Vikingové zanechali mnohé odkazy. Jedním z nich jsou i běžně používaná anglická slova, máme pro vás malý slovníček

Vikingové zanechali mnohé odkazy. Jedním z nich jsou i běžně používaná anglická slova, máme pro vás malý slovníček

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Dvě století trvající nájezdy a kolonizace okolních zemí zanechaly nesmazatelné stopy. Dodnes je v těchto lokalitách dobře patrný vikingský vliv na dialekt, křestní a místní jména. Vikingové zároveň zásadně ovlivnili běh evropských dějin.

Odkaz Vikingů

Slavná vikingská éra trvala více než 200 let. Začala slavným prvním nájezdem Ragnara Lothbroka roku 793 na anglický klášter Lindisfarne a skončila ještě slavnější porážkou Haralda III. Norského Vilémem Dobyvatelem v bitvě u Hastingsu v roce 1066

Zpočátku 8. století vikingové pořádali masivní nájezdy na okolní země, které jejich rodiny následně kolonizovaly. Ostatně označení “viking” pocházející ze staroseverštiny lze přeložit jako “nájezdník” nebo “pirát”. Po období nájezdů se zaměřovali na velká dobyvačná tažení s početnými armádami po celé Evropě.

Představa vikingů coby národu složeného ze samých krvelačných nájezdníků je poněkud zkreslená. Většina z nich se pokojně usadila v různých koutech Evropy, kde se věnovali zemědělství, obchodu a různým řemeslům. Ve své době vikingové zásadně ovlivnili běh středověkých dějin a nesmazatelně se zapsali do kulturního vývoje jimi kolonizovaných oblastí. 

Zásadní vliv na dějiny i obchod

Podíl na vzniku velmoci 

Před vikingskou invazí byla anglosaská Anglie rozdělena na několik vzájemně soupeřících království. Postupně vikingové dobyli většinu z nich, čímž zásadně narušili rovnováhu jejich sil. Následné události vedly až ke sjednocení Anglie o sto let později. Tím vikingové nepřímo dali vzniknout budoucí britské velmoci, která hrála významnou roli v utváření moderního světa.

Objevování nových území a vzkříšení evropského hospodářství

Během své zlaté éry vikingové podnikli řadu průzkumných cest a rozšířili tak své působení do všech koutů světa. Nejednalo se však jen o válečné výpravy. Vikingové byli také zdatnými obchodníky a zapříčinili se o vznik a rozšíření mnohých obchodních tras od Newfoundlandu až po Bagdád. Tím zásadně napomohli obnovit evropské hospodářství, které upadlo po pádu Římské říše. 

Reklama
Loď s pruhovanými plachtami, dračí hlavou a nákladem koní, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Úspěch první křížové výpravy 

Poté co vikingové konvertovali ke křesťanské víře, zúčastnily se tisíce jejich válečníků první křížové výpravy (1095 - 1099). Díky tomu měla křesťanská Evropa potřebnou sílu zvítězit nad “bezvěrci”.

Vikingský slovníček

Velmi patrný vliv vikingského jazyka nalezneme v současné angličtině. Je odhadováno, že téměř 5 000 anglických slov (necelých 20 % veškeré slovní zásoby) pochází ze staroseverského jazyka, kterým se kdysi mluvilo po celé Skandinávii a ve vikingských koloniích. Staroseverština také ovlivnila anglickou gramatiku i syntax.

Zde je přehled těch nejpoužívanějších slov staroseverského původu. Znáte je všechny?

Slova z běžné mluvy

  • give (dát), window (okno), leg (noha), cake (zákusek, dort), egg (vejce)
  • law (zákon), wrong (špatně, chybně), husband (manžel), loan (půjčit)
  • happy (šťastný), hug (obejmout), dream (sen), gift (dar)
  • ugly (škaredý), knife (nůž), gun (zbraň), anger (hněv)

Dny v týdnu

Názvy některých anglických dnů v týdnu jsou odvozené od jmen staroseverských bohů, ke kterým byla přidána přípona “day” (den):

  • tuesday (úterý) -  Týr je bůh války 
  • wednesday (středa) - Woden je jiný název pro Odina, nejvyššího boha severské mytologie
  • thursday (čtvrtek) - Thor je bůh hromu 
  • friday (pátek) - bohyně Frigg je Odinova manželka 

Místní názvy

V celé Anglii najdeme nespočet měst, jejichž název končí “-by” (např. Derby, Grimsby). Právě tato koncovka “by” pochází ze staroseverštiny a znamená “statek” nebo “vesnici”. Dalším příkladem u názvů sídel je přípona “-thorpe” (“nová vesnice”), “-thwaite” (“louka”) nebo “-dale” (“údolí”).

Křestní jména

Mnohá křestní jména používaná po celém světě mají také vikingský původ, příkladem je Erik, což znamená “absolutní vládce”, nebo Astrid, v překladu “krásná, milovaná”.

Základy lyžování

I když byly nejstarší artefakty lyží nalezeny v Rusku a Číně, slovo “ski” (lyže) pochází ze staroseverského “skio”. Zároveň vikingové také položili základy západnímu stylu lyžování.

Reklama
Reklama