Holič mě neholí a kadeřnice nekadeří. Jak jim máme říkat správně česky?

Holič mě neholí a kadeřnice nekadeří. Jak jim máme říkat správně česky?

Foto: SashaKhalabuzar / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na jazykovou poradnu časopisu Naše řeč Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR se obrátil jeden z jeho čtenářů s dotazem, zda v naší mateřštině existuje nějaký vhodný termín označující povolání holič a kadeřník/kadeřnice. „Zajímá mě to proto, že holič mě neholí a kadeřnice nekadeří, nýbrž vlasy rovná,“ zněl konkrétní důvod čtenářovy otázky. Tak jak to tedy v češtině chodí?

S dotazem na podobné téma přišel také uživatel dotazovacího fóra na serveru Odpovedi.cz. Ten se zeptal takto: Jaký je, prosím Vás, rozdíl mezi kadeřníkem a holičem? Žádné odborné odpovědi se sice nedočkal, ale server ohodnotil jako nejlepší (a jistě i nejvtipnější) z nich tu od anonymního uživatele:

„Kadeřník kadeří (má-li zákazník co), holič holí (oholit lze vždy). Dneska se rozdíl stírá (podle finanční situace zákazníka).“

Co přesně kadeřník/holič dělá

Přesná charakteristika povolání s názvem „Kadeřník, holič“ (bez ohledu na hledaný jazykově vhodný termín) je popsána na webu Národní soustavy povolání (NSP), což není nic jiného než Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, a zní takto:

„Kadeřník stříhá, barví, stylizuje a upravuje vlasy a vlásenkářské výrobky, pečuje o vlasy a vlasovou pokožku, popřípadě holí, upravuje a pečuje o vousy a poskytuje odborné poradenství při volbě vhodného účesu dle typu klienta.“

Reklama

Kvalifikované češtinářské pojetí

Jazykovědci z Ústavu pro jazyk český se na stránkách časopisu Naše řeč snažili čtenáři odpovědět asi tak, že podle výkladových slovníků češtiny je jako holič (popř. holička) označován ten, kdo odborně holí vousy a upravuje vlasy; kadeřník/kadeřnice pak odborně upravuje (dámské) vlasy.

Kadeřnice, i když nekadeří.
Kadeřnice, i když nekadeří. | Zdroj: SimpleFoto / Depositphotos

Průhledná pojmenování

V tomto případě není složité odvodit, že označení holič souvisí s holením a kadeřník s kadeřemi. Jazykovědci takovému pojmenování říkají, že jsou „etymologicky průhledná“.

I rovnat se rovná kadeřit

Kadeře nemusejí být jenom zvlněné vlasy (tedy ty, které se kadeří), ale jsou to vlasy vůbec. Proto Vám kadeřnice klidně může vlasy rovnat, popř. je jakkoli upravovat.

Vousů si nevšímejte

A k holiči dnes nechodí muži jen za účelem oholení vousů. Můžou si je nechat zastřihnout nebo chtít, aby si holič vousů vůbec nevšímal a věnoval se pouze vlasům.

Služba pro obojí

Protože se obě profese věnují úpravě účesu, v běžných komunikačních situacích se často označení holič a kadeřník zaměňují, ani se nerozlišuje, zda byly prapůvodně míněny jako služba mužům, či ženám.

Už nic (českého) nemáme

Závěrem jazykovědci připustili, že „žádné další synonymní označení, které by nahrazovalo uvedená pojmenování, není v současné češtině běžné“.

Ale dříve…

Dříve se ale v obecné češtině užívalo slovo frizér (ve variantách frisér, friseur) přejaté z francouzštiny. Podle dokladů se zdá, že v současné češtině se slovo v textech objevuje jen výjimečně, ale je stále „živé“ v křížovkách.

Reklama
Reklama