Charles Darwin byl geniální objevitel. Jeho teorie změnily svět, ale zajistily mu i mnoho nepřátel

Charles Darwin byl geniální objevitel. Jeho teorie změnily svět, ale zajistily mu i mnoho nepřátel

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

140 let po své smrti má Darwin stále mnohé nepřátele. Vědecký svět mu však navždy bude vděčný za jeho odvahu postavit se zažitému stereotypu a za odstartování teorie evoluce a zároveň revoluce ve vědě.

O životě a díle Charlese Darwina

Charles Robert Darwin (12. 2. 1809 - 19. 4. 1882), anglický přírodovědec – biolog a geolog, který položil základy evoluční biologii. Dodnes je uznáván jako jedna z nejvlivnějších postav lidské historie. Mezi jeho nejznámější dílo patří kniha O původu druhů (1859), ve které formuloval své evoluční hypotézy, a O původu člověka (1871) shrnující jeho poznatky o evoluci člověka a sexuálním výběru. Proslulá je také jeho formulace vědecké teorie o přirozeném výběru.

Předdarwinovské  období

Před přijetím Darwinových teorií existoval v západní společnosti jediný všeobecně přijímaný koncensus o vzniku světa a života prosazovaný církví – a to že Bůh je stvořitelem všeho okolo nás, že nás stvořil k obrazu svému a že je vzhled organismů v čase neměnný. Církev po staletí prosazovala tento kreacionistický přístup, pevně držela v rukách kontrolu nad postojem stvoření světa a potírala veškeré odpůrce.

S myšlenkou změny organismů v čase si už před Darwinem troufnul pohrávat Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829). Dle jeho názoru organismy vznikají v čase opakovaně v jednoduché formě a v průběhu svého života získávají určité „zkušenosti“, které pak výhodně upotřebí při tvorbě svého potomstva. I když Lamarcismus představoval první ucelenou evoluční teorii, nebyl nikdy vědeckou společností obecně přijat a později byl nahrazen darwinismem, který poskytl pro svá tvrzení přesvědčivé důkazy.

Změna ve správný čas

V 50. letech 19. století došlo v Anglii k příznivějším změnám - společnost se stávala klidnější, stabilnější a prosperující ve srovnání s předchozími dekádami. Vědecká sféra umožňovala lepší přijetí “volnomyšlenkářských” vědců. Moc církve oslabovala a Darwin sám v důsledku tragické smrti své nejstarší dcery na tyfus, ztratil zbytky své víry v křesťanství. Svět se pro Darwina a jeho teorie stával bezpečnější.

V roce 1859 Darwin publikoval knihu O původu druhů, ve které s přesvědčivými důkazy shrnul své evoluční teorie. Díky příznivým podmínkám ve společnosti a pádným důkazům svých teorií přiměl v 70. letech 19. století většinu vědecky smýšlející společnosti přijmout evoluci jako fakt

Reklama

I přesto ale zůstávali mnozí, kteří jeho teorie odmítali a klonili se k jiným vysvětlením původu života. 

Změnil svět, ale udělal si nepřátele

Darwinova myšlenka, že jsme jako lidé potomky opic, sklidila zpočátku ve společnosti vlnu kritiky, ale objev evoluce organismů včetně člověka byl dokázán. Vědecké vysvětlení původu člověka postavilo církev a vědu proti sobě a tím vlastně Darwin rozpoutal 160 let trvající bitvu o stvoření versus evoluci, která trvá doteď. 

Protože evoluční teorie Charlese Darwina odporovala učení církve, je zcela pochopitelné, že si jí Darwin udělal mnohé nepřátele hlavně mezi církevními hodnostáři. Zároveň ale nevratně a zcela zásadně změnil svět. Jeho myšlenky nám umožnily lépe pochopit svět a začít více přemýšlet o jeho fungování. Tím, že Darwinismus zpochybnil po staletí přijímané učení, odstranil strach z vědy a pokroku a otevřel lidstvu cesty ke kontroverznějším experimentům vedoucím k novým objevům. Vydáním knihy O původu druhů tedy Darwin sebral církvi moc nad udržováním představy o stvoření světa. Tímto svým vzdorem vůči církvi dal vědcům i široké veřejnosti svobodu odhalovat přírodní skutečnosti.

V současnosti jsou evoluční teorie obecně uznávané a oblíbené ve vědeckých kruzích po celém světě. I přesto se ale najdou mnozí jejich odpůrci. A není jich zrovna málo. Konflikt mezi kreacionismem a darwinismem přetrvává i po více než století a půl hlavně v USA, kde už v minulosti byl předmětem několika soudních sporů. Podle průzkumu agentury Gallup je mezi Američany asi 40 % zastánců výhradně kreacionistického pohledu na vznik života a dalších 30 % věří ve stvoření člověka Bohem i když připouštějí jeho částečný vývoj v čase. Evoluční teorii v různých vědeckých podobách zastává jen 22 % Američanů. Mezi zastánce kreacionismu patří mimo jiné i bývalý americký prezident George W. Bush.

Reklama
Reklama