Král Artuš sjednotil celou Anglii. Byl ale zrazen těmi nejbližšími

Král Artuš sjednotil celou Anglii. Byl ale zrazen těmi nejbližšími

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Král Artuš zůstává jednou z nejvýznamnějších postav britských dějin. A to navzdory skutečnosti, že jeho existenci někteří lidé popírají. Bez ohledu na to, kdy skutečný Artuš žil, mu nelze upřít, že dokázal velké věci.

Král a bojovník

První historické záznamy o Artušovi pocházejí z 9. století. Dle nich v 5. století n. l. žil chrabrý válečník jménem Artuš, který vedl armádu proti invazi Sasů. Tento zdroj nicméně nezmiňuje, že by Artuš byl králem.

Jiná teorie tvrdí, že Artuš byl římským vojákem s celým jménem Lucius Artorius Castus, který bojoval proti Piktům na Hadriánově zdi v 2. století n. l., tedy ještě 300 let předtím než výše zmíněný Artuš!

Vyobrazení Artuše jako krále najdeme až po roce 1136, kdy Geoffrey z Monmouthu napsal slavné Dějiny britských králů. Právě v jeho textu se objevují slavné postavy – nejenom Artuš samotný, ale i čaroděj Merlin a Artušova manželka Ginevra. Mnozí historikové nicméně Dějiny britských králů označili za středověkou propagandu.

Jak Artuš ke svému meči přišel

Ať už byl skutečný Artuš král anebo ne, každý správný hrdina potřebuje legendární zbraň. Pro Artuše jí byl meč Excalibur.

Jak k němu Artuš přišel, se liší podle toho, s jakým zdrojem pracujete. Jedna varianta říká, že Merlin meč umístil do kamene s tím, že pouze pravý král ho bude schopný vytáhnout. Artušovi se to povedlo a stal se králem Anglie. V jiném zdroji, knize Artušova smrt od Thomase Maloryho, Artuš získá Excalibur od Jezerní paní.

Reklama

Artušovo sídlo

Artušův legendární meč není jediným aspektem jeho života, o němž koluje více protichůdných informací. Stejně tak se historikové nedokážou shodnout, kde se měl nacházet Artušův Camelot, jeho královské sídlo.

Nabízí se hned čtyři rozšířené varianty, které se nacházejí na různých místech – ve Walesu, v Somersetu, v Cornwallu a v Hampshire. Co je spojuje, je pouze to, že jsou všechna v Británii – jak se ostatně na největšího krále Britů sluší a patří!

Artušova vláda a jeho smrt

Pravdu o Artušově identitě se nejspíš nikdy nedozvíme. Pravděpodobné vysvětlení je, že jde o skutečnou osobu, na níž se s postupem staletí nabalila jako sněhová koule řada mýtů. Ale místo toho si můžeme vychutnat literární a jiná ztvárnění Artušovy vlády.

Dle literárních zdrojů byl Artuš moudrý a spravedlivý král. Pod jeho vládou se Anglii dařilo a Artuš sjednotil do té doby rozdělené kmeny. Krom toho nechal vytvořit Kulatý stůl, k němuž pozval ty nejodvážnější a nejpoctivější rytíře. Když seděli u Kulatého stolu, byli si všichni rovni. Toto privilegium připadlo přibližně 150 rytířům, i když některé zdroje uvádějí, že jich byly tisíce!

Oplakávání mrtvého Krále Artuše
Oplakávání mrtvého krále Artuše | Zdroj: Public domain, Wikimedia commons

Artuš se však nevěnoval pouze vládnutí a rytířským skutkům. Vedl stálý boj se svou poloviční sestrou Morganou, která ovládala magii a nezdráhala se ji používat k dosažení svých cílů. Ještě důležitější ženou v Artušově životě byla jeho manželka Ginevra. Postavu ideálního krále Artuše do značné míry polidšťuje právě vyústění jeho vztahu s Ginevrou. Královna se zamilovala do Artušova největšího důvěrníka mezi rytíři, Lancelota, a on její city opětoval.

Aféra Ginevry a Lancelota vedla ke zkáze Kulatého stolu a uspíšila i konec Artušovy vlády. Ginevra byla odsouzena k smrti, Lancelot ji zachránil a zabil kvůli tomu několik Artušových rytířů. Artuš se vydal s Lancelotem bojovat a jeho zločinný syn Mordred toho využil k útoku na Camelot. S Artušem se vzájemně smrtelně zranili a Artuš nyní odpočívá na ostrově Avalon, aby se vrátil v okamžiku, kdy Británii bude nejhůř – podobně jako náš svatý Václav a jeho rytíři.

Místo odpočinku největšího krále

Pokud ale odmítneme přijmout skutečnost, že Artuš dlí na mytickém ostrově Avalon, nabízí se otázka, kde je tedy pohřbený. Jeho kosti údajně nalezli v opatství Glastonbury v roce 1191. Později se ale ukázalo, že šlo o výmysl, který měl potlačit víru lidí, že se Artuš vrátí, aby zabránil invazi normanských kmenů. Je nicméně pravda, že král Eduard I. nechal v roce 1278 pohřbít na své náklady do černé mramorové hrobky kosti, o nichž se tvrdilo, že patří Artušovi.

Stejně jako v případě umístění Camelotu, původu meče Excalibur a koneckonců i záhady identity Artuše samotného ale nevíme, kde leží pravda. O to víc je Artušův mýtus fascinující pro všechny, kdo si o něm přečtou více.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama