Věštec Nostradamus. Zkrachovalý medik možná předpověděl vzestup Hitlera k moci

Věštec Nostradamus. Zkrachovalý medik možná předpověděl vzestup Hitlera k moci

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Nostradamus byl za svého života podobně slavný a podobně kontroverzní jako dnes. Bývalý francouzský lékárník dodnes fascinuje svými předpověďmi událostí, které nastaly celá staletí po jeho smrti.

Nostradamův život

Nostradamus, vlastním jménem Michel de Nostredame (1503–1566), byl v průběhu života vyloučen z lékařské fakulty, přesto však pracoval jako plně kvalifikovaný lékař. Tvrdil, že vynalezl dosud nevídané léky, které však zjevně nefungovaly, například pilulku na zahnání moru. Strávil také nějaký čas ve vězení, ze kterého jej dostala slavná Kateřina Medicejská, která patřila k jeho obdivovatelkám.

Dnes jsou legendární hlavně Nostradamovy věštby a předtuchy. Mnozí mu tak připisují předpovězení Velkého požáru Londýna, Velké francouzské revoluce, Hirošimy, atentátu na JFK, 11. září 2001 a samozřejmě vzestupu Adolfa Hitlera.

Nostradamus a Vůdce

Poslední zmiňovaná věštba je z původního výkladu přebírána různě. Jedna z verzí pak zní:

Z hlubin západní Evropy,

z chudých lidí se narodí malé dítě,

ten, kdo svým jazykem svede velké vojsko;

Reklama

jeho sláva vzroste směrem k říši Východu.

Zvířata zuřivá hladem přejdou řeky,

větší část bitevního pole bude proti Histerovi.

Do železné klece bude velký vtažen,

když dítě Německa nic nepozoruje.

Při snaze vyložit si správně obsah výše uvedeného textu je potřeba zmínit, že Nostradamovy texty byly směsicí středofrancouzštiny, řečtiny, latiny a dalších jazyků, a byly v průběhu dějin překládány různými autory, takže se obsah mohl různě poupravit. Díky tomu také existuje více verzí Nostradamových textů.

Adolf Hitler na Pražském hradě
Adolf Hitler na Pražském hradě | Zdroj: Bundesarchiv / Creative commons, CC-BY-SA

Význam výkladu

Nostradamovy verše jsou v řadě případů nejasné až vágní, a poskytují tak velký prostor pro domněnky. Proč se tedy mnozí domnívají, že tento neuznávaný vědec předpověděl příchod Hitlera?

Nejzjevnějším důvodem je ono tajuplné slovo Hister, které mohlo původně odkazovat na jméno Adolfa Hitlera. Mnozí odborníci toto tvrzení zapuzují a přiklánějí se spíše k domněnce, že Hister nebo Ister je archaický název pro řeku Dunaj. Vůdce nacistického Německa se však narodil blízko Dunaje, a tím se tak možný výklad vrací zpět k němu.

K dalším zjevným ukazatelům patří, že se narodil v chudé rodině, byl skvělým řečníkem („... svým jazykem svede velké vojsko...“) a napadal jiné země („... zvířata zuřivá hladem přejdou řeky... "). Podivné je pak slovo Německo, které se podle všeho v textu vyskytuje, ačkoliv poprvé bylo toto slovo pro označení státu použito až v roce 1871.

Měl Nostradamus skutečně schopnost předvídat dějiny?

Tvrzení, že Nostradamus předpověděl Hitlera, jsou mnohem přesvědčivější než tvrzení o 11. září. Co však víme opravdu jistě, je to, že Nostradamus byl velmi zkušený v tom, že dokázal psát tak dvojznačně, že s výhodou zpětného pohledu můžeme prakticky z každého jeho čtyřverší vyčíst, co se nám líbí, a předpověď Adolfa Hitlera není výjimkou.

Reklama