„Zde leží Robard Hude": Šlechetný psanec Robin Hood byl možná šlechtic

„Zde leží Robard Hude": Šlechetný psanec Robin Hood byl možná šlechtic

Foto: Robin Hood by Richard Croft / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Jedna romantická verze „faktů“ o zbojnické legendě praví, že v době Richarda Lví srdce byl nezletilý šlechtic z Nottinghamshire, Robin z Loxley, postaven mimo zákon za pytláctví jelenů. V té době patřil jelen v královském lese králi a zabití byť jen jednoho z nich bylo proto zradou a trestalo se smrtí.

Robin Hood, známá postava anglického folklóru, se jako psanec toulal Sherwoodským lesem, bohatým bral a chudým dával. Pomáhaly mu v tom jeho příkladné lukostřelecké schopnosti a družina přátel, také uprchlíků před zákonem, kteří se chtěli pomstít hrabivému šerifovi z Nottinghamu, uvádí Sarah Bartlettová v knize Průvodce po mystických místech světa. Robin se tedy vydal do hustého lesa Sherwoodského, kde se živil krádežemi bohatých cestovatelů a rozdělováním kořisti mezi chudé žijící v této oblasti. 

V té době si naší terminologií vybudoval širokou základnu následovníků, a ještě potkal svoji budoucí manželku Marian (podle dochovaných zdrojů vlastním jménem Matildu, která přijala přezdívku Maid Marion až s příchodem do Sherwoodského lesa).

Podle legendy byl Robin při okrádání bohatých obětí milosrdný. Když mu o množství svého majetku pověděli pravdu, nechal je jít. Soucit dokonce projevil i vůči hanebnému šerifovi. Navzdory velkému úsilí zlého šerifa z Nottinghamu se Robin vyhýbal zajetí, dokud návrat krále Richarda z křížových výprav nepřinesl plnou milost a obnovu Robinových zemí. V jiných verzích umírá rukou příbuzné, abatyše převorství Kirklees. 

Byl Robin Hood skutečnou historickou postavou?

Několik mužů jménem Robin Hood existovalo v různých dobách. Soudní záznamy yorských soudů se zmiňují o „Robertu Hodovi“, prchajícím roku 1226 před spravedlností. V následujícím roce soudy o stejném muži hovořily jako o „Robinhudovi“.

V roce 1300 bylo nejméně osm lidí nazýváno „Robinhoodem“ a nejméně pět z nich utíkalo před zákonem. V roce 1266 byl šerif z Nottinghamu William de Grey v aktivním konfliktu s psanci v Sherwoodském lese. Zdá se nejpravděpodobnější, že na pověst o prchajícím hrdinovi se nabalilo časem několik dalších psanců a postupem času legenda o hodném zbojníkovi nabývala na rozsahu a dosahu.

Reklama

Jedna věc, kterou je třeba poznamenat o raných legendách, je, že Robin Hood pravděpodobně nebyl aristokrat, jak byl později vylíčen, ale prostý venkovan, kterého krutá vláda zákona bohatých dohnala ke zločinu. Je tedy snadné vidět, jak se jeho příběh brzy stal oblíbenou lidovou pohádkou mezi chudými.

Pochován na dostřel jeho šípu

Podle některých zdrojů se však mohlo jednat o mladého šlechtice, který byl vinou podlé vraždy otce a ztráty právoplatného dědictví donucen začít loupit. Na jednom hrobě v převorství Kirklees Priory v hrabství West Yorkshire je napsáno: ,,Zde leží Robard Hude," a Robin podle některých zemřel rukou převorky či abatyše místního převorstvi, která ho úmyslně otrávila, místo aby mu podala lék. Než zemřel, řekl svému věrnému společníkovi Malému Johnovi, aby z okna převorství vystřelil šíp. Kde se šíp zabodne, tam mu měli vykopat hrob.

Tradiční místo hrobu Robina Hooda na panství Kirklees v Yorkshire je předmětem sporů od 16. století. Existují pochybnosti o jeho pravosti a v průběhu staletí se o obsahu hrobu vyskytly protichůdné zprávy. Jsou s ním spojeny dva kameny: deska s křížem a kámen s epitafem.

Robinův hrob se podle webu Robinhoodlegend.com nachází na svahu 650 metrů jihozápadně od místa, kde kdysi stával klášter, a je zobrazen na kresbě Dr. Nathaniela Johnstona z roku 1670 - deska s křížem a nápisem „Zde leží Robard Hude Willm Gold burgh Thoms". Poblíž desky je vztyčen kámen s jakýmsi nápisem, který je na kresbě dobře patrný, slova však nelze přečíst. Když Samuel Armytage nechal v roce 1607 hrob vykopat, musela být náhrobní deska alespoň dočasně odsunuta stranou, avšak žádné ostatky se nenašly. Ale to dokazuje jen málo, protože zem byla údajně vykopána jen do hloubky tří stop.

Robin jako populární předloha

Raná zmínka o Robinu Hoodovi v básni Rymes of Robyn Hude z roku 1377 byla první z více než dvou stovek básní, příběhů a balad, které se o Robinu Hoodovi objevily do počátku 18. století. Od té doby se stal předlohou pro bezpočet filmů, televizních seriálů a divadelních her. Heroický bandita se objevil v mnoha filmových adaptacích, například ve snímku Robin Hood: Král zbojníků (1991).

Reklama
Reklama