Kyslík, banán, mrož, babočka, okoun... Málokdo dnes ví, že J. S. Presl přeložil do češtiny tisíce přírodopisných slov

Kyslík, banán, mrož, babočka, okoun... Málokdo dnes ví, že J. S. Presl přeložil do češtiny tisíce přírodopisných slov

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Josef Jungmann jej označil za „včelu slovonosnou“ a básník Jan Kollár opěvoval slovy: „Jakou slastí plápolalo srdce mé, když jsem z úst pana Presla všecky botanické názvy tak krásně přeložené uslyšel…“ Navzdory tomu potkal Presla smutný konec.

Syn špendlíkáře, který tíhnul k botanice

Dne 4. září 1791 se Terezii a Jakubovi Preslovým konečně narodil vytoužený synek. Jan měl čtyři starší sestry a tři roky po jeho narození přišel na svět ještě bratr Karel Bořivoj. Otec byl úspěšný pražský špendlíkář, jehož řemeslo vyneslo rodině dva domy v Sirkové ulici (dnes Melantrichově). Jan ani Karel však k rodinnému řemeslu netíhli. Oba chlapci studovali na piaristickém gymnázium v Panské ulici se skvělým prospěchem a shlédli se v botanice. Zájem o rostliny v nich probudily studijní návštěvy Kanálků, veřejných zahrad hraběte Canala. V roce 1816 Jan promoval s vyznamenáním v oboru lékařství na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Nicméně praxi lékaře nikdy nevykonával a pokračoval ve své lásce k přírodopisu. Od roku 1820 působil jako profesor přírodopisu na lékařské fakultě pražské univerzity, kde založil kabinet zoologie a rozšiřoval tamní sbírky. 

Vydával herbáře, časopisy a knihy

Už od roku 1812 Jan a Karel Preslové spolupracovali na tvorbě prodejného herbáře tehdy nepříliš známých tajnosnubných rostlin (dnes se skupina nazývá výtrusné rostliny a zahrnuje zejm. kapradiny, přesličky a mechorosty). Jejich práce byla úspěšná, neboť vydali šest svazků. Bratři později tiskli také časopis Flora Čechica, kde popsali celkem 1 498 druhů českých rostlin. V roce 1821 Jan spoluzaložil s Josefem Jungmannem časopis Krok, první česky psaný vědecký časopis. Byl autorem řady přírodopisných děl. Ve svém Všeobecném rostlinopise (1846) pojmenoval a popsal mimo běžných druhů také mnoho exotických jako například tropické cykasy. V roce 1831 se podílel na založení světové organizace Matice české. Byl členem české a vídeňské akademie věd.  

Díky němu náš přírodopis mluví česky

Presl spoluzakládal odbornou terminologii botaniky, zoologie, chemie, geologie a techniky. Některé názvy upravoval z ruských nebo polských ekvivalentů, jiné zcela vymýšlel. Jen savcům vymyslel 220 rodových a 873 druhových jmen. Jen pro ilustraci uveďme několik příkladů z botaniky – bylina, stéblo, okvětí, kopretina, kukuřice, brambořík..., ze zoologie – hroch, jeseter, plameňák, mýval, kudlanka…, z geologie – hornina, živec… a z techniky – brzdy, kyvadlo, pastorek, litina... V chemii zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon. Pojmenoval řadu chemických prvků. Názvy jako kyslík, uhlík, vodík a další s příponou -ík používáme dodnes. Jiné jako např. kostík (fosfor), chaluzík (jód), solík (chlór) se neujaly. 

Památník Jana Svatopluka Presla
Památník Jana Svatopluka Presla | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Nakonec jej potkal smutný osud

V revolučním roce 1848 se ještě stihl angažovat v politice, kde působil rok ve funkci poslance říšského sněmu. Je jen s podivem, že tento geniální muž mnoha odborností a zájmů zemřel svobodný a bezdětný ve věku 57 let. Stalo se tak dne 6. dubna 1849. Jeho literární pozůstalost se ocitla v hokynářství a hrob na olšanském hřbitově nebyl několik let znám. Později byly jeho ostatky přeneseny na Vyšehradský hřbitov, kde leží dodnes

Reklama
Reklama