Měla to být velikonoční hostina pro stovky hostů. Hostitelem byl ale Vlad z rodu Drákulů

Měla to být velikonoční hostina pro stovky hostů. Hostitelem byl ale Vlad z rodu Drákulů

Foto: TPYXA Illustration / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Může se velikonoční hostina zvrhnout v krveprolití? Jistě, že může, pokud je hostitelem kníže z rodu Drákulů, kterému se říkalo Vlad Napichovač. V připravované hostině viděl perfektní příležitost pomstít se.

Kdo byl kníže Vlad? 

Vlad III. Dracula byl valašský kníže, čímž máme na mysli rumunské, nikoli naše moravské, Valašsko. Narodil se v roce 1431 a zemřel v roce 1476 nebo 1477. O příčině jeho smrti existují dvě teorie, buď padl v boji s Turky, nebo v boji s vlastním lidem při jejich nespokojenosti s vládou. Vlad III. Dracula vládl celkem třikrát, nejvýznamnější bylo období mezi lety 1456–1462.  Celosvětově byl známý jako velice krutý vladař.

Vražda Vlada II. a jeho nejstaršího syna

Krutost knížete poznali především ti, které Vlad III. Dracula neměl rád. Největším trnem v oku mu byli vrazi jeho otce Vlada II. a polorodého bratra, který se jmenoval Mirceu. Jelikož šlo o nejstaršího syna Vlada II., byl prvním dědicem valašského trůnu. Bohužel vládnoucí kníže byl v roce 1442 odvlečen a vězněn v Konstantinopoli. 

Vládu mezitím převzal jeho nejstarší syn Mirceu, avšak na trůně dlouho nepobyl. Na objednávku ho v roce 1446 nejdříve oslepili a pak zavraždili. Rok na to zavraždili Vlada II. K moci se tak dostal další dědic v pořadí, Vlad III. Vražda otce a bratra v něm zanechala velkou bolest. Nejspíš proto byl tak zlý a válečné zajatce nechával před definitivním usmrcením dlouho trpět. Legendy praví, že je obvykle napichoval na kůl. Tím si vysloužil přezdívku Vlad Napichovač.

Vlad III. Drákula.
Vlad III. Dracula | Zdroj: Vvssmmaann / Creative commons, CC-BY-SA

Plánování pomsty

Deset let po smrti Vlada II. se Vlad III. rozhodl pro pomstu. Věděl, že musela být krutá. Když se podruhé dostal k trůnu, to bylo v roce 1456, uvažoval takto:

Teď, když mám svůj trůn, pocítí aristokratičtí vrazi mého otce plnou sílu mého hněvu a pomsty. Ale jakým ďábelským způsobem je zabiju? Vím, napíchnu je zaživa na kůly, jaké jsem viděl během svého života v Turecku.“ 

Ideální příležitost spatřoval v připravované hostině. Každoročně se u dvora scházely stovky hostů, aby si připomněly zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zúčastnit se měli i nenávidění šlechtici. Vlad III. věděl, že hostiny musí zneužít. 

Velká hostina s „překvapením"

U velikonoční hostiny v roce 1457 se sešlo přes 200 lidí. Připraveno pro ně bylo vynikající jídlo i víno. Slavnost měla veselou atmosféru, lidé tancovali a bavili se. Nikoho z přítomných ani nenapadlo, jaké překvapení si kníže přichystal. Všichni byli ohromeni, když do místnosti vtrhla ozbrojená stráž s ostrými kůly. „Co se to děje?“ říkali si a ničemu nerozuměli.

Reklama

Kníže se zvedl, jako by chtěl pronést přípitek. Místo toho uvedl důvod plánovaného mučení„Chci zabít celou rodinu, abych pomstil smrt svého otce," řekl. To, co následovalo, se zapsalo do paměti jako velikonoční masakr. Kat napichoval oběti tureckým způsobem, což znamenalo pomalé umírání plné bolesti a silného utrpení.

Koho nechal Vlad III. Dracula zabít?

Padli Bojaři, tedy příslušníci nejvyšší feudální aristokracie, kteří stáli za smrtí Vlada II. i jeho nejstaršího syna. Kromě Bojarů byly zavražděny i jejich manželky. Veselá atmosféra hostiny byla rázem tatam, když část hostů byla vyvedena pryč. 

Existují důkazy, že Bojaři hodlali sesadit Vlada III. z trůnu. Je možné, že se o tom kníže doslechl, a velikonoční masakr byl tudíž spíše ochrana vlastní osoby než pomsta. Ať to bylo, jak to bylo, Vlad III. zůstal na trůně do roku 1462. Možná, že nebýt popravy, skončila by jeho vláda dříve. 

Smrt Vlada III.

Druhá éra Vlada III. na trůně skončila, když byl vládce unesen na cestě z Brašova, kde měl jednání s uherským králem Matyášem Korvínem. Vlad III. byl vězněn do roku 1466, ale zpátky do Valašska se dostal až o devět let později poté, co zemřel jeho mladší bratr Radu. Svou třetí vládu si neužil dlouho, brzy byl zabit v boji s Turky nebo při domácích nepokojích. 

Reklama
Reklama