Co vlastně znamená označení Rom? Slovo cikán v romštině neexistuje

Co vlastně znamená označení Rom? Slovo cikán v romštině neexistuje

Foto: albertyurolaits / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Romové, původně známí jako Domové, byli součástí euroasijského etnika, které se rozšířilo z Indie do Evropy, západní Asie a severní Afriky. Na Indickém poloostrově byli nejvíce zastoupeni v tamních tmavších etnických skupinách, jako jsou Tamilové, Todové a Domové, kteří jsou příbuzní Romům.

Rom byl Dom

Název Dom se postupně stal označením celého etnika, ale v Evropě se později změnil na Romové, uvádíme na základě publikace Jany Horváthové s názvem kapitoly z dějin Romů a pojednání novináře a manažer projektu HateFree Culture Lukáše Houdka na webu HateFree. Tato změna je lingvisticky vysvětlena jako vliv evropských jazyků, které nemají indické cerebrální hlásky d, t, dh, rh, a tak se tyto hlásky ve většině romských dialektů změnily na r, v Arménii na l (Lomové) a v arabském prostředí na předopatrové d (Domové).

Cikán není romsky

Podle výše uvedeného je slovo „Rom" mnohem starší než termín „Cikán". Romové sami používali termín „Rom" k označení sebe sama (Rom = muž, Romňi = žena, Roma = lidé, ve smyslu příslušníci skupiny, etnika), což je jejich vlastní název. Zatímco slovo „Cikán" není jejich vlastní autentické označení.

V roce 1999 tehdejší ministr školství mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman pronesl: „Cikán není žádné hanlivé slovo… V určité době se začalo slovo cikán považovat za hanlivé, ačkoli v překladu z původního jazyka těchto lidí znamená lid a ačkoliv bylo v různých tvarech přejato do všech evropských jazyků. Na slově cikán… však není nic hanlivého a tito lidé se tak označovali po staletí“. Ale s tímto výrokem pořádně narazil.

Výraz „Cikán" má negativní konotace od samého počátku a tato negativita se nezměnila ani při jeho postupné transformaci. Romové se nikdy plně neztotožnili s tímto termínem a často byli nazýváni okolím, aniž by sami tento termín přijali.

Reklama

Kde se vzalo slovo cikán

Historické záznamy z kláštera na hoře Athos v Řecku kolem roku 1068 se pravděpodobně týkají Romů, kteří byli nazýváni „Atsínganoi" nebo „Atsigános". Existují teorie, že tento termín původně označoval heretickou sekci praktikující černou magii v Malé Asii, ale že se omylem spojil s Romy, kteří se také věnovali magii. Bez ohledu na původ termínu „Athinganoi", nakonec se z něj stalo běžné označení pro Romy v Evropě - německy Zigeuner, italsky Zingar, francouzsky Tsigan, maďarsky Cigány atd.

Jak uvádí Lukáš Houdek, „během 1. světového romského kongresu u Londýna v roce 1971 se zástupci Romů z různých zemí (včetně delegátů z tehdejšího Československa) shodli na tom, že budou prosazovat užívání označení Rom (případně dalších minoritních sebeoznačení jako Sinti apod.) namísto Cikán / cikán a jeho variant.

V České republice není problém s pojmenováním romských skupin příliš výrazný, protože většina preferuje termín „Romové". Pouze menší skupina německých Romů používá termín „Sintí". Termín „Rom" zůstává jedním z nejčastěji používaných.

Pražské jaro pomohlo

Podle Houdka je tedy „logické, že zejména romští vzdělanci začali propagovat to označení, které odjakživa k pojmenování sebe sama ve vlastním jazyce používají. V našem kontextu se oficiálně poprvé slovo Rom objevilo v názvu organizace, která vznikla díky Pražskému jaru v roce 1969, Svazu Cikánů-Romů. Právě snahy jeho činitelů o uznání Romů za národnostní menšinu (namísto statutu sociální skupiny zaostalých obyvatel, jak je režim tehdy vnímal) a užívání označení Rom, vedlo k násilnému zrušení svazu v roce 1973. Opětovně prosadit původní označení Rom bylo možné až v 90. letech, kdy byli Romové i v ČR uznáni za národnostní menšinu“.

Gypsies jako Egypt, faraon jako přezdívka

Některá pojmenování Romů v anglicky mluvících zemích, jako je „Gypsies", vycházejí z historického spojení s Egyptem ze slova Egypcians, Egypcions, Egypsies.  Podobně vznikla i jména Romů ve Španělsku (Gitanos vzniklo ze slova Egiptianos, Egitanos) a dalších zemích, která mají kořeny ve slově „Egyptian". Tato pojmenování často mají negativní konotace, což ukazuje na jejich problematický původ spojený s Egyptem.

Podobně vznikla v minulosti i přezdívka pro Romy, jako např. ve slovenštině Farahún nebo v maďarštině Fáraó népe (faraónův lid), která má jednoznačně negativní konotaci. Je zjevné, že všechny uvedené termíny mají nějakou souvislost s Egyptem.

Reklama
Reklama