9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily

9 předpovědí velkého věštce Nostradama, které se zdánlivě splnily

Foto: pictrider / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Věštci dějiny ovlivňují už celá tisíciletí. Žádný z nich ale nedosáhl takové proslulosti jako Nostradamus, jehož předpovědi se v nejednom případě splnily.

Muž devatera řemesel

Francouz Michel de Notredame, lépe známý jako Nostradamus, žil mezi lety 1503 až 1566 v období renesance. Definici renesančního člověka, po všech stránkách vzdělaného, Nostradamus naplnil do poslední kapky. Byl nejednou váženým věštcem, ale rovněž astrologem, lékařem a lékárníkem. Navzdory tomu ho proslavila právě jeho veršovaná proroctví. V roce 1555 více než 900 z nich vydal v knize zvané jednoduše Proroctví.

Podvodník či věštec?

Ať už měl Nostradamus věštecké schopnosti, či ne, některé jeho předpovědi se vyplnily. Tak aspoň soudí historikové, kteří je pečlivě studovali. Přesnost Nostradamových proroctví sahá stovky let do budoucnosti, dlouho po jeho smrti.

Pochopitelně se najdou i skeptikové. Zatímco někteří věří, že Nostradamus viděl do budoucnosti, jiní jsou přesvědčení, že kvůli vágnosti jeho proroctví si v nich každý najde to, co hledá.

Smrt krále Jindřicha II.

Jindřich II. zemřel během rytířského turnaje v létě 1559. Králův protivník kopím roztříštil jeho helmu a dvě střepiny pronikly skrze Jindřichovo oko až do jeho mozku. Král se deset dní svíjel v bolestech, než zemřel.

Nostradamus napsal, že mladý lev porazí staršího v jediné bitvě tak, že prorazí jeho oči. Starší lev utrpí dvě rány a zemře krutou smrtí. To vystihuje Jindřichův tragický konec.

Reklama

Velký požár Londýna

V září 1666 v Londýně vypukl požár, který zuřil po čtyři dny a pohltil stovky domů. Za oběť mu padlo 80 procent Londýna a město bylo nutné přebudovat. Více než století před nešťastnou událostí Nostradamus hovořil o „ohni roku 66“, který zasadil do Londýna.

Francouzská revoluce

Francouzská revoluce navždy pozměnila dějiny země. Královna Marie Antoinetta a její manžel Ludvík XVI. skončili pod gilotinou. Po jejich popravě shromážděný dav jásal a radoval se.

Nostradamus napsal: „písně a požadavky přijdou od zotročených, držených v zajetí šlechtou v jejich vězeních. Pozdějšího dne si to hlupáci bez mozku vyloží jako boží znamení“. Francouzi šlechtu vinili za jejich utrpení a mnozí občané skončili v Bastile. A protože královský pár přišel o hlavy, označení „hlupáci bez mozku“ je v tomto případě kruté, leč výstižné.

Nostradamus předpověděl také vládu Napoleona Bonaparte.
Nostradamus předpověděl také vládu Napoleona Bonaparte | Zdroj: 360ber / Depositphotos

Vzestup Napoleona k moci

Napoleona Bonaparte netřeba představovat. Ujal se vlády ve Francii nedlouho po Francouzské revoluci a pokusil se vybudovat mocné impérium.

Anagram v Nostradamově proroctví lze přeložit jako „král Napoleon.“ Lidé také poukázali na to, že verš „více skrze oheň než krev“ poukazuje na skutečnost, že Napoleon trůn získal hrubou silou, nikoliv díky královské krvi.

Objevy Louise Pasteura

Louis Pasteur se narodil v roce 1822 a vysloužil si přezdívku „otec mikrobiologie“. Objevil principy pasterizace a fermentace. Výrazně se zasloužil o rozvoj vakcín. V neposlední řadě je jedním z mála lidí, které Nostradamus zmínil ve svých proroctvích jménem: „Ztracené bude objevené, skryté po mnoho staletí. Pasteur bude oslavován takřka jako Bůh.“

Vzestup Hitlera a nacistické strany

Adolfu Hitlerovi a jeho nacistické straně Nostradamus věnoval ne jedno, ale hned dvě proroctví. První z nich hovoří o dítěti, které se narodí chudým lidem a jehož jazyk svede velké vojsko. Hitler se opravdu narodil do chudé rodiny v roce 1889 a byl nadaným řečníkem.

Druhá proroctví hovoří „zuřivých hladových bestiích, které překročí řeky“ a „větší části bojiště, která se postaví proti Hister“. Hister je latinské jméno pro Dunaj, která protéká mnoha zeměmi okupovanými během druhé světové války.

Svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki

Svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki ukončilo druhou světovou válku jednou provždy. Nostradamus zmiňuje „hrdý národ pokořený“ a „nebeské šipky“, na něž by bomby svým tvarem mohly odkazovat.

Atentát na Kennedyho

22. listopadu 1963 proběhl atentát na prezidenta Kennedyho. Šlo o událost, která změnila dějiny soudobé Ameriky. Pachatelem byl údajně Lee Harvey Oswald, ale mnozí věří, že nejednal sám, anebo že za Kennedyho smrt byla zodpovědná americká vláda.

Některé z konspiračních teorií odkazují na Nostradamovo proroctví: „Dávný úkol bude dokonán. Seshora zlo spadne na velkého muže. Mrtvý nevinný bude ze skutku obviněn. Viník zůstane v mlze“. Možná interpretace je, že Oswald Kennedyho nezabil – před svou smrtí ostatně Oswald tvrdil, že se stal obětním beránkem – a skutečný viník potrestání unikl.

11. září

Teroristické útoky v USA 11. září 2001 zabily téměř tři tisíce lidí. Stovky let předtím Nostradamus napsal: „Oheň se přiblíží ke skvělému novému městu… Krev poteče…“ New York City mělo kdysi název Nový Amsterdam, takže označení „nové město“ by mohlo náležet právě jemu.

Co přijde příště?

I na příští rok lze dle teoretiků vyčíst z Nostradamovy knihy několik proroctví. Na papežský stolec nastoupí nový papež. Dojde ke zhoršení klimatické krize. Princ Harry se ujme trůnu anebo se aspoň vrátí ke své rodině. A prý vypukne válka s Čínou. Jestli se tentokrát Nostradamus trefil, uvidíme již brzy.

Reklama
Reklama