Co by se stalo, kdyby se Země přestala otáčet okolo své osy

Co by se stalo, kdyby se Země přestala otáčet okolo své osy

Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Ze základní školy si každý pamatuje, že Země vykonává několik druhů pohybu. Kromě toho, že obíhá okolo Slunce a spolu s ním i dalšími planetami putuje Galaxií, se otáčí také okolo své osy. Co by se ale stalo, pokud by právě tento pohyb najednou ustal?

Země a její rotace

V první řadě si zopakujme, proč se Země kolem své osy vlastně vůbec otáčí. Jedná se o důsledek toho, jak naše planeta vznikla. Výchozím materiálem byl prachový disk rotující kolem nově zrozeného Slunce. Stejně jako se voda točí u odtoku vypouštěné vany, i v tomto případě byla na konci rotace, nyní rotace planety Země, která právě spatřila světlo světa.

Protože ve vesmíru není vzduch ani nic jiného, co by mohlo třením rotaci Země zpomalovat, měla by navíc rotovat stále stejně rychle. To by ale kolem ní nesměl obíhat Měsíc, který svojí gravitační silou Zemi přece jen trochu zpomaluje. Právě proto se každých 50 000 let prodlouží den o jednu sekundu (resp. prodloužil by se, pokud by šlo o jediný faktor ovlivňující zemskou rotaci).

Nikdo z nás sice nikdy nepozná nic jiného než stav, kdy jedna otáčka kolem osy trvá Zemi 23 hodin a 56 minut a 4,1 sekundy. Přesto se tato doba velmi pomalu mění. Kromě zmíněného vlivu Měsíce zde působí změny zemského povrchu, typicky eroze pohoří nebo odtávání ledu. Podle měření z roku 2021 se zemská rotace dokonce začala zrychlovat.

Jak zastavit rotaci Země

Otázka tedy zní: Může něco rotaci Země v okamžiku zastavit? Odpověď je v tomto případě poměrně uklidňující. Energii potřebnou k zastavení rotace Země by mohla poskytnout jen srážka s jinou planetou a ani ta by téměř určitě nestačila. Pokud by ze Země po takové srážce ještě něco zbylo, i to něco by pravděpodobně rotovalo.

To ale neznamená, že není možné provést fyzikální myšlenkový experiment a pokusit se odhalit nejvýznamnější důsledky hypotetické stopky pro zemskou rotaci. Hned na začátku je možné říct, že lidem by se to rozhodně nelíbilo.

Země stojí

Představíme-li si sílu, která bude schopná najednou zastavit rotaci Země, můžeme se pokusit odhadnout, co by se stalo v prvních okamžicích poté. Obvodová rychlost se na Zemi liší podle zeměpisné šířky, čím blíže rovníku, tím je vyšší. Na rovníku činí konkrétně 465 m/s, např. na 50. rovnoběžce potom 299 m/s.

Reklama

Přesná čísla však nejsou důležitá, významnější je představit si, co se s vámi stane na kolotoči, když jej někdo chytí a okamžitě zastaví. Pokud se nebudete držet, pravděpodobně poletíte z kolotoče dolů. A něco podobného by se stalo i na náhle stojící Zemi.

Do vesmíru by sice nic neuletělo, na to je zemská gravitace příliš silná, ale výsledkem zastavení rotace by byly monstrózní vlny tsunami, zemětřesení a vichřice nedozírné síly. Již první minuty a hodiny po zastavení zemské rotace by tak byly naprosto katastrofální. Ani poté by se ale nejednalo o cokoliv hezkého a na zbytky lidstva, které by přežily prvotní běsnění živlů, by žádná zářná budoucnost určitě nečekala.

Dlouhodobé důsledky zastavení zemské rotace

Země, která se neotáčí kolem své osy, by byla nehostinným místem k životu. Otáčení Země kolem vlastní osy je zodpovědné za střídání dne a noci. Bez rotace by nebylo ani toto střídání a čekaly by nás půlroční noc a půlroční den závisející pouze na poloze planety vůči Slunci.

Obrovské teplotní rozdíly mez chladnou a horkou stranou Země by potom vedly k tomu, že by se je atmosféra snažila vyrovnat, a na Zemi by tak neustále panovaly silné vichřice. Ani to ale není vše.

Zemské jádro je zčásti tvořeno roztaveným železem a zemská rotace mění tuto masu roztaveného kovu na magnet, čímž je vytvářeno magnetické pole Země. Bez rotace by Země toto magnetické pole ztratila. Kromě toho, že některá zvířata (a lidé koneckonců také) používají zemské magnetické pole k orientaci, nás také chrání před nebezpečným kosmickým zářením.

Jeho ztráta by tak znamenala výrazně vyšší pravděpodobnost průniku záření na povrch. Tam by u lidí a dalších živých organismů způsobovalo mnohem vyšší riziko vzniku rakoviny.

Jako další důsledek zastavení zemské rotace můžeme zmínit to, že na obloze by se nám objevovala stále stejná souhvězdí, neboť bychom se dívali neustále stejným směrem.

To, že se Země otáčí kolem své osy, je pro nás zkrátka životně důležité a bez toho bychom pravděpodobně vůbec nedokázali na Zemi přežít. Naštěstí se něčeho takového bát opravdu nemusíme.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama