Proč se vínu říká víno a jak jej proslavil pálavský despota Chotěš

Proč se vínu říká víno a jak jej proslavil pálavský despota Chotěš

Foto: rfphoto / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Na nejjižnějším cípu Moravy, kde vrcholky Pálavských hor se pyšní svými bílými, od slunce rozžhavenými skalami, vzhlížejícími k jasně modrému nebi, se odehrává starodávný příběh. V dávných dobách, na jednom z těchto vrcholků, si loupeživý šlechtic Chotěš postavil své hnízdo zla.

Podobně jako dravec se vrací do svého hnízda s kořistí, tak se i Chotěš vracel s lupem svých loupežných výprav. Byl to muž bez slitování, jehož srdce bylo otlučené kamenem krutosti, neschopné cítit soucit s těmi, které oloupil a mučil. Tak nějak začíná pověst o prapůvodu vína v oblasti jihomoravských Pálavských vrchů, kterou sepsal Eduard Petiška v knize Čtení o hradech, zámcích a městech. Setkat se lze i s tvrzením, že tato legenda nebyla známá v našich zemích, ale pouze za jejich hranicemi, což se nezdá příliš pravděpodobné.

Legenda pokračuje asi takto: Chotěšovo sídlo (údajně na kopci zvaném Hradištěk) bylo známo svou nemilosrdností. Oběti jeho loupeží byly přivázány k sloupům, jednou rukou volně, aby mohly odhánět hladové krkavce, kteří se shlukovali v očekávání snadného jídla. Mnozí zemřeli v nesnesitelných mukách, a pověst o Chotěšově krutosti se šířila krajinou jako zlověstný stín.

Vinice u přehrady Nové Mlýny s Pálavskými vrchy, Jižní Morava, Česká republika.
Vinice u přehrady Nové Mlýny s Pálavskými vrchy, Jižní Morava, Česká republika. | Zdroj: phb.cz / Depositphotos

Ale jak to už bývá, zlo si nakonec najde svůj konec. Osud Chotěše byl zpečetěn, když přes Moravu táhlo cizí vojsko. Nepřátelští vojáci vyplenili a vypálili Chotěšovo loupežnické sídlo a ironií osudu byl Chotěš sám připoután k jednomu z těch sloupů, u kterých dříve trpěly jeho oběti. Stejně jako ony, i on byl ponechán s jednou volnou rukou, aby mohl odhánět krkavce, kteří netrpělivě čekali na svou kořist.

A tak se zrodila legenda o pálavském víně, které v sobě nese příběh o lásce, odpuštění a proměně, příběh, který dodnes připomíná moc lásky v každém doušku tohoto slavného moravského vína.

Chotěš zůstal uvězněn v ruinách svého sídla, obklopený ohořelými trámy, zatímco krkavci mu kroužili nad hlavou. Jeho ruka, vztažená k nebi, byla posledním gestem zoufalství a odporu. S postupem času se na vrcholcích Pálavy začal Chotěš proměňovat. Jeho tělo, sužované sluncem a větrem, se postupně měnilo na kámen. Lišejníky a mech začaly pokrývat neměnnou siluetu, až se stal součástí krajinového reliéfu.

Reklama

Do této oblasti jednoho dne zavítal starý léčitel, znalý léčivých bylin a magických pramenů. Uviděl zkamenělého Chotěše a poznal v něm muže, který mohl být osvobozen pouze lidskou láskou – tou láskou, která mu za života byla cizí. Léčitel vyřkl slova o lásce a odpuštění, ale Chotěšova osamělá postava zůstala nehybná. A to po další dlouhá léta.

Za mnoho let tudy projížděl mladý muž (údajně sirotek) cestou ke své milé. Netuše o temném odkazu Chotěše, zastavil se u jeho kamenné sochy. V srdci měl lásku a štěstí a chtěl je sdílet i s tímto zkamenělým svědkem minulosti. Mladík vložil do Chotěšovy ruky dukát, památku na jeho rodiče, symbolem štěstí a lásky, a údajně pronesl: „Až tudy půjdu zase, vrátíš mi ho.” 

Keř urovnal Chotěšovu vinu, a tak se nápoj z jeho plodů nazývá dodnes víno.

 

Léta plynula a mladík se oženil, měl děti a žil šťastně. Když se jednoho dne vrátil na Pálavu, uviděl, že Chotěšova ruka, která dříve držela dukát, nyní nese zlaté hrozny. Byly to hrozny neobyčejné, plné zlata a sladkosti, symbol radosti a štěstí. „Tak a nejinak prý se dostalo víno na Pálavu. Odtud, z Chotěšovy ruky, brali lidé z kraje pod Pálavou sazenice dukátkového keře. A protože rostlina smířila vinu, pojmenovali ji vínem. A protože dukátek vložila do Chotěšovy ruky mládencova láska, je v pálavském víně skryto všechno, co lásku doprovází. Radost, pocit štěstí a pro ty, kdo neznají míru, i soužení,“ zní závěr Petiškovy legendy o původu pálavského vína.

Původ jména

Jméno „Chotěš" by mohlo být odvozeno od slova „chotěti", což v staroslovanštině znamená „chtít" nebo „přát si". Tento význam by mohl naznačovat, že osoba pojmenovaná tímto jménem byla dlouho očekávaná nebo velmi žádaná, například v kontextu rodiny. Alternativně může být jméno spojeno s nějakou osobností nebo postavou z historie, mytologie nebo folklóru, která nesla podobné jméno nebo měla spojitost s konceptem touhy nebo přání.

Chotěšov a Chotěšov

V České republice jsou dvě obce s názvem Chotěšov, ale ani jedna neleží na jižní Moravě. Jedna se nachází v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji a má přibližně 3 057 obyvatel. Součástí obce je také Klášter Chotěšov, bývalé sídlo premonstrátek. První písemná zmínka o vsi je z roku 1115. Název pochází z archaického tvaru „chotěš“ (= chceš), druhé osoby přítomného času slovesa „chtít“ se zachovalým kmenovým „o“, jako jej nalezneme např. ve slově „ochota“.

Druhá obec Chotěšov se nachází nedaleko Lovosic v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji s počtem obyvatel kolem 517. Jméno obce, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1057, je původem rodopisné, podle muže jménem Chotěš, který obec vlastnil či založil.

Reklama
Reklama