Nejmystičtější kostel Francie je spojený s Máří Magdalenou tak moc, že se objevil v Šifře mistra Leonarda

Nejmystičtější kostel Francie je spojený s Máří Magdalenou tak moc, že se objevil v Šifře mistra Leonarda

Foto: Own work assumed / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Poklidná vesnice na okraji francouzských Pyrenejí je plná ezoterických mystérií a hádanek. Jižně od hradu Carcassone, za obcí Limoux, se nachází zámek Rennes-le-Château, který je považován za jedno z nejmystičtějších míst Francie.

Kněz François Berenget Saunière jej totiž po svém příchodu na konci 19. století nádherně a nákladně zrestauroval. Ale nikdo neví, kde na to vzal peníze. Při obnově kostela objevil Saunière jednom z pilířů jakési pergameny s kódovaným textem. Vydal se s nimi do Paříže, kde mu tajemný kód pomohl rozluštit mladý kněz zběhlý v šifrách.

Po návratu z Paříže začaly Saunièrovi přicházet velké sumy peněz, které mohly s jeho nálezem souviset. Použil je ke zmodernizování kostela a na výstavbu novogotické věže Tour Magdala (věž magdaléna). Saunière zemřel v roce 1917 a tajemství svého značného bohatství svěřil své hospodyni Marii Dernaudové. Marie ho chtěla prozradit na smrtelné posteli, ale kvůli mrtvici nebyla schopna mluvit, uvádí uvádí Sarah Bartlettová v knize Průvodce po mystických místech světa.

O farním knězi a jeho penězích kolovaly četné spekulace. Šlo o ztracený poklad, nebo kněz vydíral církev nějakým strašlivým tajemstvím sepsaným na nalezených pergamenech? Podle některých Saunière objevil bohatství templářských rytířů, katarů nebo chrámu krále Šalomouna. Někteří další spojují pergameny se Svatým grálem a tvrdí, že odhalují Marii (Máří) Magdalénu jako Ježíšovu manželku a matku jeho dětí.

G R Á L

Odborníci na symboliku, a toto místo je opravdu plné nejrůznějších symbolů, se ptají, proč je nad vstupními dveřmi do kostela Máří Magdaleny nápis: „Toto jest strašné místo." Proč jsou uvnitř kostela uspořádány sochy svatých tak, že jejich iniciály tvoří slovo grál, pokud se spojí písmenem M jako Máří Magdaléna?...ptali se již autoři článku na webu Radiožurnálu v roce 2009.

A pokládali také další otázky: Proč je křížová cesta zobrazena v obráceném pořadí? A proč nechal Saunière postavit velkou Magdaleninu věž (franc. Tour Magdala) a podle diáře zednického mistra ukryl v jejích základech truhlu? Ostatně podle knihy Svatá krev a svatý grál bylo toto místo významné pro Převorství sionské.

Reklama

Magdalská věž je symbolickou budovou města (v novogotickém stylu). Při návštěvě můžete vstoupit do věže a objevit bývalou kněžskou knihovnu a vystoupit na cimbuří.

Převorství sionské je podle Wikipedie údajná tajná společnost zmiňovaná v mnoha konspiračních teoriích a dílech z oblasti fiktivní historie, většinou jako strážce duchovních tajemství. Ačkoliv bylo založeno v roce 1956, prezentovalo se jako jedna z nejvlivnějších tajných společností v historii západoevropských zemí, založená před tisícem let. Důkazy uváděné na podporu tvrzení týkajících se historické existence převorství byly však po vědeckém zkoumání shledány nevěrohodnými a nakonec se ukázalo, že se jedná o podvrhy vyrobené uchazečem o francouzský trůn Pierrem Plantardem a jeho společníky. Mnoho příznivců konspiračních teorií přes všechny důkazy trvá na tom, že údajný původ i určení Převorství sionského se zakládají na pravdě.

Zmíněná kniha Svatá krev a svatý grál posloužila spisovateli Danu Brownovi jako základ pro jeho Šifru mistra Leonarda. „Vzpomínáte si na jméno muže, který v samotném úvodu filmu prchá v Louvru před Silasem a před smrtí pak své tělo pokryje symboly? Ano, jmenoval se Sauniére, tedy naprosto stejně jako tajemný kněz z Rennes le Chateaux,“ uvádí Radiožurnál.

Šokující zpověď

Vypráví se, že Saunièrova zpověď před smrtí byla tak šokující, že mu kněz, který ji vyslechl, odmítl dát rozhřešení a poslední pomazání. Tajemství ještě prohloubil nález sady pergamenů, který učinil jeho klerik v roce 1891. Na jednom z nich stálo: „Tento poklad patří králi Dagobertovi II. a Sionu, kde on leží mrtev." Dagobert byl zavražděný francký král ze sedmého století, ale na koho odkazuje Sion, to nikdo neví.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama