Zajímavá fakta o Ježíšovi a jeho životě. Možná vás leccos překvapí

Zajímavá fakta o Ježíšovi a jeho životě. Možná vás leccos překvapí

Foto: Sogno Lucido / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ježíš Kristus je jednou z nejkontroverznějších postav v dějinách. Na jeho postavě je poměrně těžké vidět Ježíše jako člověka, tedy jednoho z nás. Pod slupkou spiritualismu se přitom ukrývá hned několik příběhů běžné lidskosti a pokory. Jaké to jsou?

Ježíš nebyl jedináček

Ve skutečnosti měl sourozence. Vedou se spory, zda bratři, které měl Ježíš na mysli, byli jeho apoštolové, některé zdroje však vysloveně hovoří o pokrevním sourozenectví. V Markově a Matoušově evangeliu jsou jako bratři Páně zmíněni Jakub, Josef, Jidáš a Šimon. V těchto verších je také zmíněno, že Ježíš měl i sestry. Možná je těžké si představit, jaké bylo být Ježíšovým mladším bratrem nebo sestrou, ale Marie a Josef měli po jeho zázračném narození další děti. V tomto směru tak Ježíš není příliš odlišný od řady z nás. 

Když bylo Ježíšovi 12 let, ztratil se na cestách se svou rodinou

Ježíš se svou rodinou cestoval do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Při návratu domů pak rodiče na svého syna tak trochu zapomněli a nechali jej ve městě. Trvalo pak celý den, než si Josef a Marie uvědomili, že se Ježíš ztratil. Později jej pak našli v chrámu, kde učil ostatní. 

Ježíš se uměl rozzlobit

Hněv nebyl Ježíšovi vůbec cizí. Jednou dokonce v chrámu dokázal vzteky převracet stoly. Nelíbilo se mu totiž, že v domě Jeho Otce lidé zneužívají druhé. Možná je pro mnohé překvapením, že Ježíš dokázal navenek projevit svůj hněv, ale na druhou stranu je tak trochu uklidňující vědět, že se rozzlobil i kvůli poměrně běžným věcem, kterým musel v životě čelit. 

Otevřeně kritizoval církevní hodnostáře

Ježíš měl větší problémy s církevními vedoucími než s obyčejnými lidmi. Během své služby často rozšiřoval milost a lásku na obyčejné lidi, dokonce i na hříšníky. Pro náboženské vůdce tehdejší doby však uměl najít i několik ostrých slov. Nelíbilo se mu například to, jak zacházeli s lidmi, které miloval. 

Ježíš jí s hříšníky a výběrčími daní, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Ježíš nebyl bílý

Ačkoli máme v muzeích spoustu obrazů, které Ježíše zobrazují jako vysokého muže s plnovousem a výhradně bílou pletí, ve skutečnosti byl Ježíš židovského původu. Jeho kůže tedy byla oproti běžným Evropanům tmavší. Kromě toho i jeho účes byl oproti klasickým vyobrazením více kudrnatý a neuspořádaný. Vypadal tedy výrazně jinak, než jak si ho často představujeme. 

Reklama

Ježíš měl skromné začátky

Ježíš se narodil v rodině tesaře, přičemž Josefův rod pocházel z chudé rodiny nádeníka. To v praxi znamená, že Ježíš musel vědět, jaké je žít v chudobě a mít hlad a nouzi. Přestože je tak Ježíš často označován pojmem Syn Boží, rozhodl se přijít na zem jako obyčejný člověk.

Ježíš začal svou službu v pozdějším věku

Někteří z nás by možná očekávali, že Mesiáš žil v kontextu s vírou již od svého narození, ve skutečnosti však prošel běžnými zkušenostmi dospívajícího člověka. Náboženské učence i historiky navíc vždy mátlo, proč o Ježíšově životě neexistují prakticky žádné písemné záznamy. Je zvláštní, že až 18 let jeho života nebylo nijak zmapováno, obzvláště u tak historicky významné postavy. Podle některých zpráv jeho rodina po narozené opustila Betlém, podle jiných pak Ježíš cestoval po celém světě a studoval. 

Ježíšova kázání pomáhaly financovat i ženy

Ježíš choval k ženám neuvěřitelnou úctu. Jednoho dne dokonce pomohl ženě, která měla být ukamenována. Nejenže nám tímto gentlemanským gestem Ježíš ukázal, jak se máme chovat k ženám, ale ženy skutečně pomáhaly financovat jeho bohoslužby. V 8. kapitole Lukášova evangelia se hovoří o ženách, které následovaly Ježíše a jeho učedníky a podporovaly je ze svých vlastních prostředků. 

Ježíš bojoval, když mu hrozila smrt

Všichni víme, že Ježíš se nezdráhal obětovat svůj život za životy ostatních křesťanů. Občas se ale zapomíná na fakt, že byl sám člověkem, který bojoval o vůli žít stejně jako běžní smrtelníci. Když pak čelil své smrti v Getsemanské zahradě, byl úzkostný a modlil se, aby ho Bůh tohoto utrpení, pokud možno zbavil. 

Reklama
Reklama