Záhadné potrubí v Číně: Železné trubky mohou změnit pohled na historii. Vědci nechápou, kde se vzaly a kdo je vytvořil

Záhadné potrubí v Číně: Železné trubky mohou změnit pohled na historii. Vědci nechápou, kde se vzaly a kdo je vytvořil

Foto: Zhangzj cet / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Záhadné trubky v Číně již roky budí pozornost vědců, lovců záhad i zastánců teorií o návštěvách mimozemšťanů. Jejich původ však doposud nikdo nerozklíčoval.

Oopart (out of place artefact) je termín používaný pro desítky prehistorických předmětů nalezených na různých místech světa, které zdánlivě vykazují úroveň technologické vyspělosti neodpovídající době, v níž byly vyrobeny. Ooparty často frustrují konvenční vědce, ale zároveň nadchnou odvážné badatele, kteří jsou otevřeni alternativním teoriím a vyvolávají bouřlivé diskuse. Jedním takovým oopartem jsou i záhadné železné trubky nalezené v Číně.

Záhadné potrubí v Číně

V jedné pyramidě v čínské provincii Čching-chaj nedaleko hory Baigong se nacházejí tři jeskyně plné potrubí vedoucího do nedalekého jezera se slanou vodou. Trubky se nacházejí také pod dnem jezera a na jeho břehu. Železné trubky jsou různě velké, některé jsou menší než párátko. 

Podle datování provedeného Pekingským geologickým institutem byly tyto železné trubky vytaveny asi před 150 000 lety, pokud je tedy skutečně vyrobili lidé. Datování bylo provedeno pomocí termoluminiscence, což je technika, která určuje, před jak dlouhou dobou byl krystalický minerál vystaven slunečnímu záření nebo teplu. Předpokládá se, že lidé obývají tuto oblast teprve posledních 30 000 let. I v rámci známé historie oblasti byli jedinými lidmi, kteří ji obývali, kočovníci, jejichž životní styl by po sobě žádné takové struktury nezanechal.

O vzniku potrubí je mnoho teorií

Čínská státní tisková agentura Xinhua informovala o pyramidě, potrubí a výzkumu, který zahájil tým vědců vyslaných na průzkum již v roce 2002. Ačkoli se od té doby někteří snažili vysvětlit trubky jako přírodní jev, Yang Ji, výzkumný pracovník Čínské akademie společenských věd, řekl, že pyramidu možná postavily inteligentní bytosti. Neodmítl teorii, že za ní mohou být zodpovědní dávní mimozemšťané, a řekl, že tato teorie je „pochopitelná a stojí za to se jí zabývat ... ale je třeba použít vědecké prostředky, aby se prokázalo, zda je pravdivá, či nikoliv".

Další teorií je, že pyramidu i potrubí postavili pravěcí lidé pomocí technik, které lidé pozdějšího období ztratili. Trubky byly analyzovány v místní huti a 8 % materiálu se nepodařilo identifikovat. Zbytek tvořil oxid železitý, oxid křemičitý a oxid vápenatý. Oxid křemičitý a oxid vápenatý jsou produkty dlouhodobé interakce mezi železem a okolním pískovcem, což ukazuje na starobylé stáří trubek. Liu Shaolin, inženýr, který analýzu provedl, řekl agentuře Xinhua: „Tento výsledek učinil toto místo ještě záhadnějším.“ 

Reklama

Nikdo neví, proč tam trubky vůbec jsou

Trubky vedou do slaného jezera, ačkoli poblíž se nachází ještě jezero se sladkou vodou. Okolní krajina je poseta něčím, co Xinhua popsala jako „podivně tvarované kameny“. Skály vyčnívají ze země jako rozbité sloupy. Příroda je zde drsná, v oblasti nejsou žádní obyvatelé, natož moderní průmysl, pouze několik migrujících pastevců na severu hory.

K další záhadě přispívá i fakt, že Zheng Jiandong, výzkumný pracovník v oblasti geologie z Čínské správy pro zemětřesení, řekl v roce 2007 státním novinám People's Daily, že některé z trubek byly shledány vysoce radioaktivními.  

Záhadu se doposud nepodařilo objasnit

Záhadné jsou nejen trubky samotné, ale i místo, kde byly nalezeny. Ačkoli Xinhua a další čínské publikace hovořily o pyramidě nebo dokonce o záhadné pyramidě, v níž byly trubky nalezeny, někteří tvrdili, že se jedná o přírodní útvar, který má jen shodou okolností tvar pyramidy. Co se samotných trubek týče, kromě teorie, že jde o lidský výtvor či mimozemskou technologii, se objevilo mnoho dalších možností, jak vznikly. Podle jedné z nich jde o ztuhlé magma. Podle další teorie jsou trubky zkamenělé kořeny stromů. Zdá se, že každý vědec, který se tímto úkazem zabýval přišel s vlastní teorií, prokázat se však nepodařilo žádnou z nich.

Reklama
Reklama