Koledy se zpívají v rodinách, v kostelích, na předvánočních besídkách a podobně. Zpíváním vánočních koled lze dát najevo sounáležitost s ostatními lidmi a přenášet mezi sebou poselství Vánoc.

Závěrem si připomeňme nejznámější české vánoční koledy. Patří k nim: Půjdem spolu do Betléma, Chtíc, aby spal, Jak jsi krásné neviňátko, Štědrej večer nastal, Nesem vám noviny, My tři králové jdeme k vám, Veselé vánoční hody, Narodil se Kristus pán, Dej bůh štěstí, Já malý přicházím koledovat a celá řada dalších.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama