Kvíz: Písničky našeho dětství ze zpěvníku Já, písnička. Všech 10 otázek zvládnou jen ti nejlepší

Kvíz: Písničky našeho dětství ze zpěvníku Já, písnička. Všech 10 otázek zvládnou jen ti nejlepší

Foto: Brian Goodman / Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zelený zpěvník Já písnička 1 asi není potřeba nikomu představovat. Na základní škole se s ním setkalo mnoho z nás. Jak moc dobře znáte tradiční nejenom lidové české písničky?

První česká píseň vznikla v 10. století

Vzniku zpěvníku, který obsahuje několik desítek tradičních českých písniček, předcházela dlouhá hudební historie. Kořeny české muziky jsou v duchovní hudbě. Ne náhodou je tak vůbec první dochovanou písní českých zemí skladba Hospodine, pomiluj ny. Ta byla zkomponována v období okolo 10. století. I přesto, že se jedná o staroslověnskou skladbu, je tím nejstarším dílem, které započalo éru české hudby.

Následovala ta oslavující Svatého Václava

Ve staročeštině je pak za první skladbu považován takzvaný Svatováclavský chorál, který známe také pod názvem Svatý Václave, vévodo české země. Tato píseň pocházející již ze 12. století byla objevena v kronice Beneše Krabice z Veitmile.

Na konci skladby, která se skládá ze tří pětiřádkových rýmů, je ukončení refrénem Kyrie eleison. To je považováno za zvolání oslavující panovníka nebo boha. V tomto případě je tak skladba ukončena zvoláním směřovanému Svatému Václavovi. O autorství svatováclavského chorálu se vedou dlouholeté diskuze. Není totiž úplně jednoznačné, který ze dvou arcibiskupů se o vznik písně zasloužil. Mohlo se jednat buď o arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nebo o Jana Očku z Vlašimě. Variantou je také jejich spolupráce. Arnošt mohl píseň složit a Jan Očko ji poté ještě zdokonalit.

 

Reklama
Zdroj článku:
Reklama