400 let starý dřevěný kostel jako divák golfových turnajů. Převezl ho první československý ministr obrany

400 let starý dřevěný kostel jako divák golfových turnajů. Převezl ho první československý ministr obrany

Foto: Petr1888 / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Unikátní dobříkovský dřevěný kostelík Všech svatých do obce doputoval vlakem. Původně pravoslavný stánek postavili v roce 1669 tesaři ve Velké Kopani, obci na Podkarpatské Rusi. Dnes neodmyslitelně patří k místnímu rázu v sousedství s golfovým hřištěm.

Dřevěný kostel v Dobříkově u Chocně sem byl přenesen ze Zakarpatské Ukrajiny. Pochází z roku 1679 a ukrývá v interiéru velmi cenné ikony. Obytné a hospodářské stavby lidové architektrury jsou v tomto kraji velmi vzácné, uchovaly se většinou jako ojedinělé objekty.

Dřevěný Kostel Všech svatých ze 17. století, který původně stával ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi. Do Dobříkova jej nechal převézt roku 1930 dlouholetý senátor Václav Klofáč, který byl taktéž zakladatelem a předsedou České strany národně sociální, ministrem národní obrany v první československé vládě.

Po necelých dvou stech letech byl ale kostelík rozebrán a stěhoval se do podkarpatské vesnice Cholmovec. Chátrající kostel tam v 1927 objevil Václav Klofáč, památku zakoupil a v červenci roku 1930 jej, rozebraný na jednotlivé části, nechal po železnici dovézt do Zámrsku a poté koňskými povozy do Dobříkova.

Stavba je tzv. gotického typu z roku 1679. Původně řeckokatolický kostel byl roku 1857 za 255 zlatých přenesen do Cholmovce (česky dříve také Homlovec) v okrese Berehovo v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, poblíž dnešní ukrajinsko-rumunské státní hranice.

Reklama

V roce 1930 jej za 16 000 Kč zakoupil Václav Klofáč, který jej odtud nechal převést do Dobříkova. Po opravě byl otevřen v roce 1931 a od té doby slouží Církvi československé husitské. V interiéru se nachází originální zařízení s vyřezávanými ikonami. Od roku 1963 je kostel chráněn jako kulturní památka.

V bezprostřední blízkosti kostela, který upoutá pozornost projíždějících, se nachází devítíjamkové golfové hřiště Golf Klub Osyčina s cedrovou klubovnou, restaurací a penzionem.

Reklama
Reklama