Prastaré podzemní město Derinkuyu bylo objeveno náhodou. Žilo zde až 20 000 lidí včetně hospodářských zvířat

Prastaré podzemní město Derinkuyu bylo objeveno náhodou. Žilo zde až 20 000 lidí včetně hospodářských zvířat

Foto: Bjørn Christian Tørrissen / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V pohádkové turecké krajině, Kappadokie, leží více než 85 metrů pod zemí starobylé vícepatrové město Derinkuyu. Místo bylo po více než 1 000 let téměř nepřetržitě obýváno. Předpokládá se, že bylo sítí tunelů propojeno se stovnou menších měst v okolí.

Osmnáct podlaží vytesaných do horniny

Derinkuyu se nachází ve středním Turecku, v centru Kappadokie, asi 40 kilometrů jižně od města Nevşehir. Podzemní město se skládá z 18 úrovní tunelů, které byly vytesány do měkké vulkanické půdy typické pro celou oblast. Nachází se zde mnoho místností, chodeb a schodišť. Podle odhadů zde mohlo žít až 20 000 lidí. Místo bylo propojeno sítí podzemních tunelů s asi 200 dalšími menšími městy, včetně asi 9 km vzdáleného města Kaymakli. 

Objeveno díky ztrácejícím se kuřatům

K znovuobjevení jednoho z největších a nejhlubších podzemních měst v oblasti došlo v roce 1963 místním obyvatelem, kterému se údajně ztrácela drůbež. Během renovace domu se mu jedno kuře ztratilo v malé škvíře, která vznikla během stavby. Když se jej snažil najít, objevil temnou chodbu. Byl to první z více než 600 vchodů do Derinkuyu, které byly objeveny v soukromých domech. Od roku 1969 je jeho polovina zpřístupněna. Dnes je Derinkuyu vyhledávanou turistickou atrakcí. Artefakty, které zde byly nalezeny, jsou vystaveny v muzeích po celém Turecku. 

Město neustále měnilo majitele

O založení města, které se dříve nazývalo Elengubu, mnoho nevíme. Jeho první patra mohli vyhloubit již před rokem 1200 př. n. l. Chetité. Převážnou část však vybudovali až v 8.–7. století př. n. l. Frýgové, zruční architekti z doby železné. „Frýgové byli jednou z nejvýznamnějších raných říší Anatolie. Vyvinuli se kolem konce prvního tisíciletí př. n. l. a měli sklon k monumentalizaci skalních útvarů a vytváření pozoruhodných skalních průčelí,“ uvedl pro BBC.com Andrey De Giorgi, docent klasických studií z Floridské státní univerzity. Místo se posléze dostalo do rukou Peršanů a v době Achajmenovské říše, v 6. století př. n. l., bylo používáno jako uprchlická osada. 

Sloužilo jako útočiště až do počátku 20. století 

Do dnešní podoby bylo dostavěno v byzantské éře. V letech 780–1180 n. l. bylo hojně využíváno během arabsko-byzantských válek jako ochrana před muslimskými Araby. Derinkuyu spolu s ostatními podzemními městy v oblasti sloužilo v 14. století jako skrýš před mongolskými nájezdníky a později před Osmany. Města byla používána až do počátku 20. století křesťanskými Řeky a Armény jako skrýše před pronásledováním. V roce 1923 byli křesťanští obyvatelé vysídleni do Řecka a města byla zapomenuta. 

Ventilační studna v podzemním městě Derinkuyu v Kappadokii, Turecko.
Ventilační studna v podzemním městě Derinkuyu v Kappadokii, Turecko. | Zdroj: Nevit Dilmen / Creative commons, CC-BY-SA

Úžasné zázemí: ventilace, studny i dýmové pasti

Kromě obytných místností zde najdeme sklady, chlévy pro dobytek, školy, kuchyně, prostory určené k mletí obilí nebo jako vinice, a dokonce také kapli. Některé místnosti mají ventilaci a studny pro zásobování vodou. Město bylo také vybaveno unikátním systémem zabezpečení. Kromě kamenných dveří bylo chráněno před útoky pomocí dýmových pastí na stropech, který byly zapáleny v případě napadení. V roce 1985 byl region zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2014 bylo v Kappadokii objeveno nové a možná ještě větší podzemní město. 

Reklama
Zdroje článku:
Reklama