Hitlerova invaze do SSSR. Operace Barbarossa začala nebývalou brutalitu

Hitlerova invaze do SSSR. Operace Barbarossa začala nebývalou brutalitu

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Operace Barbarossa byla největší bojovou operací druhé světové války. Mělo to být rychlé a snadné vítězství, opak je pravdou. SSSR se stalo silným protivníkem Třetí říše a bitva se stala jednou z nejdéle trvajících a nejkrvavějších.

Klíčový moment druhé světové války

Operace Barbarossa byla německá invaze do Sovětského svazu, která začala 22. června 1941. Akce byla vedena německou armádou pod velením generálplukovníka Franze Haldera, generálporučíka Gerd von Rundstedta a generálporučíka Fedor von Bock. Tito tři generálové byli hlavními veliteli německých sil během operace.

Byla to největší válečná operace v historii¨, a především klíčová akce druhé světové války, ve které se na jedné straně utkalo 3 miliony německých vojáků proti 5,5 milionům Sovětů.

Co bylo cílem této brutální operace?

Operace Barbarossa byla zahájena s cílem rychle zničit Sovětskou armádu a dobýt Moskvu, Leningrad a Kyjev. Hitler a jeho generálové zvolili taktiku „Blitzkrieg“, která byla efektivní proti mnoha evropským zemím. Hitler věřil, že tímto krokem ukončí válku na východní frontě a bude moci soustředit své síly na boj proti Spojeným státům a Británii.

Rasismus a ropné zdroje jako hlavní faktory realizace

Jedním z hlavních důvodů pro nacistické Německo, proč uskutečnit operaci Barbarossa, bylo získání surovin a zemědělské půdy pro rozšíření nacistického Německa. Hitler věřil, že Sovětský svaz má bohaté zdroje surovin, které by Německo potřebovalo k rozvoji svého průmyslu a armády. Chtěl získat hlavně kontrolu nad ropnými zdroji v Sovětském svazu, které byly klíčové pro německou válečnou mašinérii.

Operace byla brutální, ztráta na životech byla obrovská; zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Dalším důvodem bylo Hitlerovo přesvědčení, že Sovětský svaz byl hlavní hrozbou pro nacistické Německo. Hitler věřil, že Sovětský svaz byl hlavním komunistickým nepřítelem Německa a že jeho svržení by znamenalo konec komunismu ve světě.

Kromě toho si Hitler myslel, že Sovětský svaz byl v té době po Stalinově velké čistce a že by mohl být rychle a snadno poražen. On a jeho generálové se mýlili v síle Sovětského svazu, jeho armády i v tom, jak dlouho by trvalo, než bude SSSR definitivně poraženo.

Reklama

Důvodem pro brutalitu této operace bylo Hitlerovo přesvědčení o „Lebensraum“, což znamenalo rozšíření nacistického Německa na úkor jiných zemí a národů. Navíc Hitler také věřil v nadřazenost „árijské“ rasy a že Slované jsou nižší rasa, která si zaslouží být podřízena Němcům.

Tato ideologie vedla k brutálnímu zacházení s civilisty a vojáky Sovětského svazu. Německé jednotky se dopustily masových vražd civilistů, vypálení vesnic a měst, ale také vyhlazování židů, Romů a dalších menšin. Tyto zločiny proti lidskosti byly jedním z největších odporností druhé světové války.

V závěru lze říci, že důvody nacistického Německa pro uskutečnění operace Barbarossa byly kombinací ekonomických, politických a vojenských faktorů. Hitler věřil, že získání surovin a zemědělské půdy, svržení komunistické hrozby a rychlé porážky Sovětského svazu by umožnily Německu rozšířit své impérium a získat válečnou nadvládu. Avšak tento plán selhal a stalo se to pro nacistické Německo jednou z největších proher ve druhé světové válce.

Tragédie Třetí říše a obrat války

Výsledek operace Barbarossa byl pro nacistické Německo katastrofální. Původně plánované rychlé a účinné porážky Sovětského svazu se neuskutečnily, a místo toho se stala bitva o Sovětský svaz jednou z nejdéle trvajících a nejkrvavějších bitvách druhé světové války.

Německá armáda se dostala hlouběji do Sovětského svazu, než kdy předtím kdykoliv jindy během války, ale nakonec selhala při dobytí hlavních měst Sovětského svazu, Moskvy, Leningradu a Stalingradu. Sovětská armáda také ustála německý útok na Kursk, což byla největší tanková bitva v historii.

Německá armáda byla také postižena těžkými ztrátami, ztratila více než 3 miliony mužů a byla nucena stáhnout se zpět na své původní pozice.

Tato bitva se stala klíčovým momentem ve druhé světové válce, kdy se Sovětský svaz stal hlavním spojencem Spojených států a Velké Británie a společně začaly tlačit nacistické Německo zpět na všech frontách.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama